Rozvrh

1. ročník

  1   2.   3.   4.   5.
Pondelok SJL SJL MAT TEV
Utorok NBV MAT SJL SJL
Streda ANJ MAT SJL SJL TEV
Štvrtok MAT SJL PVO VYV VYV
Piatok SJL SJL IFV HUV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TEV- telesná výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, IFV- informatika, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova,