Domáce úlohy

Šk.rok 2021/2022

Štvrtok 9.12.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. písali sme Kontrolný diktát č.3 + vypracovali sme PL na Opakovanie samohlások)

GEOM: PZ 11/3,4

____________________________________________________________________

Streda 8.12.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. písali sme samostatnú prácu – Opakovanie samohlások) Zajtra píšeme Kontrolný diktát!!!

MAT: bez úlohy ( chýb. ž. PZ 43,44/ celá)

PVO: PU 30/6 (chýb. ž. 29/2, 30/5)

__________________________________________________________

Utorok 7.12.2021

SJL: PZ 23 / dokončiť celú stranu (chýb. ž. PZ 23 / celá strana)

MAT: PZ 42/ celá ( chýb. ž. PZ 41/ celá)

Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať rodičom, ktorí sa zapojili a doniesli krabičky plné lásky. Verím, že potešia i tieto Vianoce seniorov darčekom, ktorý zohreje pri srdci Vás aj ich! Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

_____________________________________________________________________

Pondelok 6.12.2021

Bez úloh, dnes sme mali tematický deň na Mikuláša.

______________________________________________________

Piatok 3;.12.2021

SJL: UČ 50/ 3

ANJ: PZ 9/6, UČ 13/čítať, 15/4-naučiť

MAT: UČ 28/5

Do pondelka, t.j.6.12. doniesť krabičku plnú lásky 

_________________________________________________________

Štvrtok 2.12.2021

SJL: UČ 49/ 4

GEOM: PZ 10/ 3?4

ČTN: UČ /Starý Bodrík a vlk – dočítať celé

______________________________________________________

Streda 1.12.2021

ČTN: UČ 30/ Starý Bodrík a vlk – čítať po značku

______________________________________________________

Utorok 30.11.2021

SJL: UČ 48/ 4(chýb. ž. UČ  48/ prepíš báseň a zakrúžkuj všetky samohlásky i/í, y/ý zeleným perom + PZ 21/ dokončiť celú stranu)

MAT: UČ 22/10 (chýb. ž. PZ 38/ dokončiť celú stranu)

____________________________________________________________

Pondelok 29.11.2021

SJL: Písanie a slohové cvičenia  str, 23/6 (chýb. ž.str, 22/ celá)

MAT: UČ 18/ 1 (chýb.ž. PZ 37/ celá + 38/ 1)

ČTN: UČ 29/ čítať od značky (chýb.ž. Napíš do malého zošita  Mária Ďuríčková a potom nakresli ilustráciu Martušky a somárika)

PVO: bez úlohy (chýb.ž. 26/ 1b, 2 + 27/5)

_____________________________________________________________________

Piatok 26.11.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. PZ 21/ 1,2,3,4)

ANJ: PZ 8/ 2,3

MAT:: PZ 36/ dokončiť celú stranu (chýb. ž. ZBÚ 25/ celá)

_____________________________________________________________________

Štvrtok 25.11.2021

SJL: UČ 46/ lienka – 3 bodky (chýb. ž. do malého zošita UČ 46/ Diktát prepísať + UČ 46/ lienka – 2 bodky)

GEOM: PL/ vypracovať

ČTN: str. 27-28 Kosť -čítať + PZ 14/ 2a, b (chýb. ž. PZ 14/ 1)

_____________________________________

Streda 24.11.2021

SJL: bez úlohy (písali sme štvrťročnú písomnú prácu)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 35/ celá)

ČTN: str. 27-28 Kosť -čítať

___________________________________________________________

Utorok 23.11.2021

SJL: UČ  45/ 7, 8 (chýb. ž. písali sme do malého zošita UČ 44/ 4+ UČ 44/ 5- iba na tabuľu) Zajtra píšeme štvrťročnú písomnú prácu zo SJL!!!!

