Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Piatok 5.11.

Šlabikár – str.50/5 – čítať 5 ktát (Chýb.ž. str.50/4,5)

Písanie – str.23/4 dolné riadky (chýb.ž. str.22,23)

Anj – Pz 6/1 Uč.10 – pomenovať zvieratá

Mat – Pz 37/ 2riadky, číselko 11/2 spodné riadky (chýb.ž. str. 37/celá, číselko 11/celá)

_____________________________________________________________

Štvrtok 4.11.

Šlabikár – str. 49/1 čítať  (chýb.žiaci str. 48,49)

Písanie – str. 21/2spodné riadky, str.19/dokončiť (chýb.žiaci str. 20,21,19/dokončiť ) dokončiť)

Mat – číselko 10/písať číslo 4  (chýb.ž. Pz 36/celá, číselko str.10)

Oznam 1: Priniesť peniaze za fotky. (Sumu majú žiaci zapísanú v žiackej knižke.)

Oznam 2 : Vážení rodičia, na vaše mailové schránky Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do edupage, tí ktorí ešte nie ste prihlásení prosím urobte tak čo najskôr. Od pondelka 8.11. budú úlohy, oznamy…. zadávené na edupage. Ďakujem

_____________________________________________________________

Streda  3.11.

Šlabikár – str.47/8 čítať (chýb.ž. str.47/celá)

Písanie – str. 19/4 horné riadky (chýb.ž. str.18)

Mat – bez úlohy  (chýb.ž. str.35)

___________________________________________________________

Utorok 2.11.

Mat – Pz 34/ číslo4- písať 2riadky (chýb.ž. str.34/celá, číselko str.9 – 3 horné riadky)

Šlabikár – str. 46/6,7 (chýb.ž. str.46/celá)

Písanie – str.17/2 spodné riadky (chýb.ž. str.16,17)

Vážení rodičia, na vaše mailové schránky Vám boli zaslané prihlasovacie údaje do edupage, tí ktorí ešte nie ste prihlásení prosím urobte tak čo najskôr. Ďakujem

___________________________________________________________

Streda 27.10.2021

Mat – bez úlohy , precvičovať písanie čísel 1,2,3

Šlabikár – str. 45/1- čítať (chýb. ž. str.44,45/ celá)

Písanie: str.15/4 riadky (chýb. ž. 14,15/celá)

_________________________________________________

Utorok 26.10.2021

Mat – Číselko str.8/ horné 2 riadky (chýb. ž. Číselko 7,8/ celá strana)

Písanie: str.13/4 dolné riadky (chýb. ž. 12/ 4 dolné riadky)

__________________________________

Piatok 22.10.2021

Mat – PZ 32/3 – 2 posledné riadky

Šlabikár – str. 42/5- čítať

Písanie: str.11/4 riadky

__________________________________________

Štvrtok 21.10.2021

Mat – Číselko 5/3 riadky

Šlabikár – str. 41/2- čítať

Písanie: str.9/ 3 riadky

______________________________________

Utorok 19.10. 

Mat – Číselko 3/3 riadky (chýb.ž. Číselko str.2/1,2; 3/3 riadky v škole + 3 riadky doma)

Šlabikár – str. 38/5- čítať, 39/8- písať (chýb.ž. str.38, 39)

Pondelok 18.10. 

Mat – PZ str.31/1- posledné 2 riadky (chýb.ž. str.31-celá)

Šlabikár – str. 37/2- čítať (chýb.ž. str.36, 37)

Písanie – zošit č.2- str.7/3 riadky (chýb.ž. str. 6- dokončiť)

Oznamy:

 • v stredu 20.10. sa žiaci učia prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po druhej vyučovacej hodine pôjdeme púšťať šarkany. Primerane tejto aktivite sa obliecť, obuť a nezabudnúť doniesť si šarkany.
 • na triednych stránkach bol nedávno zverejnený oznam o fotení. Žiaci dnes dostali domov prihlasovací lístok na toto fotenie, prosíme vypísať a poslať do školy.
 • Milí rodičia, na vaše mailové adresy (ktoré ste uviedli v žiackej knižke svojich detí) vám prišli prihlasovacie údaje na edupage. Je dôležité prihlásiť sa do systému, pretože od novembra sa budú úlohy a všetky potrebné oznamy zverejňovať len na edupage a nie na týchto triednych stránkach. Kto sa prihlási, prosíme o zaslanie informovaných súhlasov cez edupage. Ak máte problém s prihlásením, kontaktujte triednu učiteľku. Ďakujeme.

Piatok 15.10.

Mat – PZ str.30/3- 2 riadky (chýb.ž. str.30-celá)

Šlabikár – str. 35/9- čítať slabiky (chýb.ž. str.34, 35)

Písanie – zošit č.2- str.6/3 riadky (chýb.ž. str. 6/prvé dva riadky + tri na DÚ)

Štvrtok 14.10.

Mat- zošit Číselko- 3 riadky

Písanie- str.5/3 riadky

Streda 13.10.

Mat – bez úlohy (chýb.ž. str.29-celá)

Šlabikár – čítať slabiky 3 riadok (5 krát) (chýb.ž. str.32, poznať tvary písmena A)

Písanie – zošit č.2- str.3/3 riadky

Oznam:

 • žiaci dostali domov papiere, ktoré je potrebné vypísať, podpísať a jeden vrátiť späť do školy. Druhý zostáva Vám doma.

_______________________________________________________

Utorok 12.10.

Mat – str. 28/3 – 2riadky (chýb.ž. str.28)

Šlabikár – čítať slabiky 2 riadok (5 krát) (chýb.ž. str.31)

Písanie – str.32/4 riadky (chýb.žiaci str.31,32)

_________________________________________________________

Pondelok 11.10.

Šlabikár – deti dostali papierik so slabikami , čítať 1 riadok (5krát)

Mat – str. 27/úloha s bazénom

Písanie – str. 30/1,2,3 riadok

________________________________________________________

Piatok 8.10.

Písanie – str.27/1,2 riadok + krajná úloha

Šlabikár – str.29/6

Mat – bez úlohy

Pvo – 9/3

Oznam: Žiaci dostali ponuku krúžkov, prosím vypísať, podpísať a v pondelok priniesť do školy. Ďakujem

Oznam:

 • V pondelok 25.10. bude vianočné fotografovanie detí (dobrovoľné). Viac info tu: + žiaci prvého ročníka budú mať fotografiu so šlabikárom.

 • Vážení rodičia,
  z dôvodu efektívnejšej internetovej komunikácie postupne prechádzame na EduPage – školský informačný systém, ktorý Vám umožní prezerať aktuálne informácie, rozvrhy, dochádzku.  web stránka: http://zspetrovice.edupage.org
 • Na vaše e-mailové adresy vám boli rozposlané prihlasovacie údaje. Niektorí ich už máte (vďaka ZUŠ, starším súrodencom). Zároveň Vám uvádzame informačný link, v ktorom máte uvedené rôzne otázky a odpovede, týkajúce sa prihlásenia z pozície rodiča:https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2
 • Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, po spustení jednotlivých funkcionalít.

________________________________________________________________

Štvrtok 7.10.

Šlabikár -str.28/3 čítať slabiky (5krát+podpis)

Písanie – str.26/1,2 riadok

Mat – str.26/2

____________________________________________________________

Streda 6.10.

Šlabikár – bez úlohy

Písanie – str.25/1,4 riadok

Mat – Bez úlohy

______________________________________________________________

Utorok 5.10. 

Mat – str. 22/4

Šlabikár – str.25/5 – čítať slabiky (5x)

Písanie – str. 23 – dokončiť obrázok

_____________________________________________________________

Pondelok 4.10.

Šlabikár – str.24/2 (chýb. ž. 23,24)

Písanie – str.22/ 2 riadky (chý.ž. str.22/celá)

Mat – str.20/krajné cvičenie (chýb.ž. str.19,20)

_______________________________________________________________

Piatok 1.10.

Písanie – str. 20/ 2 spodné riadky + dokončiť obrázok

Pvo – str. 5/5

___________________________________________________________________

Štvrtok 30.9. 

Šlabikár – bez úlohy

Písanie – str.19 – dva spodné riadky

Mat – str.16/2

___________________________________________________________________

Streda 29.9.

Mat – str. 17/4 (chýb.ž. str.17)

Šlabikár – str. str20/2  – čítať písmená (5krát). Prosím do šlabikára napísať koľkokrát dieťa čítalo a podpísať   Ďakujem. Nosiť v peračníku kartičky s písmenkami a obrázkami, ktoré žiaci dostali v škole (pexeso). (chýb.ž. str.20/celá)

Písanie – str. Pz 18/ 2spodné riadky (chýb.ž. str.18)

_________________________________________________________________

Utorok 28.9.

Mat – str. 15/4 (chýb.ž. str.15)

Šlabikár – bez úlohy (chýb.ž. str.19)

Písanie – bez úlohy (chý.ž. str.17)

_______________________________________________________________

Pondelok 27.9.

