Deň Zeme

Deň Zeme sme tento školský rok začali v škole náučným videom o separácii odpadu. Pokračovali sme zbieraním odpadkov v okolí Kaplnky, pokračovali sme bočnými uličkami až po školu. Deti boli veľmi snaživé, aktívne sa zapájali do zberu. Tento rok sme vyzbierali viac odpadu ako po iné roky.

Foto tu