Domáce úlohy

 

PIATOK 29.3.

SJL – Uč.78/2

MAT- PZ 21/4,5 (cýbajúci žiaci PZ 21/1,3)

ČÍT – str. 84/po značku

______________________________________________________________________

UTOROK 9.4.

SJL – Opakovať slovo, slabika, veta, tvrdé,mäkké spoluhlásky.

MAT – Opakovať sčítanie a odčítanie do 100.

____________________________________________________________________

PONDELOK 15.4.

ANJ – PZ 17/ 6,7 + opakovať čísla

MAT – PZ 24/2,3

SJ – uč. 80/7,9

____________________________________________________________________

UTOROK 16.4.

SJ – uč. 83/5

MAT – PZ 25/4,5

ČÍT – str. 87

____________________________________________________________________

STREDA 17.4.

SJ – uč. 83/6 + dokončiť pracovný list. Opakovať na previerku.

MAT – Opakovať na previerku, počítanie do 100, slovné úlohy, geometria

Veľkonočné prázdniny začínajú 18.4. (štvrtok) – do 23.4.2019 (utorka). Nástup do školy v stredu 24.4. 2019.

___________________________________________________________________