Rozvrh

2. ročník

  1   2.   3.   4.   5.
Pondelok ANJ MAT SJL ČTN TSV
Utorok SJL NBV MAT PVO INF
Streda SJL MAT ČTN VYV VYV
Štvrtok MAT SJL PVO TSV
Piatok SJL MAT ČTN HUV

Vysvetlivky skratiek: SJL- slov. jazyk, MAT- matematika, TSV- telesná a športová výchova, NBV- náboženská výchova, ANJ- anglický jazyk, PVO- prvouka, INF- informatika, HUV- hudobná výchova, VYV- výtvarná výchova, ČTN – čítanie