Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok ubehol ako mávnutím čarovného prútika. Štvrtáci sa rozlúčili s našou školičou, všetky deti dostali vysvedčenia – odmenu za celoročnú prácu. Všetkým žiakom, ale aj ich rodičom želáme, aby si cez leto oddýchli, načerpali nové sily a v septembri sa na Vás všetkých tešíme…

foto