Rozvrh

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok MAT SJL SJL TSV
Utorok NBV MAT SJL SJL HUV
Streda ANJ SJL INF TSV
Štvrtok MAT SJL SJL VYV VYV
Piatok MAT SJL SJL PVO

 

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk (čítanie a písanie), MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, INF– informatika, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TSV – telesná a športová výchova, THF – triednická hodina.