Domáce úlohy

štvrtok 25.2.

GEO- PZ str. 1/3

ČÍT- str. 64/ čítať

SJL- PZ str. 32/10

streda 24.2.

SJL- pracovný list cvičenie 3

ČÍT- str. 62- čítať

utorok 23.2.

SJL- učeb. str. 63/13

MAT- PZ str. 10/4

PVO- dokresliť obrázky do malých zošitov

pondelok 22.2.

SJL- učeb. str 62/11. Kto dnes nedoniesol na kontrolu diktáty z jarných prázdnin, nech donesie zajtra!!!

Od dnes opäť povinne každý žiak bude písať domáce diktáty- v pondelok, utorok, stredu a štvrtok. Bude to 5 viet alebo 15 slov. V piatok donesú žiaci do školy zošit a ja si ich skontrolujem. Môžete si to skontrolovať aj vy rodičia priebežne a deti hneď upozorniť na chyby, ktoré urobili, aby ich pri ďalšom diktáte nezopakovali. V piatok sa diktáty písať nebudú. Vyberajte vety z učebnice, to čo sa učíme, aby si deti precvičovali preberané javy a učivo.

MAT- učeb. str. 47/18

ČÍT- str.61

piatok 12.2.

SJL- cez prázdniny písať domáce diktáty- každý deň (5 viet alebo 15 slov). Zamerajte sa na slová s tvrdými a mäkkými spoluhláskami. Môžete využiť slová a cvičenia z učebnice. + učiť sa slová- výnimky po tvrdých spoluhláskach

GEO- PZ1 str. 16/2

ANJ- učeb. str. 20- čítať,  21/19. PZ str. 13/ celá

Od 15.2. – 19.2.2021- jarné prázdniny. Do školy sa nastupuje v pondelok 22.2.2021. Je potrebné opäť doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (deti ho dnes dostali v škole).

štvrtok 11.2.

GEO- PZ 1- str. 14/3, 5. Zajtra bude opäť geometria, nezabudnúť PZ 1 doma!!!

SJL- učiť sa slová- výnimky po tvrdých spoluhláskach

ČÍT- str. 58- čítať

streda 10.2.

SJL- učeb. str. 60/5- písmeno ,,k,, a ,,g,,

MAT- PZ str. 6/5

ČÍT- str. 56- čítať, PZ str. 28/1

Písanie a slohové cvičenia 32- dokončiť, kto nestihol

PVO- str. 69/5

utorok 9.2.

SJL- PZ str. 29/1- dole, kto nestihol aj cvič. 1 s truhlicou. Zajtra päťminútovka zameraná na mäkké spoluhlásky.

MAT- PZ str. 6/1

PVO- zajtra test zo živoč. spoločenstiev- vedieť formy + príklad, kto tvorí kolóniu mravcov, kto tvorí včelstvo, prečo chováme včely, … .

pondelok 8.2.

SJL- pracovný list cvič. 2, 5

MAT- PZ str. 5/1

Zajtra si do školy priniesť PZ z MAT prvú časť.

ČÍT- str. 55- obidva články čítať

Prosím, kto  dnes neodovzdal vianočné úlohy + pracovné listy z prvého týždňa dištančnej výučby, nech tak urobí zajtra.

piatok 5.2.

SJL- prezentácia z hodiny 5.2.Mäkké slabiky s Mc Queenom (2) PZ str. 39/8

MAT- PZ str. 3/2

štvrtok 4.2.

SJL-prezentácia z hodiny 4.2.De, te, ne, le, di, ti, ni, li. PZ str.37/krajné cvičenie- prepísať vety + str. 38/4a,b

MAT- prezentácia z hodiny 4.2.Sčítanie v piatej desiatke bez prechodu. PZ str. 2/2

streda 3.2.

SJL- prezentácia z hodiny 3.2.Mäkké slabiky. PZ str. 37/1, 2

PVO- prezentácia z hodiny 3.2.SPOLOČENSTVO VČIEL.

