Zoznam žiakov

  1. Bondora Štefan
  2. Hulin Simon
  3. Kalmanová Kristína
  4. Kameniarová Natália
  5. Kube Viktória
  6. Ometák Oliver
  7. Pavelka Adam
  8. Sedlák Pavol
  9. Uričková Michaela
  10. Várošová Adela

Triedna učiteľka : Mgr. Pavlína Plšková