Rozvrh

Rozvrh hodín:  07:45 08:30 08:45 09:25 09:45 10:30 10:40 11:25 11:35 12:20
Pondelok ANJ MAT SJL TEV
Utorok SJL NBV ČÍT MAT HUV
Streda SJL MAT ČÍT IFV TEV
Štvrtok MAT ČÍT PVO VYV VYV
Piatok SJL MAT ČÍT PVO

 

Vysvetlivky : SJL– slovenský jazyk ČÍT– čítanie, MAT – matematika, PVO – prvouka, NBV- náboženská výchova, IFV– informatika, ANJ – anglický jazyk, VYV – výtvarná výchova, HUV – hudobná výchova, TEV – telesná výchova, THF – triednická hodina.