Školský výlet do Kremnice

V pondelok sme sa spolu so slnečnými lúčmi vybrali plní očakávaní na školský výlet. Ani nepríjemná obchádzka tesne pred Kremnicou nám nedokázala pokaziť náladu. Navštívili sme mincovňu, ktorá je v prevádzke už takmer 800 rokov. Prezreli sme si súčasnú prevádzku, staré stroje a deti si mohli vlastnoručne vyraziť vlastnú mincu. Po krátkom oddychu nasledovala cesta do kopca, do banskej štôlne Andrej. Tam deti videli ako sa v bani pracuje dnes a ako pred 500 rokmi. Sladkú bodku za výletom dala aj porcia zmrzliny.

Foto