Domáce úlohy

25.6. štvrtok

Organizácia nasledujúcich dní:

 • piatok 26.6.- priniesť si školskú tašku na učebnice do 2. ročníka, desiatu, peračník, tašku (môže byť igelitka) na práce z výtvarnej výchovy, spoločenskú hru- kto chce,
 • pondelok 29.6.- športový deň- v prípade priaznivého počasia pôjdeme na ihrisko. Prosím primerane tomu obliecť. Nezabudnúť na desiatu.
 • utorok 30.6.- Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020 so začiatkom o 8.00. pred budovou školy. Koniec o 9.20, ŠKD v tento deň už nebude v prevádzke.

12.6. piatok

SJL- čítať z vlastnej knihy. Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa.

Domáce diktáty dávajte deťom podľa uváženia. Každé dieťa je individuálne.

Dnes dostávali deti fotky, kto ešte nezaplatil, poprosím v pondelok doniesť peniažky. Cenu máte v žiackej knižke.

11.6. štvrtok

SJL- Šlabikár str. 76/Domáci orchester- čítať

Domáce diktáty dávajte deťom podľa uváženia. Každé dieťa je individuálne.

8.6. pondelok

SJL- Šlabikár str. 74/Tis obyčajný- čítať

Oznam- Dnes som deťom vrátila peniažky z plaveckého.

5.6. piatok

SJL- Šlabikár str.73/ Zajko v škole- čítať

Domáce diktáty dávajte deťom podľa uváženia. Každé dieťa je individuálne.

Oznam 1: v žiackej knižke majú deti napísanú sumu, ktorú je potrebné uhradiť za foto.

Oznam 2: Deti sa spoločne, ako trieda, fotili aj s rúškom aj bez rúška. Deti budú dostávať domov fotku bez rúška. Ak má niekto záujem o fotku triedy s rúškom (dobrovoľné), tak mi to prosím nahláste najneskôr do nedele 7.6. do 20.00 hod. ĎAKUJEM.

4.6. štvrtok

SJL- čítať z vlastnej knihy. Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa. Pracovný list cvič. 4- doplniť mäkčene do básničky.

Nezabudnite, že zajtra bude ANJ, treba si ju doniesť. MAT netreba.

Oznam: Pred prerušením vyučovania žiaci platili PZ do druhého ročníka. Niektorí to ale nestihli, keďže sme zostali doma. Dnes deti dostali do žiackej knižky oznam o platení pomôcok pre budúcich druhákov. Keďže majú zaplatený plavecký výcvik, ktorý sa bohužiaľ nekoná, bude suma za pomôcky odrátaná z plaveckého a zvyšok vám vrátim v priebehu budúceho týždňa. Na druhej strane papierika máte rozpísané, či vám vrátim peniažky a koľko alebo je potrebné zaplatiť. Nie všetci mali totiž plavecký zaplatený. Ďakujem.

3.6. streda

SJL- čítať z vlastnej knihy. Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa.

OZNAM č.1- v peračníku majú deti oznam od vedúcej jedálne.

OZNAM č.2- v piatok je koncoročné fotenie. Cena foto je: triedna spoločná- 1 €, skupinky detí alebo jednotlivci 0,80 €. Prosím Vás pekne, aby ste deťom poznačili do žiackej knižky alebo mi napíšte správu, či si vaše dieťa môže urobiť aj skupinovú fotku s kamarátmi a koľko. Ďakujem

2.6. utorok

SJL- Šlabikár str. 69- čítať, písanie- pracovný list (dopísať päť slov do textu)

MAT- PZ str 66/4

OZNAM: v piatok 5.6. bude koncoročné fotenie.

29.5. piatok

Tí, ktorí mi včera poslali úlohy už vedia, že dnes máme deň bez úloh. Predstavte si, že by sme mali jarné cvičenie v prírode. Venujte sa športovým aktivitám, hlavne na čerstvom vzduchu! Oddýchnite si a v pondelok sa vidíme. Teším sa na vás. Spolu to zvládneme!!!

Kto neposlal úlohy posledné dni, poprosím tak urobiť! Ostatní majú, čo? No predsa voľno 🙂

28.5. štvrtok

SJL- platí čítanie zo včera- Štvorfarebné mačiatko. Písanie- diktát podľa potreby dieťaťa.

MAT- PZ str. 80/ 18, 19

27.5. streda

SJL- Dnešné úlohy zo SJL budú na dva dni, takže si to rozdeľte podľa potreby- čítanie aj prácu v pracovnom zošite. Šlabikár str. 68/ Štvorfarebné mačiatko- čítať, PZ str. 50/1 + prepis č. 15.

MAT- PZ str. 65/1, 3, 4. Druhé, piate a krajné cvičenie je dobrovoľné.

26.5. utorok

SJL- Šlabikár str. 67/ Obyčajná ceruzka. Nezabudni si čítať nejakú knihu. Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa. Písanie- pracovný list č.3- cvičenie 4, 5, 6. + prepis č.14

MAT- PZ str. 64/ 2, 4, 5. Prvé, tretie, šieste a krajné cvičenie je dobrovoľné.

