Domáce úlohy

Piatok 13.12. 

Sj – Pz 25/2,3 + domáce diktáty

Čít – Pz 22/3

_________________________________________________________

Štvrtok 12.12.

Mat – Pz 48/5

Sj – uč. 51/diktát + domáce diktáty

Pvo -39/2

_________________________________________________________

Streda 11.12.

Čít – str.42

Mat – Pz 48/2,3

_________________________________________________________

Utorok 10.12.

Mat – Pz 46/4,5 47/2 dokončiť

_________________________________________________________

Pondelok 9.12.

Anj – uč.17/báseň naspamäť

Geo – uč.86/3,4 (do malého zošita)

_______________________________________________________

Vianočné trhy sa na škole budú konať 6.12. Výťažok z trhov bude použitý pre deti na školských akciách.

Piatok 6.12. 

Sj – domáce diktáty

Č – str. 38

 

_______________________________________________________

Štvrtok : 5.12.

Mat : uč. 33/6

Sj : uč. 50/3 + domáce diktáty

______________________________________________________

Streda 4.12.

Mat : Zb. 28/1 b,c

Čít : str.37

______________________________________________________

Utorok 3.12.

Sj : uč.str. 49/ diktát

Mat : Pz 42/1,2 – dokončiť

Pvo – Vedieť učivo Hasiči zo zošita

_______________________________________________________

Pondelok 2.12.

Anj – Zopakovať L4 – písomka

Geo – Pz 13/2,3

Sj – uč. 49/4 písomkne do zošita

Čít – str.36

___________________________________________________

Piatok 29.11.

Sj : uč.48/6 a) do malého zošita zo SJ + domáce diktáty

Mat : zbierka 25/1

Čít : Húsky str.35

____________________________________________________

Štvrtok 28.11.

Mat : Pz 40/3,5

______________________________________________________

Streda 27.11.

Mat – uč. 31/5

Čít – str.32,33   Pz 17/3

_______________________________________________

Utorok 26.11.

Mat – Pz 38/2,3

__________________________________________

Pondelok 25.11.

Anj – uč.13/Busy Bee okienko – naučiť

Geo – uč. 85/5 do zošita z geo

Sj – uč. 47/7

Č – str. 32/ po značku

OZNAM : Dňa 28.11.2019 (štvrtok) od 13:00 hod. sa uskutoční konzultačný deň v triede 2.A a 3.A. Tr. uč. Plšková

________________________________________________________

Piatok 22.11.

Mat – Zbierka 22/1,2

Sj – domáce diktáty –  v pondelok priniesť

Oznam : Prosím všetkých rodičov, starých rodičov…. aby aj tento rok zapojili svoju fantáziu a šikovné ruky a tak pomohli svojimi krásnymi výrobkami, ktoré sa budú predávať na Vianočnej burze. Dňa 6.12. 2019 o 15:00 hod. v priestoroch ZŠ. Ďakujem

_________________________________________________________

Štvrtok 21.11.

Sj – uč. 46/ lienka s jednou bodkou + domáci diktát

_________________________________________________________

Streda 20.11.

Mat – Pz 37/1

Čít – str.21

_______________________________________________________

Utorok 19.11.

Sj -Pz 20/2 + domáci diktát

PVO – do zošita dokresli svoju aktivitu pre zdravie

________________________________________________________

Pondelok 18.11.

Anj – Pz 9/4,6

Mat – Pz 35/2,4 Zajtra previerka

Čít – str.30/po značku

________________________________________________________

Piatok 15.11.

Sj – uč. 43/10, PL – opakovanie na písomku, ktorá bude v stredu + cvičný diktát

Mat – Pz 33/3,4, PL – opakovanie na písomku

ČíT – str.29

________________________________________________________

Štvrtok 14.11.

Mat – Pz 32/1

Sj – uč. 42/1, 3a)

_________________________________________________________

Streda 13.11.

SJ – PZ 18/2 + domáci diktát

Čít – str. 28-29/po značku

_________________________________________________________

Utorok 12.11.

Sj – domáci diktát 10 slov

Mat – Pz 29/1

Pvo – na štvrtok priniesť vatové tyčinky

_____________________________________________________

Pondelok 11.11.

ANJ – uč.14/2

Geo – uč.84/2,3

SJ – uč.40/lienka s 1 bodkou

ČÍT – str. 27-28

____________________________________________________

Piatok 8.11.

Mat – Pz 28/2, v pondelok geometria

Čit – str.26,27 Pz 14/4

Priniesť peniaze za vianočné fotenie 12€.

______________________________________________________

Štvrtok 7.11.

Mat – PZ 26/4,6

SJ – Dokončiť PL, zajtra diktát + domáci diktát

________________________________________________________

Streda 6.11. 

SJ – Žiaci dostali domov zošity- cvičné diktáty. Do týchto zošitov budete doma deťom diktovať desať slov.(preberané učivo slová s ô, ä…) Slová budete diktovať každý deň okrem pondelka. V pondelok donesú zošit žiaci do školy na kontrolu.

V piatok 8.11. píšeme diktát zameraný na ä.

MAT – PZ 26/1

Č – str.25 – podpis do čítanky ceruzkou, koľkokrát žiaci čítali.

__________________________________________________

Utorok 5.11

PVO – Opakovať učivo od str. 18-23

__________________________________________________

Pondelok 4.11

ANJ – uč.10/slovíčka naučiť

Geo – Pz 9/4

Sj – Uč. 35/6

Čít – str.24  Pz 13/1

Priniesť si telesnú výchovu a uteráčik.

___________________________________________________