Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Pondelok 20.09.2021

SJL: Z papierika  prepíš vety do zošita!

ČTN: UČ 5/ Dobrá škola – čítať po značku

_____________________________________________________

Piatok 17.09.2021

SJL: UČ 9/9

ANJ: UČ 2/1-pozdravy + PZ 2/1

MAT: PZ 10/2

__________________________________________________

Štvrtok 16.09.2021

SJL: UČ 8/7 – do malého zošita

GEOM: dokončiť PL

ČTN: UČ 4/ September – čítať

________________________________________________________

Utorok 14.09.2021

SJL: PZ 4/3

________________________________________________________

Pondelok 13.09.2021

MAT: PZ 7/6

ČTN: UČ 5/ Materinská reč – čítať + PZ 2/ TESTÍK + cv. 3

Doniesť slovníček na dom. úlohy + zelené pero.

_________________________________________________

Streda 8.09.2021

MAT: PZ 5/4

ČTN: UČ 2/ Škola – čítať

PVO: PL/ dokončiť

Oznam:

  • Učebnice z MAT a SJL si žiaci nemusia nosiť do školy. Z dôvodu dostatočného množstva, budeme mať v škole jednu a doma druhú.
  • Súkromná ZUŠ YAMAHA ponúka pod vedením M. Bulíkovej hodiny: hra na flautu, keyboard alebo hodiny spevu. Kto by prejavil záujem, ozvite sa na moje telefónne číslo.
  • Dňa 10.09, t.j. v piatok. – cvičenie v prírode. (Nezabudnite sa športovo obliecť + desiatu a pitie v ruksaku.) Akcia trvá do 11,25 hod.

______________________________________________________________

Utorok 7.09.2021

SJL: PZ / dokončiť celú stranu

Doniesť 6,50€ – Busy Bee- UČ + PZ na ANJ.

_______________________________________________________________

 

Pondelok 6.09.2021

Bez úlohy

_________________________________________________________________

Piatok 3.09.2021

Oznam:

  • V pondelok sa učíme podľa rozvrhu, doneste si učebnice a pomôcky potrebné na vyučovanie.
  • Doniesť podpísané Vzdelávacie poukazy. Prosím podpíšte ich guľôčkovým perom, nie atramentovým  a ani pilotom.