Domáce úlohy

 

11.6. PONDELOK 

MAT-  str. 66/4 (chýbajúci žiaci str.65,66)

ŠLABIKÁR – str.78/ Tajomstvo hračiek (chýbajúci žiaci 77,78)

______________________________________________________________________

12.6. UTOROK

MAT – str. 68/2 + presýpacie hodiny (chýbajúci žiaci 67,68) na zajtra si priniesť matemetiku

ŠLABIKÁR – str. 80/ po značku (chýbajúci žiaci str.79,80)

PÍSANIE – prepísať 2 vety písaným písmom

____________________________________________________________________

13.6. STREDA 

ANJ – PZ 19/5 + dokončiť obrázky na str. 20

Doučiť sa povolania v učebnici str. 35/41

ŠLABIKÁR – str. 81

MAT – str. 70/ presýpacie hodiny

______________________________________________________________________

14.6. ŠTVRTOK 

MAT – str. 71/presýpacie hodiny  str.72/1

ŠLABIKÁR – str. 82/ čítať

OZNAM : Milé deti a rodičia. V spolupráci s MŠ Vás pozývame na Športové popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2018 (v sobotu) o 14:00 hod. na ihrisku v Petroviciach. Čaká na Vás deň plný športu, zábavy, súťaží. Deti musia prísť v doprovode rodičov. Tešíme sa na Vás! :-) :-) :-)

_____________________________________________________________________

15.6. PIATOK 

MAT – str. 73/4 + presýpacie hodiny (chýbajúci žiaci str.72,73)

ŠLABIKÁR – str.83/3 prasiatka – po značku

Školské pomôcky na budúci šk. rok prosím uhradiť do 26.6.2018 suma 9,85€.

Poplatok za školský výlet 13€ a za fotografie (suma zapísaná v žiackej knižke) prosím uhradiť do 18.6. (do pondelka) ďakujem triedna učiteľka

______________________________________________________________________

18.6. PONDELOK 

MAT –  str.75/3 (chýbajúci žiaci str.74)

ŠLABIKÁR – str. 83

Na zajtra si priniesť prvouku.

OZNAM : Žiaci majú v slovníčku harmonogram školských akcií na tento týždeň.

______________________________________________________________________