PZ str. 65/3b

Dnes urobiť test z PVO na bezkriedy!!!

utorok 2.2.

ČÍT- str. 52-53 čítať

Písanie a slohové cvičenia str. 28-29

ANJ- učeb. str. 19/celá + PZ str. 12/1

Precvičovať na wocabee slovnú zásobu do 15.2.

MAT- PZ str.1/2- dokončiť + cvič.3

Prosím Vás, PZ1 z MAT si odložte, budeme si dokončovať geometriu spolu v škole.

pondelok 1.2.

MAT- PZ str. 64/celá

SJL- PZ str. 28/ celá

Zajtra sa vidíme opäť na online vyučovaní. Dnes si nezabudnite vyzdvihnúť obálku v Jednote Petrovice. Ďakujem

piatok 29.1.

SJL- PZ str.35/ krajné cvičenie. Prezentácia z hodiny na opakovanie 29.1.Stratené dvojhlásky.

MAT- PZ str.63/4

štvrtok 28.1. 

SJL- PZ str.35/3 a, b. Prezentácia z hodiny na opakovanie 28.1.Stratené samohlásky

MAT- PZ str.62/6

streda 27.1.

SJL- 27.1.Dopĺňame so smajlíkmi

PVO- 27.1.SPOLOČENSTVO MRAVCOV -1

rozprávka Ferdo mravec v mravenisku- https://www.youtube.com/watch?v=9L1Y0wtx4T0&t=1300s

utorok 26.1.

MAT- 26.1.Okienkové príklady na mínus do 20 – rovnice

pondelok 25.1.

MAT- 25.1.Pripočítanie a odčítanie celých desiatok

SJL- 25.1.Mäkké spoluhlásky – OPAKOVANIE

štvrtok 21.1

SJL- prezentácia z online hodiny- kto si chce precvičiť 21.1.Rozlišovacie znamienka

utorok 19.1.

ČÍT- str. 49- čítať, Písanie a slohové cvičenia str 26-27. Kto nemá napísaný obsah knihy, tak dopísať do nasledujúcej hodiny čítania.

MAT- PZ str. 55/5- dokončiť

prezentácia z online hodiny: 19.1.Okienkové príklady na plus do 20 – rovnice

piatok 15.1.

SJL- pracovný list č.3- SJL 3 + zopakovať si rozdelenie spoluhlások a vedieť ich vymenovať. Dopíšte do zošita z čítania o prečítanej knihe.

MAT- pracovný list č.3- MAT 3

streda 13.1.

SJL- pracovný list č. 2- dokončiť + naučiť sa rozdelenie spoluhlások a vedieť ich vymenovať učeb. str. 57. Nezabúdajte do zošita z čítania písať o prečítanej knihe.

MAT- pracovný list č. 2- dokončiť

PVO- pracovný list PVO

utorok 12.1. 

SJL- pracovný list č. 2- SJL 2– úlohy 1 až 7.

MAT- pracovný list č. 2- MAT 2– úlohy 1 až 6.

ANJ- pozrieť si videá- č.1. https://www.youtube.com/watch?v=_2WAwT9cKAk&feature=youtu.be  

č.2. https://youtu.be/qhOTU8_1Af4

pondelok 11.1.2021

Milí rodičia, na úvod Vám chcem zaželať príjemný začiatok Nového roka, a aj keď ho máme teraz s obmedzeniami, verím, že to všetko zvládneme.

Tento týždeň sa budeme venovať opakovaniu. Pošlem vám pracovné listy, ktoré si postupne podľa pokynov vytlačíte a deti ich vypracujú. Nemusíte mi ich posielať odfotené na kontrolu, prosím ale, pristupujte k tomu zodpovedne a pracujte priebežne, lebo keď prídeme do školy, deti mi pracovné listy odovzdajú vypracované na kontrolu a ja si ich ohodnotím. Kto neodovzdá, bude hodnotený adekvátnou známkou. Pracovné listy budú z MAT, SJL, PVO. Nechajte deti pracovať samostatne, aby si overili, čo si osvojili za prvý polrok. Zadanie úlohy im nevysvetľujte, nechajte ich, nech si ho prečítajú  sami (možno niektorí aj trikrát- môžu aj nahlas) a až potom, keď nebudú rozumieť, tak im to vysvetlíte. Učme ich spoločne ku samostatnosti.

SJL- dnes pracovný list č.1 SJL 1

MAT- dnes pracovný list č.1 MAT 1

Cez Vianoce mali deti prečítať knihu, podľa vlastného výberu. Vašou úlohou teraz bude do školského zošita z čítania napísať názov prečítanej knihy, meno autora a minimálne dvadsiatimi vetami (môže byť aj viac) opísať o čom ste čítali. Táto práca bude namiesto domácich diktátov, tie tento týždeň ešte nemusíte písať. Môžete napísať, kto vystupoval v tej knihe, ako vyzeral, ako sa správal, čo robil v tej knihe, či sa vám prečítaná kniha páčila, či by ste ju odporučili kamarátom, … . Táto práca bude taktiež ohodnotená známkou! Vety nemusíte napísať za jeden deň, môžete si ich rozložiť na celý týždeň (ako keby ste písali diktáty-20 viet : 5 dní v týždni = 4 vety za deň)

piatok 18.12. 

SJL- učeb. str. 56/lienka s dvomi bodkami. Písanie a slohové cvičenia str. 25

MAT- PZ Príloha cvičenie 33, 34, 35, 36

ČÍT- čítať knihu podľa vlastného výberu aj počas vianočných prázdnin

Žiaci dostali vytlačené úlohy, ktoré si vypracujú počas vianočných prázdnin. Domáce diktáty cez prázdniny budú na báze dobrovoľnosti. Sami sa rozhodnite, či vaše dieťa potrebuje diktáty aj cez prázdniny alebo si od nich oddýchnete 🙂

štvrtok 17.12.

SJL- PZ str.27/3, 4. Písanie a slohové cvičenia str. 24.

MAT- PZ str. 53/1, 3, 4, 5

ČÍT- čítaj si knihu podľa vlastného výberu.

streda 16.12.

SJL- PZ str. 26/5, 27/2

MAT- PZ str.52/4, 6 Príloha cvičenie 31, 32

ČÍT- vyber si akúkoľvek knihu, ktorú máš doma a skús ju prečítať počas vianočných  prázdnin. Keď sa stretneme v škole, tak nám o nej porozprávaš.

PVO- pracovná učebnica str.92/1, 2 str. 93/1, 2

Na bezkriedy.sk nájdete materiály na opakovanie- je to dobrovoľné. Kto zabudol prihlasovacie údaje, nech ma kontaktuje, pošlem mu ich.

utorok 15.12.

SJL- učeb. str. 55/10- dokončiť

MAT- PZ str. 52/1

Oznam: od zajtra je naša škola v karanténe. Žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu do piatku. Do piatku si sledujte úlohy na internete. Od 21.12.2020 do 10.1.2021 sú vianočné prázdniny. Do školy sa nastupuje 11.1.2021.

Žiaci dostali vianočné úlohy na prázdniny. Tie si zatiaľ nerobte, to je až na prázdniny.

pondelok 14.12.

SJL- PZ str. 26/3. Kontrolný diktát podpísať a poslať späť.

MAT- PZ str. 51/1- dokončiť

ČÍT str. 46-47 O vianočnom stromčeku

ANJ- učeb. str. 15- vedieť čísla

piatok 11.12.

SJL- PZ str. 26/1

MAT- Zbierka úloh 31/1

ANJ- učeb. str. 13/9, 14/2, 3; v pondelok 14.12. si priniesť ANJ

utorok 8.12.

SJL- PZ str. 23/4

MAT- PZ str. 47/2, 5

pondelok 7.12.

SJL- PZ str. 22/2, 3

MAT- PZ str. 46/1

štvrtok 3.12.

