Rozvrh

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL SJL MAT TEV
Utorok NBV MAT SJL VYV VYV  –
Streda SJL SJL MAT PVO TEV  –
Štvrtok SJL SJL MAT HUV  –  –
Piatok SJL SJL ANJ INF  –

Vysvetlivky : SJL- slovenský jazyk, MAT – matematika, TEV –  telesná  výchova,      NBV- náboženská výchova, IFV- informatická výchova, PDA – prírodoveda, VLA – vlastiveda, PVC – pracovné vyučovanie, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova