Gratulujeme I.

Naši šikovní žiaci štvrtáci, Juraj Šebeňa a Martin Kučák, sa v uplynulých mesiacoch zapojili do online celoslovenskej súťaže ,,Modrý svet očami umenia“, pod vedením pána učiteľa Mgr. art. Peter Lalinský, PhD. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a oboroch. Naši žiaci získali … Pokračovať v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok je síce zatienený koronou, no aj tak sa školské kolo konalo. Žiaci, ktorí z triednych kôl postúpili na školské, ukázali svoje recitátorské … Pokračovať v čítaní

Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody, a to od roku 1992. Pripomenuli sme si ho aj my v škole. Prezentáciou o dôležitosti vody, rôznymi aktivitami o vode, diskutovali sme o šetrení vodou v domácnostiach a spôsoboch ochrany vody. Tematickými pracovnými … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Všetky potrebné informácie nájdete v týchto dokumentoch: Žiadosť o prijatie do 1.ročníka Pokyny k zápisu Školská zrelosť Obec Petrovice Usmernenie z ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/?fbclid=IwAR32iu-Zfmv-xZCI87PJOuwcmXbjWvyzwQGqCWl-ZJJMcjkqqgHgkRZZrtE Informácie k zápisu do 1

Vyučovanie od 8.3.2021

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a posúdenia epidemiologickej situácie v obci, zriaďovateľ rozhodol, že od 8.3.2021 pokračujú všetci žiaci v prezenčnej výučbe, s dodržaním všetkých nastavených hygienicko-epidemiologických pravidiel žiakov a zamestnancov školy. Naďalej zostáva v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej … Pokračovať v čítaní