Domáce úlohy

Utorok 16.04.2019

Čítanie:  str.57/3- čítať (chýb.ž. 57/celá(

Písanie:  25/ 3 dolné riadky  (chýb.ž.  25/ 4 horné  riadky)

MAT:  bez úlohy (chýb.ž. 34/celá)

Veľkonočné prázdniny: od 18.04. – 23.04.2019 (v stredu do školy)

________________________________________________________________

Pondelok 15.04.2019

Čítanie:  str.56/šípky- čítať

Písanie:  24/ 2 dolné riadky  (chýb.ž.  23/ 3 dolné riadky + PZ 43/1,2)

MAT:  PZ 33/ dokončiť celú stranu (chýb.ž. 32, 33/celá)

_______________________________________________________________________

Piatok 12.04.2019

Čítanie:  str.55/2- čítať (chýb.ž. 55/dokončiť celú stranu)

Písanie:  22/ 4 dolné riadky r (chýb.ž.  22/ 4 horné riadky)

_________________________________________________

Štvrtok 11.04.2019

Čítanie:  str.55/1- čítať (chýb.ž. 55/1b)

Písanie:  21/ 4 horné riadky r (chýb.ž.  21/ 3 dolné riadky)

MAT:  PL- Počítame do 10 s Mimoňmi /vypracovať  (chýb.ž. 31/celá)

_______________________________________________________________________

Streda 10.04.2019

ANJ: slovíčka (chýb.ž.UČ 29/2 + PZ 14/1,2 + 15/3)

Čítanie:  str.54/ šípky- čítať (chýb.ž. 54/celá)

Písanie:  20/ 4 dolné riadky r (chýb.ž.  20/ 4 horné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10    (chýb.ž. 30/celá)

_______________________________________________________________________

Utorok 9.04.2019

Čítanie:  str.53/ 2- čítať (chýb.ž. 52/celá)

Písanie:  19/ 3 dolné riadky (chýb.ž. PZ 42/ celá)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10    (chýb.ž. 29/celá)

_______________________________________________________________________

Pondelok 8.04.2019

Čítanie:  str.52/ šípky- čítať

Písanie:  19/ 4 horné riadky (chýb.ž.17/ celá)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10    (chýb.ž. 28/celá)

_______________________________________________________________________

Piatok 5.04.2019

Čítanie:  str.51/ 2- čítať (chýb.ž. 51/celá)

Písanie:  15/ 3 dolné riadky (chýb.ž.16/ celá)

________________________________________________

Štvrtok 4.04.2019

Čítanie:  str.50/ šípky- čítať

Písanie:  15/ 4 horné riadky (chýb.ž.14/ celá)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10  + PZ 27/5  (chýb.ž. 27/celá)

PVO: PL-vypracovať

________________________________________________________

Streda 3.04.2019

Čítanie:  TEXTY NA ČÍTANIE str.9/  čítať po značku

Písanie:  13/ 4 horné riadky (chýb.ž.13/ 3 dolné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10   (chýb.ž. 26/celá)

________________________________________________________

Utorok 2.04.2019

Čítanie:  str.49/ 3 – čítať (chýb. ž. 49/celá)

Písanie:  12/ 4 horné riadky (chýb.ž.11/ 2 dolné riadky+ 12/2 dolné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10  + PZ 25/5 (chýb.ž. 25/celá)

________________________________________________________

Pondelok 1.04.2019

Čítanie:  str.48/ šípky – čítať (chýb. ž. 48/celá)

Písanie:  11/ 4 horné riadky

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10 (chýb.ž. 24/celá)

________________________________________________________________

Piatok 29.03.2019

Čítanie:  TEXTY NA ČÍTANIE str.9 – čítať po značku

Písanie:  9/ celá (chýb.ž. 8/celá)

_______________________________________________________

Štvrtok 28.03.2019

Čítanie:  str.47/ 3 – čítať (chýb. ž. 47/celá)

Písanie:  7/ 3 dolné riadky

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10 (chýb.ž. 23/celá)

________________________________________________________________

Streda 27.03.2019

Čítanie:  str.46/ Ako sa podľa HUPSA ťahá zub -čítať

Písanie:  7/ 4 horné riadky (chýb.ž. 6/ celá)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10 (chýb.ž. 22/celá)

________________________________________________________________

Utorok 26.03.2019

Čítanie:  TEXTY NA ČÍTANIE str.8

Písanie:  5/ 4 horné riadky (chýb.ž. 4/ 3 dolné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10 (chýb.ž. 21/celá)

________________________________________________________________

Pondelok 25.03.2019

Čítanie: str.45/ 3 – čítať (chýb.ž. 45/ celá)

Písanie:  4/ 4 horné riadky (chýb.ž. 3/ 3 dolné riadky)

MAT: úloha stála- učiť sa sčítavanie a odčítavanie spamäti, bez používania prstov v obore do 10 (chýb.ž. 20/celá)

________________________________________________________________