MAT: bez úlohy- Písali sme štvrťročnú písomnú prácu

___________________________________________________________

Pondelok 22.11.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. Písanie a slohové cvičenia 20/ celá + 21/ 6)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 34/ celá + ZBÚ 24/ celá)

ČTN: UČ 26/ čítať po značku (chýb. ž. -v škole sme čítali 26, 27/ celé)

PVO: bez úlohy (chýb. ž. str. 25/ celá)

_______________________________________________

Piatok 19.11.2021

SJL: UČ 43/ 10

ANJ: UČ 12/ školské potreby- slovíčka + UČ 14/ 2 dokončiť + 14/ 3

___________________________________________________________

Štvrtok 18.11.2021

SJL: UČ 41/3 (chýb. ž Napíš do malého zošita Samohlásky  + UČ 41/2, PZ 18/1, 2)

GEOM: PZ 1O/ 2 (chýb. ž. PZ 10/ 1 a, b )

ČTN: UČ 25/ čítať + PZ 13/3 (chýb. ž. PZ 13/ 1, 2 )

____________________________________________________

Utorok 16.11.2021

SJL: PZ 17/ 2 – dokončiť

MAT: PZ 33/ 3,4

____________________________________________

Pondelok 15.11.2021

SJL: Písanie a slohové cvičenia 19/ 6, 7 – krasopisne!!!

MAT: ZBÚ 22/ 1

ČTN: 25/ čítať

__________________________________

Piatok 12.11.2021

ANJ: Zopakovať slovíčka

_________________________________________

Štvrtok 11.11.2021

GEOM: PZ 9/4

ČTN: 24/ čítať po značku

_____________________________

Streda 10.11.2021

ČTN: 22, 23/ čítať po značku

PVO: str.22/ dokončiť

____________________________________________

Pondelok 8.11.2021

ČTN: 22/ čítať po značku

MAT: ZBÚ 18/dokončiť + 19/ celá

____________________________________________

Piatok 5.11.2021

ANJ: UČ 11/6 + priniesť fotky

MAT: PZ 28/ celá

____________________________________________

Štvrtok 4.11.2021

GEOM : UČ 80/4,5 (do zošita)

ČTN: UČ  21/ báseň Hruška – naspamäť + PZ 11/ 1,2,6

Doniesť 13 euro za fotky!!!

_________________________________________

Streda 3.11.2021

SJL: PL / dokončiť

MAT: PZ 26/ dokončiť celú stranu

ČTN: UČ  20/ čítať

_______________________________________________________

Utorok 2.11.2021

SJL: Písanie a slohové cvičenia str.15/6

MAT: PZ 25/ dokončiť celú stranu

Doniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti (alebo ho pošlite cez edupage) . Ďakujem

___________________________________________

Streda 27.10.2021

SJL: PL / vypracovať (chýb. ž. Opakujeme s tekvičkou Evičkou slová zoradené podľa abecedy napíš do zošita + PL Rozlišovacie znamienka – opakovanie – vypracovať)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 24/ celá)

ČTN: UČ 18, 19/ Kto vyplazuje oči-čítať

_______________________________________________________

Pondelok 25.10.2021

SJL: bez úlohy (Písanie a slohové cvičenia 12,13/celá)

MAT: PZ 22/ dokončiť celú stranu(chýb. ž. PZ 22/ celá)

ČTN 17/ čítať

______________________________________________

Piatok 22.10.2021

SJL: bez úlohy (vypracovali sme PL na určovanie počtu hlások a písmen v slovách)

MAT: ZBÚ 17/ dokončiť celú stranu (chýb. ž. ZBÚ 17/ celá)

ANJ: naučiť nové slovíčka (UČ 10/ 2,3 + 11/4)

Pripomínam, v pondelok sa fotíme!

___________________________________

Štvrtok 21.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. UČ 27/4a,b)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. PZ 6/ 1,2,3)

ČTN: UČ 16/ čítať po značku + PZ 9/4

___________________________________

Streda 20.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. PZ 11/celá)

MAT: bez úlohy (chýb. ž. ZBÚ 15, 16/ celá)

_____________________________________________________________

Utorok 19.10.2021

SJL: UČ 27/ lienka-2 bodky (chýb. ž. 27/ lienka – 1 bodka)

MAT: PZ 21/ 3,4,5 (chýb. ž. 21/ celá)

________________________________________________________

Pondelok 18.10.2021

SJL: UČ 27/ 5

MAT: PZ 20/ 2

ČTN: 15/ čítať ( do malého zošita prepíš jednu hádanku)

