Domáce úlohy

PONDELOK 28.1.

ANJ – Uč. 23/6 + vedieť pomenovať oblečenie + PZ 13/5

MAT – Zbierka úloh – 36/5

________________________________________________________________

UTOROK 29.1.

SJ – uč. 62/11 + vedieť vymenovať slová po tvrdej spoluhláske L s y,ý. uč.62/ žltá tabuľka

ČÍT – str.56

MAT – PZ 59/3,5

V piatok dňa 1.2.2019 polročné prázdniny. Nástup do školy v pondelok 4.2.2019.

_________________________________________________________________

STREDA 30.1.

SJ – uč.62/ lienka s bodkou

OZNAM : Zajtra dňa 31.1. 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí. Končíme 4. vyučovacou hodinou o 11:25.

__________________________________________________________________

ŠTVRTOK 31.1.

MAT – PZ 62/ celá

ČÍT – str.58,59

_________________________________________________________________

PONDELOK 4.2.

MAT – uč. 43/47,51

____________________________________________________________________

UTOROK 5.2.

SJ – Zajtra píšeme diktát zameraný na tvrdé spoluhlásky

ČÍT – Do konca tohto týždňa vybrať ukážku na Hviezdoslavov Kubín

__________________________________________________________________

ŠTVRTOK  7.2.

MAT – PZ 3/1

ČÍT – str.61/ Snežná tabuľa

___________________________________________________________________

PIATOK 8.2.

SJ – Uč. 65/8

MAT – PZ 4/2

ČÍT – str.61/ Nenápadný zdravotník

OZNAM : V pondelok ANJ nebude, priniesť si ANJ na utorok.

__________________________________________________________________

PONDELOK 11.2.

SJ – PZ 33/3 a,b

Pripomínam na zajtra si priniesť ANJ.

Učiť sa vybranú báseň.

____________________________________________________________________

UTOROK 12.2.

ANJ – Uč. 24/20 (CD 20) + 21 (CD 21) čítať , Uč. 26/2,3

ČÍT – uč. 62  Do piatka 15.2. vedieť vybranú báseň

MAT – PZ 6/1

_____________________________________________________________________

STREDA 13.2.

ČÍT – str. 63

SJ – vypracovať pracovný list v zošite

__________________________________________________________________

ŠTVRTOK 14.2.

MAT – Valentínksky pracovný list dokončiť

ČÍT – str. 64,65

___________________________________________________________________

PIATOK 15.2.

SJ – cvičenie v malom zošite

ČÍT – opakovať básničku

___________________________________________________________________

PONDELOK 18.2.

ANJ – uč.24 celá

MAT – geo 1/2

SJL – úloha v malom zošite

___________________________________________________________________

UTOROK 19.2.

NBV – nakresli na výkres darček pre spolužiaka

ČÍT – uč.66/ čítať

MAT – PZ 7/3

________________________________________________________________

STREDA 20.2.

SJ – dokončiť pracovný list

SLOHOVÉ CVIČENIA – úvodná strana

________________________________________________________________

ŠTVRTOK 21.2.

MAT – PZ 9/1

_______________________________________________________________

PIATOK 22.2. 

SJ – PZ 36/celá + v pondelok diktát po mäkkých spoluhláskach

MAT – PZ 9/4,5

ČÍT – str.67 + opakovať báseň

_________________________________________________________________