Rozvrh

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 

Pondelok

 

SJL

 

MAT

 

ČTN

 

TSV

 

PVO

 

 

Utorok SJL NBV MAT HUV
Streda SJL MAT ČTN TSV PVO
Štvrtok SJL MAT ČTN VYV VYV
Piatok SJL ANJ MAT IFV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, ČTN – čítanie, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, IFV – informatická výchova