Šlabikár – str.18/4 dokončiť (chýb.žiaci -18/celá)

Písanie – str.16/posledný riadok (chýb.žiaci – str.16/celá)

Mat – str.14/4 (chýb.žiaci 14/celá)

___________________________________________________________

Piatok 24.9.

Šlabikár – str. 17/7 (chýb.ž. str.17/celá)

Písanie – str.15/posledný riadok (chýb.ž. str.15)

PVO- str.3/celá

Mat – str. 13/krajné cvičenie (chýb.ž. str. 13/celá)

Štvrtok 23.9.

Šlabikár – str. 16/4 (chýb.ž. str.16/celá)

Písanie – bez úlohy (chýb.ž. str.14)

Mat – str. 12/krajné cvičenie (chýb.ž. str. 12/celá)

Streda 22.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.ž. str.15/12)

Písanie – str.13/posledný riadok (chýb.ž. str.13)

Mat – str. 11/krajné cvičenie (chýb.ž. str. 11)

Utorok 21.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.ž. str.14,15/11)

Písanie – str.12/posledný riadok (chýb.ž. str.12)

Mat – bez úlohy (chýb.ž. str. 10)

____________________________________________________________

Pondelok 20.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.12,13)

Písanie – str. 11/2 spodné riadky (chýb.žiaci str.10,11)

Mat – str. 9/krajné cvičenie (chýb.žiaci str.9)

__________________________________________________________________

Piatok 17.9.

Šlabikár – str.11/2   (chýb.ž. str.11)

Písanie – str.9/2 riadky  (chýb.ž. str.9)

Mat – bez úlohy (chýb.ž. str.8)

Pvo – bez úlohy (chýb.ž. str.2)

________________________________________________________________

Štvrtok 16.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.9,10)

Písanie – bez úlohy (chýb.ž, str.8)

Mat – str.7/3,4  (chýb.žiaci str.7)

___________________________________________________________

Utorok 14.9. 

Mat – str.6/krajné cvičenie (chýb.žiaci str.6)

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.6,7,8)

Písanie – str.7/4,5 riadok (chýb.žiaci str.6,7)

_______________________________________________________________

Pondelok 13.9. 

Šlabikár – str.6/1 dokončiť   (chýb.žiaci – str.5/celá, 6/1)

Písanie – str.5 /kresli čiary (chýb.žiaci str.4,5)

Mat –  str.5/2,3 (chýb.žiaci – str.4,5)

Septembrová výzva – žiaci dostali domov pracovný list, s úlohami, ak sa Vám podarí splniť niektorú z úloh, obrázok si deti vyfarbia. Na konci októbra prinesú prac.list do školy.

________________________________________________________________

Štvrtok 09.09.2021

šlabikár – bez úlohy  (chýb.žiaci str.4)

písanie – bez úlohy (chýb.ž. str.3)

_________________________________________________________________

Streda 08.09.2021

Písanie – str.2 – dokončiť

Mat – chýb.žiaci – str. 3

Oznam 1 : V piatok dňa 10.9.2021 bude jesenné cvičenie v prírode. Zraz pred školou ráno 08:00 hod. Príchod do školy 11,25 hod. Žiaci športovo oblečení priniesť si ruksak, desiatu, dostatok tekutín.

Oznam 2 : Záujem o prihlásenie vášho dieťaťa na spev, flautu, keyboard, (bude sa uskutočňovať v našej škole) môžete kontaktovať p. M. Bulíkovú na tel.č. 0948 074 060, ktorá Vám poskytne viac informácií. Ďakujem

____________________________________________________________________

Utorok 07.09.2021

 • domáce úlohy budú označené červeným X

Mat – str.2/cvičenie vpravo za okrajom

 • žiaci dostali pracovné učebnice písanie, mat, náboženstvo prosím obaliť, vypísať meno a priezvisko dieťaťa

______________________________________________________________________

Pondelok 06.09.2021

Oznam :

 • Žiaci dostali vzdelávacie poukazy. Prosím podpíšte ich guľôčkovým perom, nie atramentovým  a ani pilotom. (žiaci ich majú v šlabikári alebo v školských doskách)
 • Žiaci si môžu doniesť sedáky na stoličku
 • V taške mať zabalené jedno náhradné rúško.
 • rozvrh hodín :
Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35   12:20
Pondelok SJL SJL MAT TSV
Utorok NBV MAT SJL SJL HUV
Streda SJL SJL MAT TSV
Štvrtok SJL SJL MAT VYV VYV
Piatok SJL MAT ANJ PVO

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TSV – telesná a športová výchova