Domáce úlohy

 

Dňa 20.9. 2017 o 15:30hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie v 2.A triede.

14.9. MAT – str.5/ autíčka vpravo

PÍSANIE – str.5 dokončiť.

18.9. MAT – 4/2 dokončiť

ŠLABIKÁR – 11/4

PÍSANIE – strana 7 dokončiť

19.9. Písanie: strana 8 – dokončiť

Zajtra dňa 20.9. 2017 o 15:30hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie v 2.A triede.

21.9. MAT – str.8/2 – nakresli 2 rovnaké veci

ŠLABIKÁR – str.14/10 – čítať písmenká pod obrázkami

PÍSANIE – str.9 – dokončiť rovné šikmé čiary

Vyplniť krúžky, podpísať a čo najskôr priniesť! Ďakujem

Na rodičovskom združení sa schválili poplatky : Poistné : 2,80€  a  ZRPŠ : 12€.