Domáce úlohy

 

Pondelok 28.05.2018

ANJ: UČ 34/1, PZ 18/1 + naučiť sa slovíčka

MAT: UČ 63/1 – písomne vypočítaj

_________________________________________________________________

Streda 30.05.2018

MAT: bez úlohy (chýb.ž. ZbÚ 51/celá)

SJL: PL/ opakovanie VETY-dokončiť

_________________________________________________________________

Štvrtok 31.05.2018

SJL: PL/ vypracovať

MAT: ZbÚ 52/ dokončiť

ČIT: UČ 109/ čítať

_________________________________________________________________

Utorok 5.06.2018

MAT: PZ 39/ dokonči celú stranu

SJL: PL – vypracovať, (chýb.ž. UČ 109/ slniečko ) Na budúci týždeň píšeme koncoročnú písomku!!!

ČIT: UČ 110/ čítať

Oznam:                                                                                                              11.06.2018 – sa fotíme. Spoločná fotka 1,- euro, samostatná alebo s kamarátom 0,80 euro.

________________________________________________________________

Streda 6.06.2018

MAT: PL/ vypracovať

SJL: PL/ vypracovať

ČIT: UČ 111/ čítať

________________________________________________________________

Štvrtok 7.06.2018

SJL: PL/ dokončiť

MAT: PZ 45/ celá + PZ 50/1,3

ČIT: UČ 112/ čítať

V utorok píšeme koncoročnú písomku zo SJL a v stredu z MAT. Tak precvičujte!!! Žiaci, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, treba vrátiť!!!

_________________________________________________________________

Piatok 8.06.2018

SJL: PL/ vypracovať

ČIT: 113/ čítať

V žiackej knižke sú dva nové oznamy! Prosím spätné vyjadrenie, či máte záujem o výlet.

_________________________________________________________________

Pondelok 11.06.2018

MAT: PZ 52/ dokončiť celú stranu

Prosím rodičov, aby svojim deťom pribalili vo štvrtok ANJ. Budeme mať hodinu  ANJ namiesto HUV, pretože dnes nám hodina odpadla kvôli foteniu.

_________________________________________________________________

Utorok 12.06.2018

MAT: PZ 53/4 Nezabudnite na zajtra ostrúhanú ceruzu a pravítko.

ČIT: 114/ čítať

_________________________________________________________________

Streda 13.06.2018

ČIT: 115/ čítať

Oznam: V spolupráci s MŠ sa uskutoční športové popoludnie, ktoré sa bude konať dňa 16.06.2018 (t.j. v sobotu) o 14,00 hod na ihrisku v Petroviciach. Touto cestou by sme chceli pozvať všetkých žiakov našej školy, avšak musia prísť v doprovode rodiča.

________________________________________________________________

Štvrtok 14.06.2018

ANJ: UČ 39 + PL/ vypracovať + UČ 36/ My day – čítať (chýb.ž.UČ 38/ celá)

_________________________________________________________________

Piatok 15.06.2018

Bez úlohy, venujte sa angličtine. V pondelok si napíšeme písomku.