Rozvrh

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT CTN TSV IFV
Utorok SJL NBV MAT PVO
Streda SJL MAT CTN PVO HUV  –
Štvrtok MAT SJL CTN VYV  VYV  –
Piatok SJL MAT ANJ TSV  –

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, CTN- čítanie, MAT – matematika, TSV –  telesná  a športová výchova,  NBV- náboženská výchova, IFV- informatická výchova, PVO – prvouka, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova