Domáce úlohy

ÚLOHY NA VIANOCE – Žiaci dostali pracovné listy z matematiky,šlabikára a písania. Po Vianociach priniesť vypracované.

Oznam: Zajtra dňa 21.12. – priniesť si prezúvky, desiatu, peračník. Obed nebude – varí sa kapustnica. Priniesť si väčšiu desiatu(tí, ktorí neobľúbujú kapustnicu). Družina bude.

______________________________________________________________________

21.12. Od 23.12.2017 – 5.01.2018 -Vianočné prázdniny. Vyučovanie začína 8.01.2018 (v pondelok)

Milí rodičia a žiaci, želám Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších a tiež šťastný Nový rok 2018. Triedna učiteľka Plšková 

_____________________________________________________________________

8.1. MAT – str.61/3 dokončiť

ŠLABIKÁR – str. 79/1 čítať

PÍSANIE – str. 29/ dokončiť

______________________________________________________________________

9.1. MAT – str. 63/1

ŠLABIKÁR – str. 80/4 čítať text

PÍSANIE – str.32/ 4 riadky

Na telesnú výchovu priniesť úbor a uteráčik na výtvarnú výchovu.

______________________________________________________________________

10.1. ANJ – Uč.18-19 vedieť pomenovať zvieratá (CD č.22)

ŠLABIKÁR – čítať slová a vety s y,ý na kartičke

______________________________________________________________________

11.1. MAT – v malom zošite príklady s dopĺňaním znamienok + a –

ŠLABIKÁR – str.2/ čítať slová a slabiky

PÍSANIE – str. 3/ dokončiť

_____________________________________________________________________

12.1. MAT – str.65/ 3,4

ŠLABIKÁR – str. 3/5 čítať

PÍSANIE – str.5/ dokončiť

_________________________________________________________________

15.1. MAT – str. 67/2

ŠLABIKÁR – str. 4/7 čítať, Napísať 3 slová s písmenom H,h (prosím rodičov, aby po prečítaní textu, ktorý majú žiaci za domácu úlohu čítať zaznačili koľkokrát žiak čítal a podpísal sa pod text. Ďakujem)

PÍSANIE – do malého zošita písaným písmom prepísať vetu zo šlabikára

str.4/7 – 6. riadok.

_____________________________________________________________________

16.1. MAT – str. 67/5

ŠLABIKÁR – str. 5/ čítať

PÍSANIE – str. 7/dokončiť

_____________________________________________________________________

17.1. ANJ – PZ 11/3, uč.18 -19 opakovať zvieratá+pieseň

Výber básničky na triedne kolo Hviezdoslavového Kubína. 

____________________________________________________________________