Dopravná výchova sovičky

Priblížiť žiakom dopravnú výchovu možno najlepšie prostredníctvom zážitkového vyučovania, formou hier, zábavných činností a aktivít či pesničiek. Tretiaci sa v 26.4. na posledných dvoch hodinách oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky, ktoré potrebujú vedieť ako chodci, spolujazdci, kolobežkári, cyklisti, korčuliari, cestujúci v hromadnej doprave. Snažili sa získať prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť.
Foto z triednej akcie tu