Domáce úlohy

16.2. PIATOK

DÚ na prázdniny:
Písanie4 str.31/dokončiť
str.32/ celá
Čítať z pracovného listu, ktorý deti dostali.

15.2. SJL- Šlabikár s.21/3a /čítať
MAT- PZ s.4/3

______________________________________________________________________

26.2. PONDELOK

MAT – str. 7/2

ŠLABIKÁR – str. 23 – čítať slová. Na zajtra si opakovať a priniesť básničku na triedne kolo Hviezdoslavov Kubín

PÍSANIE – zošit číslo 5 – dokončiť str.3

Prosím priniesť podpísanú návratku, že prihlasujete vaše dieťa na plavecký výcvik. Poplatok za plavecký výcvik 24 € je potrebné uhradiť do 15.3.2018. Ďakujem.

Do štvrtka 1.3.2018 poplatok za predstavenie 1€.  Priniesť si uteráčik.

_________________________________________________________________

27.2. UTOROK

MAT – pracovný list vypočítať a vymaľovať

ŠLABIKÁR – str. 24/3 čítať

PÍSANIE – str. 5/ dokončiť 2 riadky po ceruzku

____________________________________________________________________

28.2. STREDA 

ŠLABIKÁR – vypracovať pracovný list

____________________________________________________________________

1.3. ŠTVRTOK 

MAT- str. 10/1

ŠLABIKÁR – str. 26/čítať slová

PÍSANIE – str.7/ po ceruzku

______________________________________________________________________

2.3. PIATOK

MAT – str. 10/4,5

ŠLABIKÁR – str. 27/3 a,b

PÍSANIE –  dokončiť str. 9

PRVOUKA – vedieť vymenovať dni v týždni , v pracovnom zošite vložená dú- nalepiť obrázky

______________________________________________________________________

5.3. MAT – str. 12/3,4 (chýbajúci žiaci str.11,12/1,2)

ŠLABIKÁR – str. 28/5 , napíš 3 slová, v ktorých sa nachádza D,d

_____________________________________________________________________

6.3. MAT – str. 14/2

ŠLABIKÁR – str. 29/ čítať slová

PÍSANIE – dokončiť  str. 11

____________________________________________________________________

7.3. ANJ – Učebnica str. 26/28 počúvať, vyslovavovať členov rodiny, PZ 14/2

ŠLABIKÁR – str. 30/3 čítať

PÍSANIE – str.13/ po ceruzku

OZNAM : Konzultačný deň sa uskutoční dňa 13.3. (utorok) od 13:00 – 15:30 hod.  

______________________________________________________________________

8.3. MAT – str. 15/2

ŠLABIKÁR – str.31/4 napísať 3 slová na písmeno R,r

Na prvouku  nezabudnúť priniesť domácu úlohu (pracovný list).

_____________________________________________________

9.3. PIATOK

MAT – str.16/3

ŠLABIKÁR – str. 32/ čítať slová

PÍSANIE – str.15 dokončiť

__________________________________________________________________

12.3. PONDELOK

MAT – v malom zošite príklady (chýbajúci žiaci str. 17)

ŠLABIKÁR – str. 33/3 čítať

PÍSANIE –  str.17/ dokončiť (chýbajúci žiaci str. 16,17)

OZNAM : Konzultačný deň sa uskutoční dňa 13.3. (utorok) v triede 1.A od 13:00 – 15:30 hod. 

______________________________________________________________________

13.3. UTOROK 

MAT – pracovný list založený v matematike

ŠLABIKÁR – str.34/čítať slová

PÍSANIE – str. 19/dokončiť

______________________________________________________________________

14.3. STREDA 

ANJ – vypracovať pracovný list úloha 4/ nakreliť svoju rodinu uč.str.26/29 spievať pieseň z CD

ŠLABIKÁR – str. 35/2

PÍSANIE – str. 21/dokončiť

Priniesť obľúbenú rozprávkovú knihu.

______________________________________________________________________

15.3. ŠTVRTOK

MAT – str. 19/3

ŠLABIKÁR – str.36/ čítať slová

PÍSANIE – str. 25/po pastelku