GEO- PZ str. 11/4

SJL- PZ str. 21/ krajné cvičenie

ČÍT- PZ str. 22/3

streda 2.12.

SJL- PZ str. 21/4

ČÍT- str. 43- Ufák čítať

utorok 1.12.

SJL- učeb. str. 46/ lienka s dvomi bodkami

Žiaci dostali domov štvrťročné písomky, môžete si ich doma pozrieť, obratom poprosím poslať späť do školy.

Kto zabudol doniesť vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, prosím, aby ste ho poslali. Ďakujem

pondelok 30.11.

MAT- pracovný list úlohy 8, 9, 10, 11, 12, 13

SJL- PZ str. 20/3, 5

ČÍT- str. 42- čítať Ufák, Písanie a slohové cvičenia str. 22/ 1, 2, 3, 4

piatok 27.11.

MAT- pracovný list úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

SJL- učeb. str. 46/ Diktát- prepísať do zošitov. Dobrovoľná domáca úloha- učeb. str. 46/slniečko- doplniť ceruzkou do učebnice rozlišovacie znamienka.

Pripomínam akciu– ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Kto sa chce zapojiť a prispieť dákou vecou do krabice, nezabudnite, že budete mať na to už len štyri dni, keď sa vrátime do školy 1.12. Babičky a deduškovia sa iste potešia každej maličkosti.

štvrtok 26.11.

MAT- PZ str. 39/ 1, 2, 3 + Príloha cvičenie 24, 25, 26.

SJL- PZ str. 19/1, Písanie a slohové cvičenia str. 21/6- prepis textu

ČÍT- str. 41- čítať

ANJ- kuk úlohy na wocabee

streda 25.11.

MAT- PZ str.38/1,3 str. 42/3, 4, 5

SJL- učeb. str. 45/7- napísať do malých zošitov

ČÍT- čítanka str.38- čítať, Písanie a slohové cvičenia str. 20/1, 2, 3, 4

utorok 24.11.

SJL- učeb. str. 45/8

NBV- nalepiť fotku otca str. 14

MAT- PZ str. 42/1, 2- dokončiť

PVO- str. 31/8c

Od dnešného dňa je naša škola v karanténe, vidíme sa v utorok, t.j. 1.12.2020. Každý rodič dostal pokyny, sledujte si prosím triednu stránku, kde každý deň pridám úlohy na opakovanie. V prípade potreby ma kontaktujte.

pondelok 23.11.

MAT- zajtra štvrťročná písomka

ČÍT- str. 37/čítať

piatok 20.11.

SJL- učeb. str. 43/ lienka.

Žiaci dostali domov pracovný list, jeho vypracovanie je dobrovoľné. Je to opakovanie na pondelkovú štvrťročnú písomku.

MAT- PZ Príloha cvič. 18, 19, 20

Pripomínam: Prosím Vás, aby si žiaci v pondelok 23.11. doniesli do školy prvouku- malý zošit aj pracovnú učebnicu. Ďakujem.

Oznam:

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť (poslať po deťoch) vždy v pracovné dni 23.11. – 4.12.2020 v čase od 7:00 do 16:00 do košíka vo vestibule ZŠ s MŠ Petrovice. My krabičky/veci následne odovzdáme kontaktnej osobe.

Ďakujeme !

štvrtok 19.11.

GEO- učeb. str. 85/3

SJL- učeb. str. 42/7

ČÍT- str. 36/ čítať

streda18.11.

SJL- PZ str. 17/ krajné cvičenie

ČÍT- str. 35- čítať- Húsky

PVO- str. 27/ dokončiť tabuľku. Prosím Vás, aby si žiaci v pondelok 23.11. doniesli do školy prvouku- malý zošit aj pracovnú učebnicu. Ďakujem.

pondelok 16.11.

SJL- učeb. str. 41/2 + domáce diktáty

MAT- PZ Príloha cvič. 15, 16, 17

ČÍT- str. 32-33 – čítať + PZ str. 17/ 1, 2, 3

piatok 13.11.

SJL- učeb. str. 40/ obidve lienky

MAT- PZ Príloha cvič. 12, 13, 14 – dokončiť, kto nestihol

– učeb. str. 24/4a

ANJ- PZ str. 7/5 + wocabee- na internete vypracovať novú úlohu

štvrtok 12.11.

GEO- PZ str. 10/4

SJL- PZ str. 17/2 dokončiť

-žiaci dostali domov diktátové zošity. Môžete si diktát pozrieť, podpísať ho a nezabudnite zajtra poslať späť do školy.

– do pondelka 16.11. sa naučiť naspamäť rozdelenie hlások + vedieť rozdeliť a vymenovať samohlásky

ČÍT- str. 31- čítať

štvrtok 5.11.

SJL- PZ str. 16/1, 2, 3- zelená časť- rozlišovacie znamienka

ČÍT- str. 28-29 čítať- Martuška a somárik, PZ str. 15/3

MAT- PZ str. 30/celá

ANJ- dva prefotené papiere

Oznamy:

 • dňa 6.11. a 9.11.2020 – jesenné prázdniny
 • dňa 10.11.2020 mimoriadne prerušenie školského vyučovania so súhlasom zriaďovateľa (z prevádzkových dôvodov – prerušenie el. energie). Nástup do školy 11.11.2020, t.j. v stredu.
 • doniesť v stredu Súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďakujem.
 • Pri nástupe do školy v stredu 11.11. je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii v stredu ráno v škole. V tom prípade jej ale potrebný doprovod dieťaťa do školy. Stiahnuť si ho môžete tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

streda 4.11.

SJL- zajtra píšeme kontrolný diktát č.2. Dnes sme písali cvičný diktát. Žiaci ho majú napísaný v zošite zo SJL. Je opravený a oznámkovaný. Poprosím, aby ste ho podpísali. Z cvičných diktátov sa známka nezapisuje do žiackej knižky, je informatívna pre vás rodičov.

utorok 3.11.

NBV- PZ str. 13/4

MAT- PZ Príloha cvič. 7, 8

SJL- PL cvič. 4. Zajtra písomka z rozlišovacích znamienok. Kto si chce zopakovať (dobrovoľné): Rozlišovacie znamienka 2 alebo Rozlišovacie znamienka-opakovanie

štvrtok 29.10.

GEO- PZ str. 9/3, 4

SJL- PZ str. 15/ krajné cvičenie + pracovný list úloha č. 4. Úloha č. 5 a č. 6 z pracovného listu sú dobrovoľné. Opakovať doma rozlišovacie znamienka.

Domáce diktáty- zošity donesú žiaci na kontrolu v utorok 3.11. Domáce diktáty sa píšu len pondelok, utorok, stredu a štvrtok.

ČÍT- str. 26- čítať Tuláčik a Klára, PZ str. 14/3

Pri nástupe do školy po jesenných prázdninách je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (všetci žiaci ho dostali domov). V prípade potreby si ho stiahnete tu: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

Rozumieme, že nie všetci rodičia súhlasia s testovaním, prosíme vás však, aby ste pristupovali ku tomu zodpovedne a ohľaduplne ku ostatným žiakom a učiteľom. Ďakujeme.

utorok 27.10.

SJL- PZ str. 15/1

MAT- PZ str. 26/3

Nasledujúce dva piatky odpadne anglický jazyk, preto pridávam úlohy na ANJ už dnes.  ANJ- učeb. str. 8- čítať + preklad; učeb. str. 9 – obrázky hore- mladý, starý, šťastný. Vypracovať- učeb. str. 10/1 + PZ str. 6/1 + žiaci dostali domov prihlasovacie údaje na wocabee. Pri úlohách na wocabee máte aj termín dokončenia.

pondelok 26.10.

SJL- PZ str. 14/2

MAT- PZ Príloha v strede zošita cvičenie 4, 5, 6

ČÍT- str. 24- čítať

OznamZmena termínu jesenných prázdnin

Podľa najnovších informácií MO SR budú jesenné prázdniny v dňoch:  30.10.- 2.11.2020 (piatok a pondelok) a 6.11.- 9.11.2020 (piatok a pondelok). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

piatok 23.10.

SJL- PZ str. 13- krajné cvičenie

MAT- PZ Príloha v strede zošita 1, 2, 3

ANJ- učeb. str.8/ čítať, učeb. str. 10/3

štvrtok 22.10.

GEO- učeb. str. 83/6- do malých zošitov

SJL- PZ str. 12/2, 1- dokončiť

ČÍT- str. 22- čítať

streda 21.10.

SJL- domáce diktáty

MAT- zajtra je geometria- nezabudnúť na pravítko a ostrú ceruzku

Niektorí žiaci nemajú zaplatené poplatky. Pripomínam, že termín úhrady je do konca októbra. Kto nemá niečo uhradené, tak to má v žiackej knižke poznačené.

VYV- na zajtra si doniesť jedno jabĺčko

utorok 20.10.

SJL- domáce diktáty

pondelok 19.10.

MAT- PZ str. 22/4

ČÍT- str 20- čítať

SJL- zajtra vstupná písomka. Nezabudnite na domáce diktáty- pondelok, utorok, streda, štvrtok.

piatok 16.10.

SJL- z pracovného listu cvičenie 10

MAT- PZ str. 22/1

ANJ- PZ str. 5/4

štvrtok 15.10.

SJL- PZ str. 11/3. Zajtra doniesť na kontrolu zošit s domácimi diktátmi.

ČÍT- str. 18-19 čítať

Dnes deti dostali fotky, kto ešte nezaplatil, prosím poslať peniažky. Ďakujem.

pondelok 12.10.

SJL- PZ str. 10/2.

Žiaci dostali domov zošity z prvého ročníka. Využijeme ich na domáce diktáty. Budú sa písať v pondelok, utorok, stredu a štvrtok. Bude to 5 viet. Môžete si to striedať- raz nadiktovať vety, raz dať dáky prepis. V piatok donesú žiaci do školy zošit a ja si ich skontrolujem. Môžete si to skontrolovať aj vy rodičia priebežne a deti hneď upozorniť na chyby, ktoré urobili, aby ich pri ďalšom diktáte nezopakovali. V piatok sa diktáty písať nebudú. Vyberajte vety z učebnice, to čo sa učíme, aby si deti precvičovali preberané javy a učivo.

MAT- PZ str. 20/3; str. 21/2

ČÍT- str. 16- čítať

Pripomínam: dňa 13.10.2020, t.j v utorok – riaditeľské voľno z dôvodu odstávky el. energie.

Oznam č. 1: Je potrebné, aby každé dieťa malo vo svojej aktovke náhradné rúško. Vzhľadom k tomu, že ho musia mať stále nasadené, môže sa stať, že sa im zašpiní, či budú mať potrebu si ho vymeniť v priebehu vyučovania. Prosím dbajte o čistotu rúšok. Ďakujem.

Oznam č. 2: Žiaci dostali domov diktátové zošity. Diktát si pozrite, podpíšte a v stredu pošlite späť do školy. Ďakujem.

piatok 9.10.

SJL- z pracovného listu cvičenie 9. a 10. V pondelok päťminútovka- zoraďovanie slov podľa abecedy.

MAT- zbierka úloh str. 22/3. V pondelok päťminútovka- príklady typu: 8+6, 9+9, 7+4

ANJ- učeb. str. 7/3, 4

Oznamy:

 • doniesť vyplnený a podpísaný súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • doniesť 3,03 € – Úrazové poistenie ŠKOLÁK (viď. na webovej stránke školy – Oznamy)

Prosím sledujte oznamy aj na http://zspetrovice.sk/

štvrtok 8.10.

GEO- prerysovať kolotoč z PZ do zošita so štvorcovou sieťou.

SJL- ôsme cvičenie z pracovného listu + zajtra píšeme kontrolný diktát č.1. Dnes sme písali cvičný diktát. Žiaci ho majú napísaný v zošite zo SJL. Je opravený a oznámkovaný. Poprosím, aby ste ho podpísali. Z cvičných diktátov sa známka nezapisuje do žiackej knižky, je informatívna pre vás rodičov. Od pondelka 12.10. začneme s domácimi diktátmi. Zajtra dostanete bližšie info.

ČÍT- str. 14- čítať

Oznam: dňa 13.10.2020, t.j v utorok – riaditeľské voľno z dôvodu odstávky el. energie.

pondelok 5.10.

SJL- PZ str. 9/7

MAT- PZ str. 16/3, 4

piatok 2.10.

SJL- Písanie a slohové cvičenia str. 8/, 1, 2, 3

MAT- PZ str. 14/3

ANJ- čítať z dvoch pracovných listov

Nezabudnite na pondelkové fotenie!!! 5.10.

štvrtok 1.10.

GEO- PZ str. 4/4

SJL- do 5.10. sa naučiť naspamäť abecedu zo zošita

ČÍT- PZ str. 6/2

Oznam: Deti dostali dva rovnaké papiere A4. Prosím prečítať informácie, jeden vypísať a poslať späť do školy. Druhý zostáva vám doma.

utorok 29.9.

SJL- PZ str. 7/18

Oznam: Fotenie bude dňa 5.10.2020. 

pondelok 28.9.

SJL- PZ str. 6/12 dokončiť

MAT- Zb. úloh str. 11/1, 3-dokončiť

ČÍT- str. 9/ Vladko, kde si?

Oznam: FOTENIE: Deti dnes dostali papierik ohľadne vianočného fotenia. Ak máte záujem, tak ho vypíšte a pošlite späť do školy. Na foto nižšie nájdete rozmery foto a počet kusov.

piatok 25.9.

SJL- PZ str. 5/ krajná úloha

MAT- Zbierka úloh str. 8/2, 7

V žiackej majú deti poznačený poplatok za ANJ- 6,50 €. Poprosím doniesť čo najskôr. Ďakujem.

štvrtok 24.9.

MAT- Zbierka úloh str. 3/5 dokončiť, str. 4/4 (pre chýbajúcich- v škole sme robili Zbierka úloh str. 3/ 1,4, učeb. str. 9/8)

SJL- PZ str. 4/3 (pre chýbajúcich- v škole sme robili PZ str. 4/5, 6, 7; str. 5/7)

ČÍT- str. 8/ Vladko, kde si? – čítať

pondelok 21.9.

SJL- učeb. str. 12/10

MAT- učeb. str. 9/2

ČÍT- str. 7/ Vtáčiky- čítať

22.09.2020 a 23.09.2020 je riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie.

piatok 18.9.

SJL- učeb. str. 12/15

streda 16.9.

MAT- PZ str. 12/5, 13/3

ČÍT- PZ str. 3/2, Čítanka str. 6- čítať

Pripomínam, že zajtra je riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia elektrickej energie počas celého dňa.

pondelok 14.9.

SJL- učeb. str. 9/10

MAT- PZ str. 10/4

ČÍT- str. 5/ Dobrá škola- čítať

piatok 11.9.

SJL- učeb. str. 8/5

MAT- PZ str. 7/3, 4

ČÍT- str. 4 /September- báseň sa naučiť naspamäť

streda 9.9.

Zajtra na matematike bude geometria, preto vás prosím, aby deti mali pravítka. Stačí malé v peračníku.

Dnes dostali deti vzdelávacie poukazy, treba ich doma podpísať (na mieste vyznačenom ceruzkou) a vrátiť späť do školy. Žiaci dostali aj zoznam krúžkov, ktoré budú na škole prebiehať od 1.10. Samozrejme všetko závisí od situácie s koronou a jej opatreniami.

utorok 8.9.

