Domáce úlohy

 

2.11. MAT – str.36 úloha /za pravým okrajom

PÍSANIE – str.9/ dokončiť písmeno S

Zajtra na prvouku  fotografiu rodiny.

________________________________________________________________

3.11. MAT – str.37/4 +dokončiť cvičenie 3

ŠLABIKÁR – str.42/5 čítať slabiky

PÍSANIE – dokončiť str.11

V pondelok dňa 6.11. sa fotíme, informácie o fotení nájdete na webovej stránke školy.

________________________________________________________________

7.11. MAT – uč.str.39/5 + vpravo presýpacie hodiny (chýbajúci žiaci celú stranu 39)

ŠLABIKÁR – str.45/3 + šedá ceruzka. Žiaci dostali pracovný list – doma precvičovať čítanie slabík.

PÍSANIE – (chýbajúci žiaci dokončiť str.13,14)

_____________________________________________________________

8.11. ANJ – žiaci dostali pracovný list (motýlika) vymaľovať a priniesť

ŠLABIKÁR  – str.46/5 dokončiť, 46/6

______________________________________________________________

9.11. MAT – str. 40/3 Na hodinu treba nosiť v peračníku rozstrihané čísla. (chýbajúci žiaci celú stranu 40)

ŠLABIKÁR – čítať slabiky str. 46/7 (chýbajúci žiaci str. 47 celú)

PÍSANIE – chýbajúci žiaci str.15

_______________________________________________________________

10.11. MAT– str. 41/4 a presýpacie hodiny vpravo (chýbajúci žiaci celá strana 41)

ŠLABIKÁR – (chýbajúci žiaci PZ – pracovný zošit – str. 5 dokončiť celú)

PÍSANIE – str.19 celá (chýbajúci žiaci str.16,17,18)

______________________________________________________

13.11. MAT – str.42/4 (chýbajúci žiaci celú stranu 42)

ŠLABIKÁR – str.49/1 čítať slabiky (chýbajúci žiaci str. 48,49 písmeno M,m) Žiaci dostali kartičky na čítanie s písmenom M,m – doma precvičovať čitanie – kartičky treba nosiť v peračníku

PÍSANIE – str.21/dokončiť (chýbajúci žiaci str.20,21)

_______________________________________________________________

14.11. MAT – str. 43/6,8 (chýbajúci žiaci str. 43/1,2,3,4,5)

ŠLABIKÁR – str.50/5 čítať (chýbajúci žiaci str. 50)

PÍSANIE – str.24/slabiky Ma,ma (chýbajúci žiaci str.22,23)

______________________________________________________

15.11. ŠLABIKÁR – čítať slová str.50/5  (chýbajúci žiaci str.51)

_______________________________________________________

16.11. MAT – žiaci dostali pracovný list s číslom 6 – vypracovať v pondelok priniesť. V malom zošite – číslo nula, rozklad čísel. (chýbajúci žiaci učebnica str.44 celá )

ŠLABIKÁR – str. 52/2 čítať vety. (chýbajúci žiaci str.52 + pracovný zošit str.7/5)

Žiaci dostali pexeso obrázky + písmená doma postrihať a nosiť v školskej taške.

PÍSANIE – str.25 (chýbajúci žiaci str. 24,25,26 )

_____________________________________________________________