Začiatok školského roka 2017/2018

Prázdniny ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli pred bránami školy. Pani riaditeľka s pánom starostom pasovali prváčikov do cechu školáckeho a ostatné deti sa po prázdninách znova zvítali so svojimi pani učiteľkami. Po voľných letných dňoch sme pripravení vrhnúť sa do usilovnej práce.

Foto