Domáce úlohy

Milí rodičia, prosím kontrolujte doma deťom, či majú zastrúhané pastelky. Často sa stáva, že už ráno do školy prídu s tupými. Taktiež do školy si nemusia nosiť pracovné zošity predmetov, pokiaľ ich v daný deň nemajú. Naučte ich chystať sa podľa rozvrhu, aby zbytočne nemali ťažké tašky. ĎAKUJEM.

Vianočné trhy sa na škole budú konať 6.12. Výťažok z trhov bude použitý pre deti na školských akciách.

21.11. štvrtok 

SJL – Šlabikár str. 61/6 -čítať

MAT – číselko str.18/4,5

20.11. streda

SJL- Šlabikár str. 60/3 – čítať

18.11. pondelok

SJL- Šlabikár str. 59/1- čítať slabiky + domáce diktáty

MAT- PZ str. 44/krajná úloha + domáce príklady

15.11. piatok

SJL- čítať z čítacej kartičky + domáce diktáty

ANJ- opakovať farby učeb. str.7 + učeb. str.10/11 pomenovať zvieratá

14.11. štvrtok

SJL- Šlabikár str. 56/5- čítať + domáce diktáty (už aj písmeno o,O)

MAT- PZ str. 43/1, 2, 3 + domáce príklady

13.11. streda

SJL- čítať z novej čítacej kartičky. Domáce diktáty a príklady sa v stredu nepísu.

12.11. utorok

SJL- PZ ku Šlabikáru str. 7/7 dokončiť + domáce diktáty

MAT- Číselko str. 14/5 + doma príklady

11.11. pondelok

Domáce diktáty + príklady + čítať z čítacej karty to, čo bolo na dnes.

8.11. piatok

SJL- Písanie2 str. 26/štyri riadky + domáce diktáty + čítať z čítacej karty.

ANJ- uč. str 7/10 farby a vety, uč. str.9/3 dokončiť, PZ str. 5/3

Kto ešte nezaplatil za fotky, prosím o zaplatenie, pani fotografka má už fotky pripravené.

7.11. štvrtok

SJL- Dnes dostali žiaci čítaciu kartu. Čítať vyznačenú časť. + domáce diktáty. Pridajte už aj písanie M, m a písanie slabík- si, sí, sa, sá, ma, má, mi, mí alebo s veľkými písmenami- Sá, Mi, … . Slabika sa ráta za dve napísané písmená. Takže to môžete kombinovať- 4 písmená a 3 slabiky.

MAT- Číselko str. 13- dokončiť starnu + diktovať príklady

6.11. streda
SJL- Šlabikár str. 50/5- čítať. Domáce diktáty a príklady sa dnes nepíšu.
MAT- Zbierka úloh str. 20/3- dokončiť červeného panáčika

5.11. utorok

SJL- domáce diktáty + PZ ku Šlabikáru str. 5/1

MAT- diktovať príklady

4.11. pondelok

SJL- Šlabikár str. 49/1- čítať slabiky nezabudnite podpísať a napísať počet prečítaní + domáce diktáty.

MAT- každý deň diktovať tri príklady na plus a tri na mínus do 5. Napr. 2+1=3, 2+2=4, 4+1=5, 5-4=1, 3-2=1, 3-1=2. Píšte ich do domácich diktátových zošitov. Kontrolovať ich budem v stredu ako aj diktáty. Viem, že príklady sa bu

dú opakovať, ale deti si musia osvojiť a zautomatizovať tieto základné príklady. Ďakujem za spoluprácu.

!!!Kto nemá v peračníku pravítko, tak ho prosím doplniť. 15cm stačí!!!

Blížia sa nám Vianoce a vianočné trhy. Prosím šikovných rodičov, ktorí vedia niečo vyrobiť alebo majú dáky námet, ktorý môžeme spolu zrealizovať, aby ma kontaktovali v škole. Budem rada za každý výrobok, či inšpiráciu 🙂

29.10. utorok

SJL- Šlabikár str. 46/7- čítať slabiky, Písanie2 str. 19 + domáce diktáty- aj cez prázdniny.

Deti si zobrali domov oprať uteráčiky aj úbory. Nezabudnite si ich doniesť po prázdninách do školy.

Peniažky za fotenie môžete priebežne posielať.

Pekné prázdniny. 

28.10. pondelok

SJL- Šlabikár str. 46/6, 46/5- čítať slabiky + domáce diktáty

MAT- Zbierka úloh str. 4/2

Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagogických zamestnancov bude dňa 29.10. (utorok) vyučovanie do 11.00. Potom budú obedy a ŠKD bude fungovať do 14.30. Za porozumenie ďakujeme.

Pripomínam, že zajtra sa fotíme.

25.10. piatok

SJL- Šlabikár str. 45/1- čítať slabiky + domáce diktáty

24.10. štvrtok

SJL- Písanie 2 str. 13/ štyri riadky. Dnes sme začali písať slabiky, pre deti to je nové učivo, ale zvládli to na výbornú.

MAT- Zbierka úloh str. 16/5

23.10. streda

SJL- Šlabikár str. 42- čítať slabiky. Písanie 2- str. 11/dva riadky. Domáce diktáty sa v stredu nebudú písať.

PVO- Pracovný zošit str. 9/3- vytvoriť svoj rodostrom. Buď nakresliť obrázky alebo nalepiť fotky. Úloha až na 6.11.

22.10. utorok

SJL- Šlabikár str. 42- čítať slabiky + písanie domáce diktáty. Zajtra doniesť do školy zošit s domácimi diktátmi- budem kontrolovať.

MAT- Číselko str. 12/4

21.10. pondelok

SJL- Šlabikár str. 41- čítať slabiky + písať domáce diktáty (pridajte už aj veľké písané S, veľké tlačené S, malé tlačené s). Každý deň desať písmen.

MAT- Číselko str. 12- dva riadky

18.10. piatok

SJL- Šlabikár str. 38/5- čítať slabiky, 39/8. Písanie 2 str. 7/dva riadky + domáce diktáty nezabudnite

Ďakujeme za bohaté jabĺčkové hody. Koláčiky deťom chutili. Bolo ich neskutočne veeeľa.

17.10. štvrtok

SJL- Šlabikár str. 37/2 – čítať slabiky. Písanie- Žiaci dostali domov zošity- Domáce diktáty. Do týchto zošitov budete každý deň doma deťom diktovať písmená- desať. Môžu sa aj opakovať. Vy mu napr. poviete- ,,Napíš veľké písané a, napíš malé tlačené á, napíš malé písané a, … . Dieťa ich bude písať do riadku vedľa seba. Vašou úlohou je ich samozrejme skontrolovať, či dieťa napísalo to, čo ste mu diktovali. Tieto písmená budete diktovať každý deň okrem stredy. V stredu donesú zošit žiaci do školy na kontrolu.

MAT- Číselko str. 11- dva riadky, Zbierka úloh str. 10/1

Zajtra po druhej hodine pôjdeme púšťať šarkany. Stačí si doniesť SJL. Nezabudnite dať deťom pevnú obuv a šarkana.

16.10. streda

SJL- Šlabikár str. 35/9 – čítať slabiky. Zošit písanie 2 str. 5/ dva riadky

MAT- Zbierka úloh str. 16/4

Zajtra si budeme v škole robiť vajíčkovú nátierku. Deti si ju zjedia cez veľkú prestávku. Nemusíte deťom dávať desiatu, a keď, tak len trochu. Hlavne ak je družinár a dojedá si desiatu aj v družine.

Ak nám počasie dovolí, v piatok po veľkej prestávke pôjdeme púšťať šarkany- Šarkaniáda. Prosím, aby ste zabezpečili šarkana deťom.

15.10. utorok

SJL- Šlabikár str. 35/9 – čítať slabiky- podpis rodiča pod slabiky + napísať koľkokrát čítal. Zoši