Domáce úlohy

Nezabúdajte každý deň svoje deti vystískať a objať. Sme zdraví a to je v tejto situácií to najdôležitejšie.

30.3. pondelok

Tak, začína nám nový týždeň, a my ho začneme novým písmenkom a z matematiky novým tipom príkladov. Každá prezentácia, ktorú pridám je dobrovoľná.

SJL- Pred vyvodením písmena Ň, ň si môžete s deťmi pustiť prezentáciu: Psíka Ňufáčika naučíme ň,Ň

Šlabikár str.42. Príbeh ,,Hupsove raňajky,, prečítajte deťom vy a oni budú čítať nové slová. Pod príbehom Hupsove raňajky si urobte len úlohu za a).

Písanie str. 30 + 31/ štyri riadky.

Nezabúdame pri písaní pekne rovno sedieť, zošit správne nakloniť a pero správne držať v ruke. Taktiež nezabúdame na prstové rozcvičky. Tu sú tie, ktoré deti poznajú a mali, by ich aj samé zvládnuť (ručičky si môžu uvoľniť aj počas písania): rozcvička

Keďže knihu už máte hotovú a je potrebné trénovať písaný text, aby ste si utvrdzovali písmená, tak dnes ideme do zošitu ,,Prepis“, ktorý ste dostali v piatok poštou a úloha bude prepísať prvý text č.1. Dnes domáce diktáty nediktujte. Tie budú zasa zajtra, budeme to striedať- prepis a diktovaný text.

MAT- Keďže začíname nový typ príkladov, tak posielam na úvod krátku prezentáciu. Počítanie do 20 bez prechodu PZ str. 37/1 V prvom cvičení žiaci riešia príklady ako dvojice (prvý v prvej desiatke a druhý v druhej desiatke). Pozorujú rozdiel v desiatke – pri prvom sčítanci aj pri súčte. Žiaci sa v tejto úlohe pripravujú na počítanie v ďalších desiatkach. 37/2, 3, 4, 5. Krajné cvičenie je dobrovoľné.

Nezabúdame na príklady do malých zošitov.

A niečo naviac pre tých, ktorí majú čas na opakovanie:

Čísla druhej desiatky

Počítame bez prechodu do 20

Hry s hláskami 1

Pokiaľ by prezentácie nešli niekomu otvoriť, pošlite mi svoj mail a ja vám ich tam prepošlem. Nezabúdajte na spätnú väzbu. Pekný deň.

Oznamy:

RTVS vysiela každý pracovný deň od 9.15 na dvojke vzdelávací program pre deti na 1. stupni ZŠ, v ktorom sa deti učia zábavnou formou. Relácia vzniká v spolupráci RTVS a niekoľkých mimovládnych organizácií.

Pridávam aj stránky, na ktorých si žiaci môžu precvičovať, opakovať si a zdokonaľovať sa v učení vo voľnom čase. Učenie je zábavnou formou :

www.pastelka.sk/interaktívne cvičenia

www.matika.in/sk

www.gramar.in/sk

27.3. piatok

SJL- Šlabikár str. 41/ celá, písanie str. 29/ dokončiť + str.32 (domáca úloha na víkend- ŠLABIKÁR PRÍLOHA TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA str. 5/ Písmeno Ľ + PZ str.34/1)

ANJ- uč. 27/32 + výslovnosť, str. 39, PZ str. 15/3, 4

Dnes Vám pani poštárka prinesie poštu. Posielam predpisový zošit zo SJL č.6. Taktiež posielam dva čisté zošity (aby ste mali na diktáty a na príklady) a jeden zošit na prepis. Knihu už máte hotovú (Mnohí mi už aj poslali a sú krásne. Odložte si ich a potom mi ich v škole odovzdáte.) Od budúceho týždňa budú mať deti jeden deň prepis, druhý deň diktát, a takto to budeme striedať. Každý deň budem písať, či je prepis alebo diktát (to si ešte budúci týždeň upresníme). V zošite s označením ,,Prepis,, majú deti nalepené krátke texty, ktoré sú aj očíslované.

V obálke bude pár pracovných listov:

MAT- v rámci opakovania si môžu deti precvičiť reťazové príklady. Je na Vás a na deťoch, kedy si tento obojstranný pracovný list urobíte. Obrázky si môžu potom vymaľovať.

PVO- opakovanie živej prírody. To si urobíme v stredu.

SJL- pracovné listy sú očíslované, budeme ich robiť postupne spolu. Nič nerobte dopredu.

Maľovanky- na vyplnenie času pre deti. Veľa z nich radi maľujú, a ak nemáte možnosť vytlačiť, tak aspoň niečo na vyplnenie času posielam.

Pekný víkend a užívajte si rodinku 🙂

26.3. štvrtok

SJL- Šlabikár str.40/ celá. Hupsova predpoveď počasia- ak sa dá, prečítajte deťom vy, oni nech čítajú nové slová. Pred prácou so Šlabikárom si môžete prejsť prezentáciu na vyvodenie písmena Ľ. VYVODENIE PÍSMENA Ľ, ľ. Písanie str.28/celá + 29/štyri riadky. Platí to isté ako pri písmenku Ď. Žiaci vedia napísať L, l, vedia mäkčeň. Opäť ich upozornite, že pri veľkom Ľ píšeme mäkčeň nad písmenko, pri malom ľ píšeme mäkčeň vedľa písmenka.

MAT- PZ str. 35 + nezabúdame na príklady

Blíži sa nám koniec týždňa a deti by mali pomaličky dokončievať knihy, ktoré tvorili v priebehu týchto dvoch týždňov. Pár kníh som už dostala nafotených. Budem rada, keď mi ich takouto formou pošlete všetci. Ďakujem.

Pridávam pár prezentácii z MAT, SJL a PVO na opakovanie. Nie je povinné si to robiť, je to pre deti a rodičov, ktorí chcú robiť viac a majú na to čas:

MAT:

Kto býva v domčeku (retiazky do 10)

Nakupujeme (rozklad čísla 10)

Osloboďme princezné (retiazky do 10)

Počítame bez prechodu do 20 (retiazky s desiatkou) II

Počítame bez prechodu do 20 (retiazky s desiatkou)

SJL:

Slovo-dopĺňanie slabík

Doplňovačka s lienkou Elienkou a muchou Zloduchou

PVO:

Opakovací kvíz prvouka

25.3. streda

SJL- Šlabikár PRÍLOHA str.5- TEXTY NA PRECVIČENIE TECHNIKY ČÍTANIA- písmeno Ď, PZ str.33/celá

MAT- PZ str. 34/celá + nezabúdame na príklady

Milí rodičia, od niektorých z vás som doteraz nedostala spätnú väzbu, či s deťmi pracujete- žiadne fotky, či video. Preto som sa rozhodla, že aspoň dvakrát do týždňa je potrebné sa ozvať, či už fotkou, videom, telefonátom, mailom ako pracujete s deťmi. Viem, že niektorí stále pracujete a nemáte to jednoduché, preto mi je jedno, či to bude doobeda alebo poobede, nebudem oslovovať ja Vás, ale nechám to na čase, aký Vám vyhovuje. Neobťažuje ma, keď píšete aj každý deň, práveže ma teší a som rada, že vidím, ako sa snažíte s deťmi doma pracovať a mnohí aj zachovávate vyučovacie návyky zo školy (do obeda škola, poobede zábava). Samozrejme , že kontaktovať ma môžete aj v prípade, že si neviete poradiť s dákou úlohou z PZ. Viem, že situácia nie je jednoduchá a verte, že radšej by som aj ja bola v škole s deťmi a venovala sa im tam. Verím, že to spolu zvládneme. Pekný deň.

24.3. utorok

SJL- Šlabikár str. 39/celá. Písanie str.27/ dokončiť.

MAT- PZ str.33/celá

23.3. pondelok

SJL- Šlabikár str. 38- vyvodenie písmena Ď – ď. Príbeh Hups a mláďa prečítajte deťom vy, nové slová budú čítať deti- pekne mäkko. Písanie str.26/ celá + 27/prvé štyri riadky. Deti vedia napísať d, D, aj mäkčeň. Úlohou je napísať to spolu. Upozornite prosím deti, že pri veľkom písanom Ď je mäkčeň nad písmenom a pri malom písanom ď je vedľa písmena (pre nás dospelých samozrejmosť, ale pre mnohé deti zatiaľ nie).

MAT- PZ str.32/ celá. + príklady. Každý deň 10 (päť na + a päť na -). Príklady do 10 a aj typu 10+5, 10+3, 4+10, 16-6, 17-10. Pozor! nie s prechodom cez 10 (16-8, 13-4)

Foto opäť poteší. Chválim iniciatívu rodičov, ktorí poslali video detí ako čítajú. Super nápad 🙂