MAT- PZ str. 5/2

PVO prac. učebnica str. 3/3

Oddnes si budú žiaci úlohy značiť aj do slovníčkov. Ja im to budem zo začiatku kontrolovať, kým sa to naučia a zvyknú si na to. Budú úlohy aj na internete, ale môže sa stať, že tu nebudú (výpadok internetu, moja neprítomnosť v škole), tak aby boli žiaci zvyknutí na takéto značenie.

Oznam: Dňa 17., 22. a 23.9.2020 – riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia elektrickej energie počas celého dňa.

piatok 4.9.

Oznamy:

 • prosím doniesť do školy plastový pohárik na pitie (ten budeme mať v triede),
 • ak chcete aby dieťa malo v škole uteráčik, tak mu môžete malý zabaliť do tašky, ale musí ho mať stále v taške, nemôže byť zatiaľ zavesený. Na utieranie rúk sa zatiaľ používajú papierové obrúsky.
 • na TEV- si donesú vrecúško na telesnú výchovu – tričko s krátkym rukávom, mikinu, tepláky, ponožky, tenisky s bielou podrážkou,
 • na VYV- si donesú škatuľu od topánok (prípadne vrecúško, krabicu, kufrík) – tam si budú  žiaci dávať pomôcky. Zásterku alebo tričko, igelitový obrus na stôl (rozmery približne 70X80 cm), umelohmotný pohárik na vodu, vodové farby, 1 balík papierové servítky, handričku na utieranie štetca, nožnice, štetec, lepidlo.
 • všetky učebnice, pracovné zošity, zošity prosím obaliť,
 • dnes žiaci dostali rozvrh hodín, od pondelka 7.9. sa začíname učiť podľa rozvrhu,
 • prosím, aby sa deti vždy chystali podľa rozvrhu na daný deň, aby nemali zbytočne ťažké tašky,
 • minulý rok sme mali zaužívané, že pokiaľ nebola domáca úloha z pracovného zošitu, tak zošit zostával v škole. To platí aj na tento rok.
 • niektoré deti dostali späť domov zápisné lístky do ŠKD, lebo neboli celé vypísané. Prosím skontrolujte si to doma (hlavne čas odchodu domov a s kým pôjde dieťa domov- samo alebo v sprievode).
 • V pondelok máme hodinu čítania, prosím deti nech si donesú aj zošit Prázdninové zážitky, ktorý mali tvoriť cez prázdniny.

Všetky veci, ktoré bude mať dieťa vo vrecúškach, ktoré bude nosiť a používať, označte prosím menom.

 • Dávame do pozornosti, že stále platí ponuka študovať hudobné nástroje v súkromnej škole Yamaha. V ponuke sú keyboard, flauta, klavír, akordeón, heligónka, spev. V prípade záujmu kontaktujte tr. učiteľku alebo tel.číslo 0908 062 325.

streda 2.9.

Oznamy:

 • žiaci dostali prihlášky na obedy (do konca kalendárneho roka sú zadarmo), prosím zajtra doniesť vypísané,
 • vo štvrtok (3.9.) a v piatok (4.9.) bude vyučovanie do 11.25., v tieto dva dni obedy nie sú, preto prosíme rodičov detí, ktoré pôjdu do družiny, aby pribalili deťom väčšiu desiatu,
 • ŠKD- taktiež zajtra doniesť vypísané prihlášky, ŠKD bude dočasne fungovať v obmedzenom režime (kvôli vytopeniu priestorov, sú v rekonštrukcii),
 • niektorí žiaci dostali prihlášky do YAMAHY, zajtra doniesť vypísané prihlášky,
 • prosím vypísať žiacku knižku,
 • traja žiaci zabudli doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím zajtra doniesť vypísané, majú ho pribalený v taške,
 • zajtra (3.9.) si donesú tašku školskú, žiacku knižku, peračník, desiatu. Učebnice si ešte zajtra nemusia nosiť.