Zoznam žiakov

1. Dižová Lucia
2. Korman Marek
3. Kováčiková Sára
4. Krajčí Mário
5. Kučák Martin
6. Marczinko Daniel
7. Nerglová Gia
8. Snowball Nina Jean
9. Šebeňa Juraj

Triedna učiteľka: Mgr. Pavlína Plšková