Oznam : Základná škola: 

 • ZŠ je v prevádzke od 6:30 do 15:30 hod.,
 • Vyučovanie pre ročníky 1.- 4. ročník trvá od 7:45 do 11:20 hod.,
 • Príchod žiakov do školy bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

1.– 2. ročník: 7:15 – 7:30

 1. – 4. ročník: 7:30 – 7:45
 • maximálny počet žiakov v jednej triede ZŠ je 20,
 • do ZŠ sa prednostne umiestnia deti podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva:
 1. deti zamestnancov v 1. línii – zdravotníci, policajti, hasiči, predavači
 2. deti oboch zamestnaných rodičov
 3. deti rodičov, z ktorých jeden je na materskej/rodičovskej dovolenke
 4. deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 60 rokov.
 • dozor nad žiakmi do odchodu autobusov bude zabezpečený.

Školská jedáleň

školské stravovanie bude zabezpečené v bežnej podobe iba pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vyučovania a bude poskytovaná taktiež v časovom odstupe po skupinách za predpokladu dodržania všetkých hygienických predpisov.

Školský klub detí

na základe rozhodnutia zriaďovateľa a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, v ŠKD bude zredukovaný počet detí na 20, t.z., že žiaci 4.ročníka do ŠKD nepôjdu a tiež aj žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov je doma.

Zákonný zástupca žiaka v ZŠ:

 • v prípade záujmu prihlási dieťa na prezenčnú formu vyučovania do 25.5.2020 do 12:00 hod.,
 • pri prvom príchode žiaka do ZŠ odovzdá vyplnené Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (Vyhlásenie – príloha). 
 • okrem bežných vecí žiaka (prezuvky) zabezpečí žiakovi druhé náhradné rúško, balík hygienických vreckoviek,
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode, príp. sprevádzaní žiaka do školy a pri odchode dieťaťa zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • dodržiava pokyny riaditeľa ZŠ s MŠ Petrovice, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ s MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020,
 • pri ceste do školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ; sprevádzajúce osoby sa nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy a minimalizuje zhromažďovanie sa osôb a kontakt medzi osobami pred budovou školy, ostatnými vonkajšími priestormi školy a v jej areáli,
 • odovzdáva svoje dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty,
 • predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

V Petroviciach 25.5.2020              Mgr. Mária Levková, riaditeľka ZŠ s MŠ Petrovice

25.5. pondelok

SJL- Šlabikár str. 67 Prvácke pero- Ján Navrátil. Prečítať si básničku a urobiť dve cvičenia pod ňou. Kto chce, môže sa túto krátku básničku naučiť naspamäť a keď prídeme do školy, tak mi ju povie. Opäť opakujem, že nám nebude sedieť s niektorými žiakmi číslovanie strán, preto dávam aj názov článku, ktorý máte robiť. + Pracovný list č. 3- cvič. 1, 2, 3

MAT- PZ str. 63/2, 3, 4. Prvé, piate a krajné cvičenie je dobrovoľné.

22.5. piatok

SJL- dnes si dokončíte zošit Písanie str. 32. Čítanie- z knihy, ktorú ste si už mali vybrať na domáce čítanie, každý podľa svojho tempa (min. 15 min).

Prajem pekný víkend  🙂.

21.5. štvrtok

SJL- dnes je posledné písmenko z našej abecedy a to je Q. Šlabikár str. 65. Opäť, kto ho nemá v Šlabikári, dajte vedieť, pošlem vám foto, ale pridávam ho aj sem: Šlabikár Q. Dôležité je urobiť si pracovný list ku danému písmenu, ktorý som vám poslala. + prepis č. 13. V pracovných zošitoch si môžete dorobiť cvičenia po str. 49 (dobrovoľné).

MAT- PZ str. 62/1, 2, 3, 4. Piate a krajné cvičenie je dobrovoľné. + PZ str.80/17

20.5. streda

Dôležité: Milí rodičia, niektorí sa mi už ozvali, že nemajú písmeno w v Šlabikári (to je ten tlačiarenský škriatok, čo som už spomínala). Nevadí, tak si urobíte pracovný list s daným písmenom a prečítajte si niektorý text z PRÍLOHY zo stredu Šlabikáru (výber nechám na vás). To isté platí aj na zajtrajšie písmeno q. Sú to písmená, ktoré sú súčasťou našej abecedy, tak sa deti s nimi oboznámia aspoň takouto formou. 

Alebo možnosť č.2. Kto to nemá v Šlabikári, tak mi napíšte a ja Vám to pošlem odfotené a skúsite si aspoň tak pozrieť dané písmeno.

SJL- Dnes ideme na písmeno W, w. Šlabikár str. 64. Deti si prečítajú aj text v prvom cvičení, pretože tam je w. Prečítajú si aj nové slová, je v nich zhrnutie a opakovanie už prebraných písmen. W sa v nich však nenachádza. Písanie- dostali ste odo mňa vytlačený pracovný list s W, w. Celý si ho vypracujete. Dnes si dáte diktát.

MAT- PZ str. 61/1, 3, 4. Druhé, piate a krajné cvičenie je dobrovoľné. PZ str. 80/16

19.5. utorok

SJL- Šlabikár str.63/ celá. Písanie str. 31/ dokončiť, PZ str. 49/ 2, 3.

MAT- PZ str. 60/1, 2, 3, 5. Štvrté a krajné cvičenie jej dobrovoľné. PZ str. 80/15

18.5. pondelok

Ďakujem všetkým za krásne práce z piatkovej úlohy. Kto ešte neposlal, poprosím dnes poslať.

Milí rodičia, v Šlabikároch sa nám asi škriatok HUPS pohral s číslami strán a podľa informácií od vás, nie vždy číslo strany, ktoré sem dám ja, korešponduje s číslovaním vášho Šlabikáru. Snažím sa vždy aj napísať názov učiva, či článku. Preto sa číslovanie strán môže líšiť o jednu až dve strany.

SJL- Tento týždeň nás čakajú tri málo používané písmenká, no naučiť sa ich deti musia. Dnes ideme na písmenko X. Začnite si prezentáciou: Xénia nás učí X, x.  Šlabikár str. 62. Čítať nové slová, kto zvládne môže si prečítať aj príbeh HUPSOVA exotika. Písanie str.30- celá, str. 31/prvé štyri riadky. + prepis č.12. Pri písmenku X dávam opäť do pozornosti http://www.aitec.sk/assets/offline/kaligrafia.exe. Hups vám krásne ukáže ako písať X, x. Aj my dospelí ho málo používame, preto nie je na škodu si to zopakovať 🙂.

MAT- PZ str. 59/1, 2, 5. Tretie, štvrté a krajné cvičenie je dobrovoľné. Str. 79/14

TSV- Kto si chce opäť zacvičiť (dobrovoľné): https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=quaMa43TRk0&feature=emb_logo

Na bezkriedy sú opäť nejaké materiály na opakovanie.

15.5. piatok

Milé deti, dnes 15.5. je Medzinárodný deň rodiny. Vašou dnešnou úlohou bude pozrieť si prezentáciu: RODINA.

Písanie: Napíšte 10 viet o svojej rodine (kto chce môže aj viac). Môžete začať sebou- ako sa voláš, koľko máš rokov, čo rád robíš, vymenuješ členov svojej rodiny, môžeš napísať o tom ako trávite čas ako rodina spolu, aká je tvoja úloha v rodine, pri čom pomáhaš ty doma, … . Samozrejme, že vám rodičia môžu byť nápomocní pri tvorbe viet, ale skúste ich tvoriť hlavne vy deti. Čítanie: V Šlabikári str. 70- Neviditeľný dom. Je to text, ktorý sa taktiež týka rodiny. Môžete si ho rozdeliť na viac častí. Na písanie i čítanie máte čas celý víkend, teším sa na vaše vety 🙂.

14.5. štvrtok

SJL- dnes máme písmeno- ŕ. Skúste si prejsť prezentáciu (dobrovoľné): So sŕňatkom sa učíme ŕ. Šlabikár str 61. Písanie str.29- dokončiť. Dnes nebude diktát, ale PZ str. 48/1, 2, 3.

MAT- PZ str. 58/ 1, 2, 5. Tretie, štvrté a krajné cvičenie je dobrovoľné.

13.5. streda

SJL- dnes písmeno- ĺ. Opäť si môžete na začiatok prejsť prezentáciu: S vĺčikom Tĺčikom sa učíme ĺ. Šlabikár str. 60. Písanie str. 28- celá + 29- dva riadky. + prepis č.11

MAT- PZ str. 57/2, 3, 4, 5. Prvé a krajné cvičenie je dobrovoľné. PZ str. 79/13.

ANJ- Na Wocabee sú pridané tri nové balíky. Pozrite si video: https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U.  Pri pozeraní videa si otvorte učebnicu str. 31/37. Video si pozrite viackrát (nie v jeden deň) a pokúste sa čítať z učebnice názvy oblečenia. Potom si vypracujte PZ str.17/3,4 (do budúceho utorka).

12.5. utorok

SJL- Šlabikár str. 59- celá, tretie cvičenie stačí deťom prečítať, nemusia sa učiť básničku naspamäť. Písanie str. 27- dokončiť. PZ str. 47/2, 3. + diktát

MAT- PZ str. 56/ celá. Dnes bude trošku geometrie. V treťom a štvrtom cvičení pracujte s pravítkom a ostrou ceruzkou. PZ str. 79/12.

