Ochranári v škole

V stredu dňa 9.5. do našej školy zavítali ochranári z Veľkej Fatry. Mladším žiakom zaujímavým spôsobom ukázali kolobeh vody v prírode, ktorým ich sprevádzala kvapka Anička. Nakoniec si deti vypracovali rôzne úlohy o vode. Starší žiaci sa ,,ocitli“ v lese, spolu so zvieratkami, stromami a ich životom.

Foto tu