Domáce úlohy

piatok 27.11.

MAT- pracovný list úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

SJL- učeb. str. 46/ Diktát- prepísať do zošitov. Dobrovoľná domáca úloha- učeb. str. 46/slniečko- doplniť ceruzkou do učebnice rozlišovacie znamienka.

Pripomínam akciu– ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Kto sa chce zapojiť a prispieť dákou vecou do krabice, nezabudnite, že budete mať na to už len štyri dni, keď sa vrátime do školy 1.12. Babičky a deduškovia sa iste potešia každej maličkosti.

štvrtok 26.11.

MAT- PZ str. 39/ 1, 2, 3 + Príloha cvičenie 24, 25, 26.

SJL- PZ str. 19/1, Písanie a slohové cvičenia str. 21/6- prepis textu

ČÍT- str. 41- čítať

ANJ- kuk úlohy na wocabee

streda 25.11.

MAT- PZ str.38/1,3 str. 42/3, 4, 5

SJL- učeb. str. 45/7- napísať do malých zošitov

ČÍT- čítanka str.38- čítať, Písanie a slohové cvičenia str. 20/1, 2, 3, 4

utorok 24.11.

SJL- učeb. str. 45/8

NBV- nalepiť fotku otca str. 14

MAT- PZ str. 42/1, 2- dokončiť

PVO- str. 31/8c

Od dnešného dňa je naša škola v karanténe, vidíme sa v utorok, t.j. 1.12.2020. Každý rodič dostal pokyny, sledujte si prosím triednu stránku, kde každý deň pridám úlohy na opakovanie. V prípade potreby ma kontaktujte.

pondelok 23.11.

MAT- zajtra štvrťročná písomka

ČÍT- str. 37/čítať

piatok 20.11.

SJL- učeb. str. 43/ lienka.

Žiaci dostali domov pracovný list, jeho vypracovanie je dobrovoľné. Je to opakovanie na pondelkovú štvrťročnú písomku.

MAT- PZ Príloha cvič. 18, 19, 20

Pripomínam: Prosím Vás, aby si žiaci v pondelok 23.11. doniesli do školy prvouku- malý zošit aj pracovnú učebnicu. Ďakujem.

Oznam:

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť (poslať po deťoch) vždy v pracovné dni 23.11. – 4.12.2020 v čase od 7:00 do 16:00 do košíka vo vestibule ZŠ s MŠ Petrovice. My krabičky/veci následne odovzdáme kontaktnej osobe.

Ďakujeme !

štvrtok 19.11.

GEO- učeb. str. 85/3

SJL- učeb. str. 42/7

ČÍT- str. 36/ čítať

streda18.11.

SJL- PZ str. 17/ krajné cvičenie

ČÍT- str. 35- čítať- Húsky

PVO- str. 27/ dokončiť tabuľku. Prosím Vás, aby si žiaci v pondelok 23.11. doniesli do školy prvouku- malý zošit aj pracovnú učebnicu. Ďakujem.

pondelok 16.11.

SJL- učeb. str. 41/2 + domáce diktáty

MAT- PZ Príloha cvič. 15, 16, 17

ČÍT- str. 32-33 – čítať + PZ str. 17/ 1, 2, 3

piatok 13.11.

SJL- učeb. str. 40/ obidve lienky

MAT- PZ Príloha cvič. 12, 13, 14 – dokončiť, kto nestihol

– učeb. str. 24/4a

ANJ- PZ str. 7/5 + wocabee- na internete vypracovať novú úlohu

štvrtok 12.11.

GEO- PZ str. 10/4

SJL- PZ str. 17/2 dokončiť

-žiaci dostali domov diktátové zošity. Môžete si diktát pozrieť, podpísať ho a nezabudnite zajtra poslať späť do školy.

– do pondelka 16.11. sa naučiť naspamäť rozdelenie hlások + vedieť rozdeliť a vymenovať samohlásky

ČÍT- str. 31- čítať

štvrtok 5.11.

SJL- PZ str. 16/1, 2, 3- zelená časť- rozlišovacie znamienka

ČÍT- str. 28-29 čítať- Martuška a somárik, PZ str. 15/3

MAT- PZ str. 30/celá

ANJ- dva prefotené papiere

Oznamy:

 • dňa 6.11. a 9.11.2020 – jesenné prázdniny
 • dňa 10.11.2020 mimoriadne prerušenie školského vyučovania so súhlasom zriaďovateľa (z prevádzkových dôvodov – prerušenie el. energie). Nástup do školy 11.11.2020, t.j. v stredu.
 • doniesť v stredu Súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďakujem.
 • Pri nástupe do školy v stredu 11.11. je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Kto nemá možnosť si ho vytlačiť, bude tlačivo k dispozícii v stredu ráno v škole. V tom prípade jej ale potrebný doprovod dieťaťa do školy. Stiahnuť si ho môžete tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

streda 4.11.

SJL- zajtra píšeme kontrolný diktát č.2. Dnes sme písali cvičný diktát. Žiaci ho majú napísaný v zošite zo SJL. Je opravený a oznámkovaný. Poprosím, aby ste ho podpísali. Z cvičných diktátov sa známka nezapisuje do žiackej knižky, je informatívna pre vás rodičov.

utorok 3.11.

NBV- PZ str. 13/4

MAT- PZ Príloha cvič. 7, 8

SJL- PL cvič. 4. Zajtra písomka z rozlišovacích znamienok. Kto si chce zopakovať (dobrovoľné): Rozlišovacie znamienka 2 alebo Rozlišovacie znamienka-opakovanie

štvrtok 29.10.

GEO- PZ str. 9/3, 4

SJL- PZ str. 15/ krajné cvičenie + pracovný list úloha č. 4. Úloha č. 5 a č. 6 z pracovného listu sú dobrovoľné. Opakovať doma rozlišovacie znamienka.

Domáce diktáty- zošity donesú žiaci na kontrolu v utorok 3.11. Domáce diktáty sa píšu len pondelok, utorok, stredu a štvrtok.

ČÍT- str. 26- čítať Tuláčik a Klára, PZ str. 14/3

Pri nástupe do školy po jesenných prázdninách je potrebné priniesť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (všetci žiaci ho dostali domov). V prípade potreby si ho stiahnete tu: Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu

Rozumieme, že nie všetci rodičia súhlasia s testovaním, prosíme vás však, aby ste pristupovali ku tomu zodpovedne a ohľaduplne ku ostatným žiakom a učiteľom. Ďakujeme.

utorok 27.10.

SJL- PZ str. 15/1

MAT- PZ str. 26/3

Nasledujúce dva piatky odpadne anglický jazyk, preto pridávam úlohy na ANJ už dnes.  ANJ- učeb. str. 8- čítať + preklad; učeb. str. 9 – obrázky hore- mladý, starý, šťastný. Vypracovať- učeb. str. 10/1 + PZ str. 6/1 + žiaci dostali domov prihlasovacie údaje na wocabee. Pri úlohách na wocabee máte aj termín dokončenia.

pondelok 26.10.

SJL- PZ str. 14/2

MAT- PZ Príloha v strede zošita cvičenie 4, 5, 6

ČÍT- str. 24- čítať

OznamZmena termínu jesenných prázdnin

Podľa najnovších informácií MO SR budú jesenné prázdniny v dňoch:  30.10.- 2.11.2020 (piatok a pondelok) a 6.11.- 9.11.2020 (piatok a pondelok). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

piatok 23.10.

SJL- PZ str. 13- krajné cvičenie

MAT- PZ Príloha v strede zošita 1, 2, 3

ANJ- učeb. str.8/ čítať, učeb. str. 10/3

štvrtok 22.10.

GEO- učeb. str. 83/6- do malých zošitov

SJL- PZ str. 12/2, 1- dokončiť

ČÍT- str. 22- čítať

streda 21.10.

SJL- domáce diktáty

MAT- zajtra je geometria- nezabudnúť na pravítko a ostrú ceruzku

Niektorí žiaci nemajú zaplatené poplatky. Pripomínam, že termín úhrady je do konca októbra. Kto nemá niečo uhradené, tak to má v žiackej knižke poznačené.

VYV- na zajtra si doniesť jedno jabĺčko

utorok 20.10.

SJL- domáce diktáty

pondelok 19.10.

MAT- PZ str. 22/4

ČÍT- str 20- čítať

SJL- zajtra vstupná písomka. Nezabudnite na domáce diktáty- pondelok, utorok, streda, štvrtok.

piatok 16.10.

SJL- z pracovného listu cvičenie 10

MAT- PZ str. 22/1

ANJ- PZ str. 5/4

štvrtok 15.10.

SJL- PZ str. 11/3. Zajtra doniesť na kontrolu zošit s domácimi diktátmi.

ČÍT- str. 18-19 čítať

Dnes deti dostali fotky, kto ešte nezaplatil, prosím poslať peniažky. Ďakujem.

pondelok 12.10.

SJL- PZ str. 10/2.

Žiaci dostali domov zošity z prvého ročníka. Využijeme ich na domáce diktáty. Budú sa písať v pondelok, utorok, stredu a štvrtok. Bude to 5 viet. Môžete si to striedať- raz nadiktovať vety, raz dať dáky prepis. V piatok donesú žiaci do školy zošit a ja si ich skontrolujem. Môžete si to skontrolovať aj vy rodičia priebežne a deti hneď upozorniť na chyby, ktoré urobili, aby ich pri ďalšom diktáte nezopakovali. V piatok sa diktáty písať nebudú. Vyberajte vety z učebnice, to čo sa učíme, aby si deti precvičovali preberané javy a učivo.