VYV- dobrovoľné. Viete čo sú to iniciály? Sú to prvé písmená z mena a z priezviska. Moje iniciály sú BK. Skúste si ich poskladať z hocičoho. Z lega, z kociek, z pasteliek, z cestovín, vonku z kamienkov, z konárikov, z kvetov, … . Fantázii a tvorivosti sa medze nekladú.

11.5. pondelok

SJL- dnes ideme na písmeno ä. Môžete si pustiť na úvod prezentáciu: So žriebätkom Pejkom sa učíme ä (1) alebo Samohláska ä. Príbeh zo Šlabikáru- HUPS pestuje mätu prečítajte deťom vy (ak sa vám dá), deti čítajú nové slová str. 58. Písanie str. 26- celá, str.27- štyri riadky + prepis č.10.

MAT- PZ str. 55/1, 2, 3, 5. Štvrté a krajné cvičenie je dobrovoľné. PZ str. 79/11

Na bezkriedy je opäť niečo na opakovanie (dobrovoľné).

7.5. štvrtok

SJL- Šlabikár str.57/1,2. Na čítanie bude text z PRÍLOHY TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA písmeno ô- celý text. Keďže máme pred sebou predĺžený víkend, text si môžete rozdeliť na časti podľa potreby dieťaťa. Písanie str. 25- dokončiť. Dnes nebude prepis, ale PZ str. 46/3, 4.

MAT- PZ str. 54/1, 3, 5. Druhé, štvrté a krajné cvičenie je dobrovoľné. Pred tým ako začnete pracovať si pozrite prezentáciu, kde je vysvetlené odčítanie pomocou rozkladu: ODČÍTANIE POMOCOU ROZKLADU. PZ str. 79/10.

Keďže zajtra máme sviatok 8.5., tak ďalšie zadania pridám až v pondelok. Oddýchnite si 🙂

Milé deti, túto nedeľu 10.5. je Deň matiek. Potešte svoju mamičku. Môžete jej nakresliť pekný obrázok, napísať milý odkaz- že ju ľúbite, že je pre vás všetkým alebo ju vystískať, pomôcť jej poupratovať, utrieť prach, či upratať svoju izbičku. Vedzte, že mama je len jedna a treba ju nadovšetko ľúbiť a vážiť si ju. Ona vám to vráti svojou láskou.

10.5. Krásny deň matiek.

6.5. streda

SJL- Dnes ideme na písmeno ô. Začnite prezentáciou (kto chce): So zvedavým teliatkom sa učíme ô.  Šlabikár str. 56- čítať nové slová. Písanie str. 24- celá + str. 25- štyri riadky. Dnes nebude diktát, ale v PZ str. 44/1 vymyslite a napíšte vety.

Milí rodičia, v PZ ku Šlabikáru sme nerobili všetky cvičenia. Kto má záujem, môže si cvičenia dorobiť po str.43. Táto úloha je dobrovoľná.

MAT- dnes si dáme posledný pracovný list, ktorý doma máte-  Počítame do 20 s veveričkou. PZ str. 79/9

PVO- deti mali týždeň na nakreslenie päť zvierat, niektorí ešte neposlali. Zadanie nájdete pod dátumom 29.4. Poprosím poslať.

TEV- opäť video, kto si chce doma zacvičiť (dobrovoľné):  https://www.youtube.com/watch?v=UzSDEBFa2ro&feature=emb_title

5.5. utorok

SJL- Šlabikár str.55/2 čítať text, písanie str. 21, PZ str. 43/2 + prepis č.9

MAT- pracovný list- Počítame do 20 s myšiakom Matejom. Podobné úlohy ako včera. Vo štvrtom cvičení sa opäť výsledok dopĺňa do ďalšieho príkladu. PZ str. 79/8

ANJ- niečo na opakovanie: http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/157-my-toys-moje-hracky/

VYV- dobrovoľné. Skús sa zahrať so svojím menom. Nakresli obrázky podľa svojho mena. Ukážka tu:Písanie obrázkami

Na bezkriedy si opäť nájdete niečo na opakovanie – dobrovoľné.

4.5. pondelok

SJL- Dnes ideme na slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Odporúčam pozrieť si peknú rozprávku od šikovnej pani učiteľky, kde je zrozumiteľne a jednoducho vysvetlené písanie týchto slabík : https://www.youtube.com/watch?v=38Rgma4TLrk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1daPKWMBURnwaXht5cMVgbpiyslbwiO7Bp3HBljyn6aeIBsplsHNT_VTQ&app=desktop. Vy nerobíte žiadnu úlohu podľa pani učiteľky. Video je na vysvetlenie učiva. Môžete si prejsť aj  prezentáciu: Hups nás učí slabiky de,te,ne,le,di,ti,ni,li. Šlabikár str. 54- čítať nové slová. Písanie str. 20 + diktát.

Nezabudni si čítať nejakú knihu. Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa.

