Zoznam žiakov

1. Dižová Lucia
2. Marczinko Daniel
3. Korman Marek
4. Kovačíková Sára
5. Krajčí Mário
6. Kučák Martin
7. Nerglová Gia
8. Snowball Nina Jean
9. Šebeňa Juraj

Triedna učiteľka: Mgr. Pavlína Plšková