Mikuláš

Tak aj tento rok sa všetky deti dočkali Mikuláša. Určite ho doma čakali s vyčistenými čižmičkami a rodičov zasypávali netrpezlivými otázkami a pozerali von oknom, behali sem a tam. Naši žiaci si jeden balíček dokázali získať aj vystúpením pre Mikuláša. Predviedli, čo sa naučili v škole aj v ZUŠ. Oplatilo sa, odmena bola naozaj sladká…

Foto…