Vianočná besiedka

Na vianočnej besiedke vystúpili prevažne žiaci, ktorí navštevujú ŠKD. Predstavili sa nám vianočnými vinšami, básňami, piesňami, tancami s vlastnou choreografiou, hrou na akordeóne a husliach. Za doprovodu pani Holíncovej sme si zaspievali nielen koledy, ale aj zmes rôznych vianočných piesní. Na záver deti dostali balíčky a nedočkavé sa rozutekali domov čakať VIANOCE.

foto