Rozvrh

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 

Pondelok

ANJ 1

INF 2

INF 1

ANJ 2

 

MAT

 

PVO

 

TSV

 

Utorok MAT NBV SJL ČIT
Streda MAT SJL ČIT PVO TSV
Štvrtok SJL MAT ČIT HUV
Piatok GEOM SJL ČIT VYV VYV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, IFV- informatika, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova,