Zoznam žiakov

1. Bondora Štefan
2. Hulin Simon
3. Kalmanová Kristína
4. Kameniarová Natália
6. Ometák Oliver
7. Pavelka Adam
8. Sedlák Pavol
9. Uričková Michaela
10. Várošová Adela

triedna učiteľka Mgr. Jana Dvoráková