Očová, Očová…

1. marca sa žiaci školy zúčastnili výchovného koncertu pod názvom Očová, Očová. Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje ako sú: fujara, píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, Panova flauta, citara, heligónka, krumhorna predviedol vynikajúci hudobník, spolupracovník STV, rozhlasu a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský. Deti si zaspievali aj zatancovali. Predstavenie sa im veľmi páčilo.

foto tu