Domáce úlohy

 

SJL – uč. 43/ lienka s bodkou

ČÍT – str.32/po značku (mihahá)

Dňa 29.11. 2018 vo štvrtok o 15:00, triedne rodičovské združenie.

______________________________________________________________________

PONDELOK 26.11.

ANJ – uč.13/9 + počúvať CD č.10   PZ 9/4,5

GEO – PZ 11/3

SJL – Zajtra písomná práca – opakovať

Dňa 29.11. 2018 vo štvrtok o 15:00, triedne rodičovské združenie.

______________________________________________________________________

UTOROK 27.11.

SJL – píšeme opakovací diktát (krátke, dlhé samohlásky,ä – slová)

ČÍT – str. 32 – 33 – 2 časť

MAT – PZ 38/1

______________________________________________________________________

STREDA 28.11.

SJL – uč.45/7

MAT – uč. 29/17c

ČÍT – str. 35/ celý text

______________________________________________________________________

ŠTVRTOK 29.11.

MAT – PZ 40/3

ČÍT – uč.36 celý text

_____________________________________________________________________

PIATOK 30.11.

SJL – str.46/diktát prepis

Č – uč.37

______________________________________________________________________

PONDELOK 3.12.

ANJ – Uč. 13/9,10 – na známku + čísla 15/11

GEO – PZ 12/2

SJL – uč. 46/lienka s troma bodkami

Pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom vo štvrtok 6.12.2018 o 15:30.

__________________________________________________________________

UTOROK 4.12.

SJL – uč.47/ lienka s bodkou

ČÍT – str. 38

_______________________________________________________________

STERDA 5.12.

ČÍT – 39/ Ako Jožko Pletko poobliekal všetko

______________________________________________________________

PIATOK 7.12.

SJL – 48/5

ČÍT – str.41

______________________________________________________________

PONDELOK 10.12.

ANJ – Uč.16 – nová slovná zásoba (CD13)+PZ 10/1,2

MAT – PZ 43/3

SJL – uč. 49/ lienka s jednou bodkou

______________________________________________________________________

UTOROK 11.12.

SJ – uč. 50/6

ČÍT – str. 42 celú

______________________________________________________________________

STREDA 12.12.

SJ – uč. 51/5

MAT – uč. 33/6

ČÍT – str. 43

______________________________________________________________________

ŠTVRTOK 13.12.

ČÍT – str.44

______________________________________________________________________

PIATOK 14.12.

MAT – Uč. 34/4

ČÍT – str.45

______________________________________________________________________