Domáce úlohy

Šk.rok 2020/2021

Oznam : Milí rodičia, od pondelka 18.1.- 22.1.2021 naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Prosím Vás, aby ste sledovali webovú stránku triedy, kde budem zverejňovať všetky dôležité informácie a prostredníctvom ktorej budem zadávať žiakom úlohy. Ďakujem za spoluprácu.

20.1. Streda

Mat – Pz 48/ celá

Sj – uč. 47 – Nauč sa vymenovať druhý riadok vybraných slov po R. Uč – 48/5,6a – prečítať   uč. 48/8 a,b – Písomne do zošita

ANJ – wocabee – napíš si písomku, termín 20.1.2021 od 8,00-20,00

______________________________________________________________________

19.1. Utorok

Mat – Uč. 41/5 – píš do zošita (počítaj podľa vzoru)   Pz 47/3,4,5

Sj – Opakuj  si vybrané slová po R, (1. riadok z učebnice 47)  uč. 47/2a,b – píš do zošita            PZ 31/4,5

______________________________________________________________________

18.1. Pondelok

Sj – Pozri si prezentáciu klik – Vybrané slová po spoluhláske R (Postup pri spustení : klik na farebný link, po stiahnutý v ľavom rohu dole dvojklik, otvorí sa prezentácia, hore na lište klik na prezentácia, vľavo klik na zelenú šípku (od začiatku).

uč. 47/ prečítaj si vybrané slová po R (aj viackrát)  – nauč sa ich vymenovať naspamäť, zatiaľ prvý riadok.

Pz 30/2a, Pz 30/3

Mat – Pozri si prezentáciu klik – Trojciferné čísla   uč.41/1,2 – písomne do zošita

Pz 47/1,2

Domáce diktáty tento týždeň nemusíte písať, ale žiaci mali počas minulého týždňa prečítať obľúbenú knihu. Vašou úlohou bude do konca týždňa, do zošita z čítania, (keďže čitateľské denníky majú žiaci v škole) napísať názov prečítanej knihy, meno autora a aspoň dvadsiatimi vetami opísať o čom ste čítali. Môžete napísať, kto vystupoval v knihe, ako vyzeral, ako sa správal, či sa vám prečítaná kniha páčila … Môžete nakresliť aj ilustráciu. Táto práca bude ohodnotená známkou! Vety nemusíte napísať za jeden deň, môžete si ich rozložiť na celý týždeň.

ANJ: PZ 17/3 + wocabee – nezabúdajte, že ja vidím, kto na wocabee robí a kto nie. Ukazuje mi tam deň aj čas, kedy si bol/a prihlásený/á.

PDA:  Pozri si prezentáciu –Tráviaca sústava – prezentácia

Napíš si poznámky do zošita –Tráviaca sústava -poznámky + PZ 30/2a,b

______________________________________________________________________

15.1. Piatok 

MAt – Pz 46/2,4,5

Sj – PL 6

Domáce diktáty – 5 viet, Čítaj knihu, ktorú si si vybral.

__________________________________________________________________

14.1. Štvrtok

Sj – PL 5 (polročné opakovanie) – úlohy 1,2,3,4,5

Mat – PL 4

Domáce diktáty – 5 viet, Čítaj knihu, ktorú si si vybral.

_____________________________________________________________

13.1. Streda 

Sj + Mat – Opakujeme č.3

Domáce diktáty – 5 viet, Čítaj knihu, ktorú si si vybral.

________________________________________________________________

12.1. Utorok 

Sj + Mat – PL 2 – Opakujeme č.2 + PL 8 (bludisko s násobilkou)

Domáce diktáty – 5 viet, Čítaj knihu, ktorú si si vybral.

_________________________________________________________________

11.1. Pondelok

Milí žiaci a rodičia v priebehu minulého týždňa Vám poštou prišla obálka s pracovnými listami. Tento týždeň budeme opakovať učivo za 1. polrok. Pracovné listy si žiaci vypracujú postupne. Prosím vypracované úlohy mi posielajte na kontrolu ako doteraz, vypracované pracovné listy si odkladajte a po návrate do školy mi ich žiaci odovzdajú. 🙂

Sj + Mat  –  PL 1 – Opakujeme č.1,  PL 7 – Previerka v 1.polroku

Domáce diktáty – 5 viet

ANJ- wocabee – nové slovíčka z L7

PDA – opakovanie + UČ str.69/vypracuj

Tento týždeň si vyber 1 knihu z domácej knižnice a prečítaj si ju.

___________________________________________________________________

Oznam :Milí rodičia, už ste iste postrehli informáciu z médií, že 11.1.2021 sa do škôl nenastupuje. Týka sa to všetkých škôl, teda aj nás- prvého stupňa.

Minister školstva B. Gröhling: ,,Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie“.

Viac info tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/?fbclid=IwAR3WIw92Wk2Fw7Dkz7hGE5AuaVj1oyDtAaE-IYA58Hmzw-5d5MpjWB1AuYU

Prosíme rodičov, aby od pondelka 11.1. sledovali triedne stránky, kde dostanú pokyny od triednych učiteliek. Ďakujeme za porozumenie a veríme, že deti nestratia chuť do učenia. Rodičom prajeme veľa trpezlivosti.

Piatok 18.12.

Mat – zbierka úloh 33/celá

Anj – opakuj si na wocabee

Sjl – uč. 46/2  + domáci diktát

Žiaci dostali na prázdniny pracovný list (Medovníčkova matematika a hádanky s vybranými slovami,) ten si vypracujú, po prázdninách prinesú do školy. Domáce diktáty sú cez prázdniny dobrovoľné.

_______________________________________________________________

Štvrtok 17.12.

Mat – Pracovný list – Násobíme a delíme s Dinom

Sj – uč.46/4 – písomne do zošita (dbaj na úpravu písma v zošite)

Čít – Slohové písanie – str.30/ celá  str.31/ 6 a,b,c

___________________________________________________________________

Streda 16.12. 

Sj – uč.46/1a,b (roztrieď slová do troch skupín – osoba, zviera, vec) + domáci diktát

Mat – str.45/ celá – pracuj samostatne

Anj – Opakovať na wocabee

_____________________________________________________________

Utorok 15.12.

Sj – Opakovať vybrané slová po p

Geo – Pz 11/4

Čít – dokončiť PL

Oznam: od zajtra je naša škola v karanténe. Žiaci prechádzajú na dištančnú výučbu do piatku. Do piatku si sledujte úlohy na internete. Od 21.12.2020 do 10.1.2021 sú vianočné prázdniny. Do školy sa nastupuje 11.1.2021.

Žiaci dostali vianočné úlohy na prázdniny. Tie si zatiaľ nerobte, tie sú až na prázdniny.

______________________________________________________________________

Vážení rodičia, touto cestou Vám chcem poďakovať za krabičky, ktoré ste s láskou naplnili a zapojili ste sa do tejto výzvy. Ďakujem tr.uč. Plšková