MAT- V pošte ste dostali pracovné listy z MAT. Nájdite si s názvom- PL počítame do 20 s myškou Milicou a vypracujete celú stranu- päť úloh. Vo štvrtom cvičení sa výsledok jedného príkladu dopĺňa na začiatok ďalšieho príkladu- podľa tvarov. PZ str. 78/7

TEV- skúste si aj dnes zacvičiť podľa videa (dobrovoľné): https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=T1cIclBp-9s&feature=emb_logo

Na bezkriedy si opäť nájdete niečo na opakovanie – dobrovoľné.

30.4. štvrtok

SJL- čítať- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.8 písmeno Ch- druhá polovica textu.

Dnes sa budeme opäť venovať dvojhláskam a druhému pracovnému listu. Jednu stranu si urobia všetci:

Druhá strana je dobrovoľná. Dnes prepis č.8

MAT- PZ str. 53-1, 4, 5. Druhé, tretie a krajné cvičenie je dobrovoľné. Nezabudnite opäť vyriešiť slovnú úlohu na str. 48/štvrtok. Slovné úlohy piatok, sobota a nedeľa sú dobrovoľné 🙂

Keďže zajtra máme sviatok 1.5., tak ďalšie zadania pridám až v pondelok. Oddýchnite si 🙂

Budem rada, ak si žiaci začnú čítať nejakú svoju rozprávkovú knihu (o zvieratkách, princeznách, dinosauroch, autách, …). Každý podľa svojich individuálnych možností a tempa. Môžete mi napísať, keď si nejakú tú knižku vyberiete a začnete s čítaním 🙂

29.4. streda

SJL- čítať- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.8 písmeno Ch- prvá polovica textu.

Dnes sa povenujeme dvojhláskam ia, ie, iu. Začnite prezentáciou (ak sa vám dá) Dvojhlásky ia, ie, iu 1, kde sú pekne vysvetlené dvojhlásky ako sa pekne skamarátili a nemôžu byť nikdy rozdelené. Potom si urobíte pracovný list, ktorý ste dostali v pošte . + diktát

MAT- PZ str.52/ 1, 2, 3, 4. Piate, šieste a krajné cvičenie je dobrovoľné. Nezabudnite na slovnú úlohu na str.48- streda

PVO- do budúcej stredy na papier A4 nakreslíte zvieratá. Bude ich päť, podľa toho ako sa pohybujú – skáče, pláva, lieta, behá a plazí sa. Teraz by som v škole počula: ,,Ale ja neviem kresliť zvieratá!!!“ A ja by som povedala: ,,Nie, neviem to, ale skúsim to!!!“ Každý nakresli, tak ako vie 🙂

28.4. utorok

SJL- Dnes pokračujeme písmenom ch. Šlabikár str.53. Druhé cvičenie čítať. Písanie str. 19/ dokončiť. Prepis č.7

MAT- PZ str.51- celá, okrem krajného cvičenia, to je dobrovoľné. Nezabudnite dnes urobiť ďalšiu slovnú úlohu na str.48/ utorok.

Na bezkriedy je opäť niečo na opakovanie.

27.4. pondelok

Na našej triednej stránke v časti aktivity môžete nájsť fotky ako sa vám darilo v piatok s aktivitami na Deň Zeme.

SJL- Dnes si preberieme ďalšie písmenko a to bude ,,Ch, ch“. Opäť môžete začať prezentáciou: S chobotničkou Chichotajkou sa učíme Ch, ch (1). Šlabikár str. 52. Možno niekomu pomôže táto nahrávka. Klik https://photos.app.goo.gl/tVDwPYbAQMRPAtoe7.  Vašou úlohou je čítať nové slová. Písanie str. 18-celá + 19- štyri riadky. + diktát (štyri diktované vety). Nezabúdajte na rozcvičku prštekov. Tu: rozcvička

MAT- PZ str. 50/1, 2, 3, 4. Piate a krajné cvičenie je dobrovoľné. Tento týždeň nebudú príklady (5 na + a 5 -), ale budú slovné úlohy, ktoré máme v PZ na str. 48. Každý deň v týždni jedna slovná úloha. Dnes začíname teda slovnou úlohou na pondelok.

TEV- opäť si môžete zacvičiť podľa videa- dobrovoľné https://www.youtube.com/watch?v=k3TJkuKF4Cw&feature=emb_title

24.4. piatok

Oznam: Milí rodičia dňa 29.04.2020 (streda) od 9,00 – 11,00 hod. bude možnosť si prísť do školy pre prezuvky. Úbor, uteráčik si deti zobrali už domov. Výtvarnú výchovu si necháme v škole do druhého ročníka.

Dnes budú netradičné úlohy. Naša planéta Zem mala v stredu sviatok- 22.4.- Deň Zeme a my si tento deň tiež pripomenieme 🙂 s pár aktivitami. Začneme prezentáciou:Deň ZEME.

Vo včerajšej pošte ste dostali rôzne pracovné listy (niektorí ešte poštu nedostali, ale verím, že dnes pani poštárka doručí). Päť listov je zopnutých spinkou. Tie budeme dnes potrebovať. V prvom liste- Deň Zeme vylúštite tajničku, v druhom- roztriedite odpad. Spodnú časť rozstriháte a každý odpad dáte do správnej nádoby (metal=kov). No a v treťom- Poznáš svojich spolužiakov vás čaká aktivita zameraná na poznanie svojich spolužiakov. Overíte si ako ich poznáte. No a dve omaľovánky si vymaľujete.

Aktivita č.1- obkresli si ruku aj predlaktie a do rúk kresli prírodu- to, čo naše ruky majú chrániť a neznečisťovať (rastliny, kvety, stromy, zvieratá, rieky, jazerá, …). Inšpirácia: Ruky a príroda

Aktivita č. 2- pre všetky deti a rodičov na víkend 🙂 – dobrovoľná. Zoberte vrecia na odpad, rukavice a môžete sa vybrať s rodičmi do lesa čistiť studničku, lesnú cestu, vyzbierať odpadky v prírode. Urobíme radosť, nielen našej Zemi, ale aj zvieratkám v lese a budete mať radosť aj vy, že ste pomohli planéte Zem.

Teším sa na foto.

23.4. štvrtok

SJL- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.8 písmeno Dz, Dž- druhá polovica textu. PZ str. 41/1, 2, 4. Dnes nebude ani prepis ani diktát, ale pracovný list č.4- celý. Skúste deťom prečítať zadanie, vysvetliť a nech robia úlohy samé. Ak urobia chybu, tak im to neopravujte, opravím si to ja. Poprosím všetkých, aby vypracovaný pracovný list poslali odfotený. Ďakujem.

MAT- PZ str. 49/ 1, 2, 3. Piate a krajné cvičenie je dobrovoľné. 78/6

HUV- Opäť ponúkam prvácke pesničky. Kto má chuť si môže zaspievať:

Maličká som: https://www.youtube.com/watch?v=8gHKUBg68fY

Vŕšok dolina: https://www.youtube.com/watch?v=oM9SFpy4YO0

Dnes dostanete opäť poštu. Omaľovánky si deti môžu vymaľovať kedy budú chcieť. Pracovné listy si postupne spolu vypracujeme, nič nerobíte dopredu.

22.4. streda

SJL- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.8 písmeno Dz, Dž- polovica textu. Písanie str.17. + prepis č.6

MAT- PZ str.49/4. Dnes len jedno cvičenie, ktoré ale bude náročnejšie na orientáciu a pozornosť. Úlohou žiakov je vypočítať príklady z kvetov. Každý kvet má štyri príklady, to znamená štyri výsledky- štyri vyfarbené okienka v tabuľke. Napr. modrý kvet má príklady 20-4, 19-4, 18-4, 17-4 a výsledok každého príkladu vyfarbí žiak modrou pastelkou v tabuľke. Rovnako pokračuje pri iných farbách. V tabuľke sa čísla opakujú napr. číslo 16 je tam dvakrát, ale žiak vyfarbí len jednu 16 modrou pastelkou. Spolu je tu 36 príkladov a v tabuľke je 36 výsledkov. Dnes ďalšie príklady už nepíšete.

PVO- Posielam prezentáciu pre deti. Len si ju prejdite, aby si deti uvedomili, v akom rôznom prostredí môžu živočíchy žiť: ŽIVOČÍCHY

TEV- opäť niečo na rozhýbanie 🙂 Dobrovoľné. https://www.youtube.com/watch?v=Z_gnmzEdoy8&feature=youtu.be

21.4. utorok

SJL- dnes budeme pokračovať písmenami dz a dž. Šlabikár str. 51- celá. Pokiaľ sa vám zdá, že vaše dieťa nezvládlo ešte výslovnosť a čítanie týchto písmen, tak si to natrénujte opätovne pri slovách zo str.50. Písanie str.15- dokončiť, str.16- celá (tú majú dnes deti namiesto prepisu). PZ str. 41/3.

MAT- PZ str.47/ celá. Krajné cvičenie je dobrovoľné. Dnes opäť nebudú príklady, ale vypočítajte si PZ str. 78/5.

VYV- pár námetov na vytvorenie si jarného kvetu (dobrovoľné): Tulipány a iné jarné kvety

Na bezkriedy.sk máte opäť niečo na opakovanie.

20.4. pondelok

SJL- Šlabikár str. 50. Písmená dz a dž. Na úvod si môžete prejsť prezentácie: Učíme sa Dz,dz, S opičkou Džudy sa učíme Dž,dž. Ak sa vám dá, vy prečítajte deťom príbeh- HUPS pozerá rozprávku o džinovi. Deti čítajú nové slová. Písanie str.14- celá, str.15- štyri riadky. + diktát

MAT- PZ str.46. Štvrté cvičenie vynecháte. + príklady. Pripomínam, že z matematiky ste dostali domov PZ (ešte keď sme chodili do školy). Môžete si aj z neho vybrať nejaké cvičenia a opakovať si.