Oznamy:

  • v stredu 20.10. sa žiaci učia prvé dve vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po druhej vyučovacej hodine pôjdeme púšťať šarkany. Primerane tejto aktivite sa obliecť, obuť a nezabudnúť doniesť si šarkany.
  • na triednych stránkach bol nedávno zverejnený oznam o fotení. Žiaci dnes dostali domov prihlasovací lístok na toto fotenie, prosíme vypísať a poslať do školy.
  • Milí rodičia, na vaše mailové adresy (ktoré ste uviedli v žiackej knižke svojich detí) vám prišli prihlasovacie údaje na edupage. Je dôležité prihlásiť sa do systému, pretože od novembra sa budú úlohy a všetky potrebné oznamy zverejňovať len na edupage a nie na týchto triednych stránkach. Kto sa prihlási, prosíme o zaslanie informovaných súhlasov cez edupage. Ak máte problém s prihlásením, kontaktujte triednu učiteľku. Ďakujeme.               _________________________________________________________________

Piatok 15.10.

Štvrtok 14.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. UČ 21/ 9)

GEOM: bez úlohy (chýb. ž. PZ 5/ 4, 5)

ČTN: do malého zošita nakresliť dráčika Háčika, dobrovoľná úloha – na pondelok si nachystať nejakú hádanku

______________________________________________

Streda 13.10.2021

SJL: bez úlohy (chýb. ž. PZ 10/ celá)

MAT: bez úlohy (PZ 18/ celá)

ČTN: 14/ Byť dráčikom je úžasné – čítať

__________________________________________________

Utorok 12.10.2021

SJL: UČ 19/ 21 – dokončiť

MAT: PZ 17 dokončiť celú stranu

___________________________________________

Pondelok 11.10.2021

ČTN: Bubák – čítať

_______________________________________

Piatok 8.10.2021

SJL: Písanie 7/6

ANJ: UČ 7/ 3,4

___________________________________________________

Štvrtok 7.10.2021

SJL: UČ 19/ 17 a,b

GEOM: do malého čistého zošita narysuj obrázok z trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kruhu

ČTN: UČ 12/ čítať + PZ 7/ 1 a,b,c

Oznam:

  • V pondelok 25.10. bude vianočné fotografovanie detí (dobrovoľné). Viac info tu:

  • Vážení rodičia,
    z dôvodu efektívnejšej internetovej komunikácie postupne prechádzame na EduPage – školský informačný systém, ktorý Vám umožní prezerať aktuálne informácie, rozvrhy, dochádzku.  web stránka: http://zspetrovice.edupage.org
  • Na vaše e-mailové adresy vám boli rozposlané prihlasovacie údaje. Niektorí ich už máte (vďaka ZUŠ, starším súrodencom). Zároveň Vám uvádzame informačný link, v ktorom máte uvedené rôzne otázky a odpovede, týkajúce sa prihlásenia z pozície rodiča:https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2
  • Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, po spustení jednotlivých funkcionalít.    ____________________________________________________________

Streda 6.10.2021

SJL: bez úlohy (písali sme vstupnú písomku)

MAT: bez úlohy  (chýb. ž. UČ 15/ 7 + PZ 14/ 4,5 + 15/ 1)

ČTN: UČ 10, 11 – dočítať do konca

________________________________________________

Utorok 5.10.2021

SJL: UČ 18/ 4 (chýb. ž. vypracovali sme si PL – abeceda)

MAT: UČ 14/ 5 (chýb. ž. keďže nám to akosi nešlo, precvičovali sme do malého zošita  UČ 14/ 1)

____________________________________________________

Pondelok 4.09.2021

SJL: PZ 9/ 7,8 (chýb. ž. precvičovali sme zoraďovanie slov podľa abecedy na tabuľu)

MAT: úloha v malom zošite ( chýb. ž. PZ 14/ 1,2,3 + precvičovali sme v malom zošite)

ČTN: UČ 10/ čítať po značku (Jnko Hrško)

________________________________________________________________

Piatok 1.10.2021

SJL: PZ 8/ 1,3,4

ANJ: UČ 4 – čítať, 5 – čítať+ PZ 4/ celá