Domáce úlohy

Piatok 22.02.2019

Čítanie: Šlabikár str.32/ šípky -čítať (chýb.ž.32/celá)

Písanie:  LIPKA 5 str.15/ 4 horné  riadky (chýb.ž.14/celá)

_________________________________________________________________

Štvrtok 21.02.2019

Čítanie: Šlabikár TEXTY NA PRECVIČENIE ČÍTANIA str.3 – polovica textu

Písanie:  bez úlohy (chýb.ž. LIPKA 5 str.13/ 3 dolné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti (chýb.ž. PZ 7/celá)

PVO: 25/3 – dokončiť

_________________________________________________

Streda 20.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 31/4- čítať (chýb.ž. 31/celá)

Písanie: LIPKA 5 str.  13/ 4 horné riadky (chýb.ž.12/ celá )

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčít/ celá)avanie v obore do 10 spamäti+PZ/za okrajom  (chýb.ž. PZ 6/celá)

ANJ: PZ 13/4

_________________________________________________

Utorok 19.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 30/3- čítať (chýb.ž. 30/celá)

Písanie: LIPKA 5 str.  11/ 3 dolné riadky (chýb.ž.11/ 2 horné riadky )

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti (chýb.ž. PZ 5/celá)

_________________________________________________

Pondelok 18.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 29/šípky- čítať

Písanie: LIPKA 5 str. 10/1 dolný riadok + 11/ 2 horné riadky (chýb.ž.9/ 3 dolné riadky + 10/ celá)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti (chýb.ž. PZ 4/celá)

_________________________________________________

Piatok 15.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 28/5- čítať (chýb.ž.28/celá)

Písanie: LIPKA 5 str. 9/4 horné riadky (chýb.ž. 8/celá)

________________________________________________________________

Štvrtok 14.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 27/3- čítať

Písanie: LIPKA 5 str. 7/3 dolné riadky

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti

_________________________________________________

Streda 13.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 26/šípky- čítať

Písanie: LIPKA 5 str. 7/4 horné riadky

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti

_______________________________________________________

Utorok 12.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 25/5- čítať (chýb.ž.25/celá strana)

Písanie: LIPKA 5 str. 5/3 dolné riadky (chýb.ž. 5/ 2 horné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti  + PZ 2.časť str.1/ dokončiť celú stranu (chýb.ž. PZ 1.časť 78/celá + PZ 2.časť str.1/celá)

_______________________________________________________

Pondelok 11.02.2019

Čítanie: Šlabikár str. 24/3 – čítať

Písanie: LIPKA 5 str.4/1dolný riadok + 5/2 horné riadky

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie v obore do 10 spamäti  + PZ 77/5