TEV- skúste si zacvičiť podľa videa: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=sAdtYyF-xBo&feature=emb_title

ANJ- Dnes ideme na nové učivo zo str. 30/34. Odporúčam video: https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU. Pri pozeraní sa zamerať na výslovnosť hlavne pri číslach: 1,4,5,6,8,18,19,20,21 a po pozretí ukážky pomenovať časti tela v učebnici. Prosím zopakovať si to viackrát (nemusí to byť v jeden deň) a vypracovať v PZ str.16/1.

Na bezkriedy.sk máte opäť úlohy na opakovanie- dobrovoľné.

17.4. piatok

SJL- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.7 písmeno Ž, ž. Písanie str. 13. Dnes si urobíte pracovný list č. 2- celý (dostali ste ho odo mňa v pošte). Diktáty nepíšete.

OZNAM– v posledných dňoch každý z vás dostal prihlasovacie údaje na stránku bezkriedy.sk. Niektorí sa už zaregistrovali, za čo im ďakujem. Na túto stránku budem pridávať materiály na opakovanie, ktoré budú dobrovoľné. Materiály tu budú zostávať uložené a budete sa môcť ku nim kedykoľvek vrátiť. Úlohy budem naďalej zadávať sem na túto stránku. Niektorí z vás už vedia ako so stránkou pracovať, no pre tých, pre ktorých je to nové, som skúsila spísať základné info sem: bez kriedy.  Ak vám to nepôjde, tak sa ozvite, skúsime to spolu vyriešiť.

16.4. štvrtok

SJL- Šlabikár str.49/celá (v druhom cvičení je správna odpoveď JEŽKO), Písanie str. 12, PZ str. 40/1 + prepis č. 5

MAT- PZ str.45/ celú. Milí rodičia nechajte túto stranu celú urobiť deti samé. Len im vysvetlíte úlohu po úlohe, čo majú robiť. Neopravujte im ich, len im dajte čas, aby si to pozorne samé vypočítali. Poprosím vás, aby ste mi to všetci poslali vypracované (foto). Ďakujem. Príklady dnes nemusíte.

HUV- Zaspievajte si niečo podľa svojho výberu. Námet: https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw alebo https://www.youtube.com/watch?v=vtM5bD3Fq6M

15.4. streda

SJL- Dnes začíname s novým písmenom. Bude to písmeno Ž, ž. Na úvod ponúkam prezentáciu So žabkou Želkou sa naučíme ž,Ž. Šlabikár str. 48. Ak sa vám dá milí rodičia, vy prečítajte príbeh Hupsove žarty deťom, oni čítajú nové slová. Písanie str. 10, 11. + diktované štyri vety

MAT- PZ str. 44. Tretie cvičenie a krajné úlohy sú dobrovoľné. V prvom cvičení si deti môžu pomôcť rozkladom na desiatky a jednotky (kruhy a čiary). Koho to ale mýli, môže počítať bez tohoto rozkladu. + 10 príkladov (5 na + a 5 na -).

Dobrovoľné úlohy:

Čo chýba..

Hore, dole, vpravo, vľavo (1)

8.4. streda

Od zajtra nám začínajú veľkonočné prázdniny. Dnes sa vám v tomto týždni prihováram naposledy. Úlohy na domácu výučbu si tu nájdete až budúcu stredu.

SJL- Šlabikár PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.7 písmeno Ť, ť. Písanie str.9. + prepis č. 4.

MAT- PZ str. 43/ 1, 3, 4, 5. Druhé cvičenie a krajná úloha sú dobrovoľné.  Dnes opäť nebudú príklady, ale vypočítajte si PZ str. 78/4. Dobrovoľné veľkonočné opakovanie: Zdobíme so zajkom kraslicu – MAT1

PVO- PL z prvouky úloha č.4. a 5.

ANJ- Prosím rodičov, aby pri prezeraní prezentácie mali otvorenú učebnicu str. 39 LESSON 7, kde je slovná zásoba + výslovnosť. Je dôležité, aby si deti pri opakovaní lekcie utvrdili správnu výslovnosť, ktorú môže rodič hneď aj skontrolovať. Prezentácia:  7 Lesson – Family -1.časť

Oznam: Na stránke 1. ročníka si nájdete okrem domácich úloh aj kategóriu Aktivity, kde nájdete články a fotky zo života našej ,,domácej výučby“.

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje tr. uč. Kvašňovská.

7.4. utorok

SJL- Šlabikár str. 47/1, 2, 3- čítať, + spodné úlohy. Písanie str.7- dokončiť +str.8. PZ str. 39/1 + dnes 4 diktované vety. Nezabúdame na rozcvičku prštekov- rozcvička.

MAT- PZ str. 42/1, 2, 4, 5. Tretie cvičenie a krajné úlohy sú dobrovoľné. Dnes si dajte 10 príkladov.

VYV- dobrovoľná úloha- vytvorte si doma niečo veľkonočné. Môžete kresliť, strihať, lepiť. Môže to byť veľkonočný pozdrav, kuriatko z papiera, ovečka, jarný kvietok, nakreslené veľkonočné vajíčko a vymaľované. Kreativite a fantázii sa medze nekladú. Keď budeš mať hotovo, nezabudni na fotku.

Opäť niečo na opakovanie (dobrovoľné):

SJL Opakujeme si s prvákmi

Rýchle počítanie do 20 s trochou zábavy – Garfield M1

6.4. pondelok

SJL- Dnes začíname novým písmenom a je ním písmeno Ť, ť. Opäť začneme prezentáciou na vyvodenie písmena: Ťava Ťapka nás naučí ť,Ť  – opakujem, že všetky prezentácie sú dobrovoľné. Šlabikár str. 46. Ak sa vám milí rodičia dá, tak príbeh ,,Ako sa podľa Hupsa ťahá zub“ prečítajte deťom vy. Deti nech si písmenko ,,ť“ natrénujú pri čítaní nových slov. Písanie str. 6- celú, str. 7 prvé štyri riadky + prepis č.3.

MAT- PZ str. 41/1, 2, 3, 4. Piate cvičenie nerobíte a krajné úlohy sú opäť dobrovoľné. Dnes nepíšete 10 príkladov, ale vypočítate si príklady v PZ str. 78/3.

Opäť niečo na precvičenie (je to dobrovoľné):

Počítame do 20 – retiazky

SJL opakovanie

3.4. piatok

SJL- Verím, že písmenka zvládate, keďže napísať ich už viete a pridávate ku ním len mäkčene. Dnes bude vašou úlohou čítať zo Šlabikáru PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str.6 písmeno Š, š. Keďže ide víkend, je na Vás, či si celý text prečítate dnes a cez víkend oddychujete alebo si ho rozdelíte na polovicu – jednu časť dnes a druhú cez víkend. PZ str. 38/2, 4 + PZ str.36/celú. Dnes si napíšte diktát- 4 diktované vety.

ANJ- zopakujte si https://www.youtube.com/watch?v=lr-nFVBfgdM.

Nezabudnite si pozrieť wocabee. app

Opäť niečo na opakovanie: pomiešané slabiky

2.4. štvrtok

SJL- Šlabikár str. 45/celá. Tretie cvičenie čítajú deti samé. Písanie str. 4-5. Keďže dnes je toho písania viac, tak dnes domáce diktáty nemusíte písať. PZ str.38/1, 3.

MAT- PZ str. 40/1- výsledky príkladov si môžu deti napísať do kvetu, nad kvet- kde sa vám to zmestí a potom kvet vyfarbiť. Druhé cvičenie nerobíte. Cvičenie 3 a 4 áno. Krajné cvičenie je opäť dobrovoľné. + 10 príkladov

HUV- zaspievajte si pesničky, ktoré sme sa učili v škole 🙂   https://www.youtube.com/watch?v=_SSUJ3yZsuQ

https://www.youtube.com/watch?v=_opGb_ax8iA

Túto sme sa v škole neučili, ale všetci ju iste poznáte:

https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI

Prezentácie na opakovanie (opäť dobrovoľné):

Opakovanie písmen

Počítame so semaforom do 20

OZNAM : 

 • Naša škola sa zaregistrovala na WocaBee

Čo je WocaBee? Jedná sa o inovatívnu aplikáciu, ktorá výrazne pomáha študentom s učením sa slovíčok akéhokoľvek cudzieho jazyka. Funguje online a na každom zariadení: počítač, tablet, mobil (netreba ju inštalovať). Žiakov našej triedy som už zaregistrovala, aby ste s tým nemali starosti. V priebehu dňa pošlem každému žiakovi bližšie info, prihlasovacie meno a heslo. Pokiaľ budete chcieť, môžete si heslo samozrejme zmeniť.

 1.4. streda

SJL- Dnes ideme na písmenko Š, š. Na úvod pridávam opäť prezentáciu: Šašo Jašo nás naučí š,Š . Šlabikár str. 44/celá. Ak sa vám dá, tak príbeh Hupsove šašoviny prečítajte deťom vy, oni čítajú nové slová. Písanie č.6 str. 2 + str. 3. Dnes si žiaci zopakujú jednoduché úlohy z PL č.1- celý (dostali ste ho v piatkovej pošte). Dobrovoľná úloha zo SJL písanie č.6 str. 1- vyfarbiť Hupsa. + Prepis č.2

MAT- PZ str. 39/celú. V druhom cvičení si môžu žiaci pomôcť rozkladom čísla podľa prvej úlohy- na kruhy a čiarky. Ak to niekoho ale mýli, a vie to vypočítať bez toho rozkladu, tak nie je potrebný rozklad. Krajné cvičenie je opäť dobrovoľné. + príklady

Niečo na precvičenie:

Počítame bez prechodu do 20 – MAT1

PVO- PL- cvičenie 1., 2., 3.