MAT- PZ str. 20/3; str. 21/2

ČÍT- str. 16- čítať

Pripomínam: dňa 13.10.2020, t.j v utorok – riaditeľské voľno z dôvodu odstávky el. energie.

Oznam č. 1: Je potrebné, aby každé dieťa malo vo svojej aktovke náhradné rúško. Vzhľadom k tomu, že ho musia mať stále nasadené, môže sa stať, že sa im zašpiní, či budú mať potrebu si ho vymeniť v priebehu vyučovania. Prosím dbajte o čistotu rúšok. Ďakujem.

Oznam č. 2: Žiaci dostali domov diktátové zošity. Diktát si pozrite, podpíšte a v stredu pošlite späť do školy. Ďakujem.

piatok 9.10.

SJL- z pracovného listu cvičenie 9. a 10. V pondelok päťminútovka- zoraďovanie slov podľa abecedy.

MAT- zbierka úloh str. 22/3. V pondelok päťminútovka- príklady typu: 8+6, 9+9, 7+4

ANJ- učeb. str. 7/3, 4

Oznamy:

 • doniesť vyplnený a podpísaný súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • doniesť 3,03 € – Úrazové poistenie ŠKOLÁK (viď. na webovej stránke školy – Oznamy)

Prosím sledujte oznamy aj na http://zspetrovice.sk/

štvrtok 8.10.

GEO- prerysovať kolotoč z PZ do zošita so štvorcovou sieťou.

SJL- ôsme cvičenie z pracovného listu + zajtra píšeme kontrolný diktát č.1. Dnes sme písali cvičný diktát. Žiaci ho majú napísaný v zošite zo SJL. Je opravený a oznámkovaný. Poprosím, aby ste ho podpísali. Z cvičných diktátov sa známka nezapisuje do žiackej knižky, je informatívna pre vás rodičov. Od pondelka 12.10. začneme s domácimi diktátmi. Zajtra dostanete bližšie info.

ČÍT- str. 14- čítať

Oznam: dňa 13.10.2020, t.j v utorok – riaditeľské voľno z dôvodu odstávky el. energie.

pondelok 5.10.

SJL- PZ str. 9/7

MAT- PZ str. 16/3, 4

piatok 2.10.

SJL- Písanie a slohové cvičenia str. 8/, 1, 2, 3

MAT- PZ str. 14/3

ANJ- čítať z dvoch pracovných listov

Nezabudnite na pondelkové fotenie!!! 5.10.

štvrtok 1.10.

GEO- PZ str. 4/4

SJL- do 5.10. sa naučiť naspamäť abecedu zo zošita

ČÍT- PZ str. 6/2

Oznam: Deti dostali dva rovnaké papiere A4. Prosím prečítať informácie, jeden vypísať a poslať späť do školy. Druhý zostáva vám doma.

utorok 29.9.

SJL- PZ str. 7/18

Oznam: Fotenie bude dňa 5.10.2020. 

pondelok 28.9.

SJL- PZ str. 6/12 dokončiť

MAT- Zb. úloh str. 11/1, 3-dokončiť

ČÍT- str. 9/ Vladko, kde si?

Oznam: FOTENIE: Deti dnes dostali papierik ohľadne vianočného fotenia. Ak máte záujem, tak ho vypíšte a pošlite späť do školy. Na foto nižšie nájdete rozmery foto a počet kusov.

piatok 25.9.

SJL- PZ str. 5/ krajná úloha

MAT- Zbierka úloh str. 8/2, 7

V žiackej majú deti poznačený poplatok za ANJ- 6,50 €. Poprosím doniesť čo najskôr. Ďakujem.

štvrtok 24.9.

MAT- Zbierka úloh str. 3/5 dokončiť, str. 4/4 (pre chýbajúcich- v škole sme robili Zbierka úloh str. 3/ 1,4, učeb. str. 9/8)

SJL- PZ str. 4/3 (pre chýbajúcich- v škole sme robili PZ str. 4/5, 6, 7; str. 5/7)

ČÍT- str. 8/ Vladko, kde si? – čítať

pondelok 21.9.

SJL- učeb. str. 12/10

MAT- učeb. str. 9/2

ČÍT- str. 7/ Vtáčiky- čítať

22.09.2020 a 23.09.2020 je riaditeľské voľno z dôvodu odstávky elektrickej energie.

piatok 18.9.

SJL- učeb. str. 12/15

streda 16.9.

MAT- PZ str. 12/5, 13/3

ČÍT- PZ str. 3/2, Čítanka str. 6- čítať

Pripomínam, že zajtra je riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia elektrickej energie počas celého dňa.

pondelok 14.9.

SJL- učeb. str. 9/10

MAT- PZ str. 10/4

ČÍT- str. 5/ Dobrá škola- čítať

piatok 11.9.

SJL- učeb. str. 8/5

MAT- PZ str. 7/3, 4

ČÍT- str. 4 /September- báseň sa naučiť naspamäť

streda 9.9.

Zajtra na matematike bude geometria, preto vás prosím, aby deti mali pravítka. Stačí malé v peračníku.

Dnes dostali deti vzdelávacie poukazy, treba ich doma podpísať (na mieste vyznačenom ceruzkou) a vrátiť späť do školy. Žiaci dostali aj zoznam krúžkov, ktoré budú na škole prebiehať od 1.10. Samozrejme všetko závisí od situácie s koronou a jej opatreniami.

utorok 8.9.

MAT- PZ str. 5/2

PVO prac. učebnica str. 3/3

Oddnes si budú žiaci úlohy značiť aj do slovníčkov. Ja im to budem zo začiatku kontrolovať, kým sa to naučia a zvyknú si na to. Budú úlohy aj na internete, ale môže sa stať, že tu nebudú (výpadok internetu, moja neprítomnosť v škole), tak aby boli žiaci zvyknutí na takéto značenie.

Oznam: Dňa 17., 22. a 23.9.2020 – riaditeľské voľno z dôvodu prerušenia elektrickej energie počas celého dňa.

piatok 4.9.

Oznamy:

 • prosím doniesť do školy plastový pohárik na pitie (ten budeme mať v triede),
 • ak chcete aby dieťa malo v škole uteráčik, tak mu môžete malý zabaliť do tašky, ale musí ho mať stále v taške, nemôže byť zatiaľ zavesený. Na utieranie rúk sa zatiaľ používajú papierové obrúsky.
 • na TEV- si donesú vrecúško na telesnú výchovu – tričko s krátkym rukávom, mikinu, tepláky, ponožky, tenisky s bielou podrážkou,
 • na VYV- si donesú škatuľu od topánok (prípadne vrecúško, krabicu, kufrík) – tam si budú  žiaci dávať pomôcky. Zásterku alebo tričko, igelitový obrus na stôl (rozmery približne 70X80 cm), umelohmotný pohárik na vodu, vodové farby, 1 balík papierové servítky, handričku na utieranie štetca, nožnice, štetec, lepidlo.
 • všetky učebnice, pracovné zošity, zošity prosím obaliť,
 • dnes žiaci dostali rozvrh hodín, od pondelka 7.9. sa začíname učiť podľa rozvrhu,
 • prosím, aby sa deti vždy chystali podľa rozvrhu na daný deň, aby nemali zbytočne ťažké tašky,
 • minulý rok sme mali zaužívané, že pokiaľ nebola domáca úloha z pracovného zošitu, tak zošit zostával v škole. To platí aj na tento rok.
 • niektoré deti dostali späť domov zápisné lístky do ŠKD, lebo neboli celé vypísané. Prosím skontrolujte si to doma (hlavne čas odchodu domov a s kým pôjde dieťa domov- samo alebo v sprievode).
 • V pondelok máme hodinu čítania, prosím deti nech si donesú aj zošit Prázdninové zážitky, ktorý mali tvoriť cez prázdniny.

Všetky veci, ktoré bude mať dieťa vo vrecúškach, ktoré bude nosiť a používať, označte prosím menom.

 • Dávame do pozornosti, že stále platí ponuka študovať hudobné nástroje v súkromnej škole Yamaha. V ponuke sú keyboard, flauta, klavír, akordeón, heligónka, spev. V prípade záujmu kontaktujte tr. učiteľku alebo tel.číslo 0908 062 325.

streda 2.9.

Oznamy:

 • žiaci dostali prihlášky na obedy (do konca kalendárneho roka sú zadarmo), prosím zajtra doniesť vypísané,
 • vo štvrtok (3.9.) a v piatok (4.9.) bude vyučovanie do 11.25., v tieto dva dni obedy nie sú, preto prosíme rodičov detí, ktoré pôjdu do družiny, aby pribalili deťom väčšiu desiatu,
 • ŠKD- taktiež zajtra doniesť vypísané prihlášky, ŠKD bude dočasne fungovať v obmedzenom režime (kvôli vytopeniu priestorov, sú v rekonštrukcii),
 • niektorí žiaci dostali prihlášky do YAMAHY, zajtra doniesť vypísané prihlášky,
 • prosím vypísať žiacku knižku,
 • traja žiaci zabudli doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti, prosím zajtra doniesť vypísané, majú ho pribalený v taške,
 • zajtra (3.9.) si donesú tašku školskú, žiacku knižku, peračník, desiatu. Učebnice si ešte zajtra nemusia nosiť.