Domáce úlohy

Utorok 26.06.2018

Športový poldeň na ihrisku v Petroviciach. Môžete si doniesť aj hotovosť na zmrzlinu.Končíme 11,25 hod.

Streda 27.06.2018

Filmotéka. Môžete si doniesť spoločenské hry – do 11,25 hod.

Štvrtok 28.06.2018. 

Upratovanie triedy.Rozdávanie zošitov, výtvarných prác a pod.- do 11,25 hod.

Piatok 29.06.2018

Koniec školského roka, ktorý začína svätou omšou. Končíme 9,30 hod.( Družina a obedy už nebudú.)

7:45 hod. – 8,30 hod. svätá omša                                                                                8:30 hod. – 9,30 hod. slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

OZNAM: Dnes som žiakom, ktorí boli na výlete vrátila späť 3,50 eur.