Zoznam žiakov

1. Fupšová Vanesa
2. Holíncová Sofia
3. Hrtánková Lea
4. Kučák Marek
5. Kučáková Tereza
6. Labajová Barbora
7. Legeň Dávid
8. Plšek Matúš
9. Porubčanská Nikola
10. Racik Juraj
11. Šimúnová Nela
12. Zajacová Sára

Triedna učiteľka : Mgr. Barbora Kvašňovská