Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Pondelok 20.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.12,13)

Písanie – str. 11/2 spodné riadky (chýb.žiaci str.10,11)

Mat – str. 9/krajné cvičenie (chýb.žiaci str.9)

__________________________________________________________________

Piatok 17.9.

Šlabikár – str.11/2   (chýb.ž. str.11)

Písanie – str.9/2 riadky  (chýb.ž. str.9)

Mat – bez úlohy (chýb.ž. str.8)

Pvo – bez úlohy (chýb.ž. str.2)

________________________________________________________________

Štvrtok 16.9.

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.9,10)

Písanie – bez úlohy (chýb.ž, str.8)

Mat – str.7/3,4  (chýb.žiaci str.7)

___________________________________________________________

Utorok 14.9. 

Mat – str.6/krajné cvičenie (chýb.žiaci str.6)

Šlabikár – bez úlohy (chýb.žiaci str.6,7,8)

Písanie – str.7/4,5 riadok (chýb.žiaci str.6,7)

_______________________________________________________________

Pondelok 13.9. 

Šlabikár – str.6/1 dokončiť   (chýb.žiaci – str.5/celá, 6/1)

Písanie – str.5 /kresli čiary (chýb.žiaci str.4,5)

Mat –  str.5/2,3 (chýb.žiaci – str.4,5)

Septembrová výzva – žiaci dostali domov pracovný list, s úlohami, ak sa Vám podarí splniť niektorú z úloh, obrázok si deti vyfarbia. Na konci októbra prinesú prac.list do školy.

________________________________________________________________

Štvrtok 09.09.2021

šlabikár – bez úlohy  (chýb.žiaci str.4)

písanie – bez úlohy (chýb.ž. str.3)

_________________________________________________________________

Streda 08.09.2021

Písanie – str.2 – dokončiť

Mat – chýb.žiaci – str. 3

Oznam 1 : V piatok dňa 10.9.2021 bude jesenné cvičenie v prírode. Zraz pred školou ráno 08:00 hod. Príchod do školy 11,25 hod. Žiaci športovo oblečení priniesť si ruksak, desiatu, dostatok tekutín.

Oznam 2 : Záujem o prihlásenie vášho dieťaťa na spev, flautu, keyboard, (bude sa uskutočňovať v našej škole) môžete kontaktovať p. M. Bulíkovú na tel.č. 0948 074 060, ktorá Vám poskytne viac informácií. Ďakujem

____________________________________________________________________

Utorok 07.09.2021

  • domáce úlohy budú označené červeným X

Mat – str.2/cvičenie vpravo za okrajom

  • žiaci dostali pracovné učebnice písanie, mat, náboženstvo prosím obaliť, vypísať meno a priezvisko dieťaťa

______________________________________________________________________

Pondelok 06.09.2021

Oznam :

  • Žiaci dostali vzdelávacie poukazy. Prosím podpíšte ich guľôčkovým perom, nie atramentovým  a ani pilotom. (žiaci ich majú v šlabikári alebo v školských doskách)
  • Žiaci si môžu doniesť sedáky na stoličku
  • V taške mať zabalené jedno náhradné rúško.
  • rozvrh hodín :
Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35   12:20
Pondelok SJL SJL MAT TSV
Utorok NBV MAT SJL SJL HUV
Streda SJL SJL MAT TSV
Štvrtok SJL SJL MAT VYV VYV
Piatok SJL MAT ANJ PVO

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TSV – telesná a športová výchova