Domáce úlohy

Piatok 14.12.2018

Šlabikár:  79/1 – čítať (chýb.ž.78/celá + 79/1 – čítať)

Písanie: LIPKA 3 str.29/ 4 dolné riadky (chýb.ž.namiesto diktátu sme robili odpis a                                                                        prepis textu na str.27 + 28,29/celá)

_____________________________________________________

Štvrtok 13.12.2018

MAT: PZ 55/ dokončiť celú stranu

Šlabikár:  77/ 8 – čítať

Písanie: LIPKA 3 str.26/ 4 dolné riadky

___________________________________________

Streda 12.12.2018

Šlabikár:  rozdala som deťom kartičky – čítať 4 riadky (majú to označené)

Písanie: LIPKA 3 str.25/ 4 dolné riadky

________________________________________________________________

Utorok 11.12.2018

MAT: precvičujte sčitovanie a odčitovanie v obore do 7 (chýb.ž. PZ 52/ celá)

Šlabikár:  75/ 1 – čítať (chýb.ž.74/ celá )

Písanie: LIPKA 3 str.23/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 22,23/ celá)

______________________________________________________________

Pondelok 10.12.2018

MAT: PZ 51/ dokončiť celú stranu (chýb.ž. PZ 51/ celá + Číselko 18/ celá)

Šlabikár:  72/ 5 – čítať (chýb.ž.72,73/ celá )

Písanie: bez úlohy, iba dom. diktát (chýb.ž. – cvičili sme odpis textu)

____________________________________________________

Piatok 7.12.2018

Šlabikár:  71/2 -čítať (chýb.ž.71/ celá)

Písanie: LIPKA 3  str.21/ 4 dolné riadky  (chýb.ž. 20,21/celá)

_____________________________________________________

Štvrtok 6.12.2018

MAT: bez úlohy (chýb.ž. PZ 50/ celá)

Šlabikár:  bez úkohy (chýb.ž.70/ celá)

Písanie: LIPKA 3  str.19/ 4 dolné riadky  (chýb.ž. 18, 19/celá)

______________________________________________________

Streda 5.12.2018

MAT: Číselko 17/ 2 dolné riadky (Číselko 17/ 3 horné riadky)

Šlabikár:  Rozdala som deťom kartičky s textom – čítať 4 riadky označené hviezdičkou

Písanie: LIPKA 3  str.17/ 3 dolné riadky -vety prepíšte písaným písmom. (chýb.ž. 17/celá)

Pripomínam, zajtra je Mikulášske vystúpenie v KD Petrovice o 15,30 hod.

_______________________________________________________________

Utorok 4.12.2018

MAT: bez úlohy (PZ 49/celá strana)

Šlabikár:  69/7 – čítať + nezabudnite podpísať (chýb.ž. 68/5 + 69/celá strana)

Písanie: LIPKA 3  str.16/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 16/celá)

_______________________________________________

Pondelok 3.12.2018

MAT: bez úlohy (PZ 47,48/celá strana)

Šlabikár:  68/4 – čítať + nezabudnite podpísať (chýb.ž. 67/dokončiť celú stranu + 68/ 3)

Písanie: LIPKA 3  str.15/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 14,15/celá)

_______________________________________________

Piatok 30.11.2018

Šlabikár:  67/1 – čítať + nezabudnite podpísať (chýb.ž. 66/celá)

Písanie: LIPKA 3  str.13/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 12,13/celá) Domáci diktát – stačia dva riadky.

_________________________________________________________________

Štvrtok 29.11.2018

MAT: bez úlohy (chýb.ž. Číselko 14/ celá strana + PZ 46/celá strana)

Šlabikár:  65/8 – čítať + nezabudnite podpísať (chýb.ž. 65/7)

Písanie: LIPKA 3  str.6/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 6/celá) Rozdala som žiakom domáce diktátové zošity, do ktorých budú musieť každý deň napísať 2 riadky diktát.

_________________________________________________________________

Streda 28.11.2018

ANJ: bez úlohy (chýb.ž.UČ 14 + PZ 8/1)

MAT: bez úlohy (chýb.ž. Číselko 15/ 2 riadky + PZ 45/ dokonči celú stranu)

Šlabikár:  64/4 – čítať + nezabudnite podpísať (chýb.ž. 64/3,5,6)

Písanie: LIPKA 3  str.11/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 10,11/celá)

___________________________________________________

Utorok 27.11.2018

Šlabikár:  62/ nakresli vhodnú ilustráciu ( chýb.ž. 62,63/ celá)

Písanie: LIPKA 3  str.9/ 4 dolné riadky (chýb.ž. 8,9/celá)

MAT: Číselko 15/ 3 riadky (chýb.ž.  PZ 44 + 45/1,3)

___________________________________________________

Pondelok 26.11.2018

Šlabikár: 61/6,7 – čítať + nezabudnite podpísať

Písanie: LIPKA 3  str.7/ 4 dolné riadky

Oznam: Dňa 29.11.2018 sa koná triedne RZ o 15,00 hod.