Návšteva pani učiteliek- dochodkýň

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka, a to je úcta. V októbri je to úcta k starším.                                                                     Škola zorganizovala stretnutie s bývalými pani učiteľkami, ktoré sú už na dôchodku. Žiaci pod vedením p. učiteliek zo ZUŠ, ktorú majú možnosť navštevovať v škole, pripravili a predviedli krásny program.

foto