Slávik Slovenska

 „ Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku….“

Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve Slávik Slovenska. Žiaci veľmi pekne zaspievali piesne a boli za to svojimi kamarátmi odmenení veľkým potleskom. Tí najlepší speváci boli odmenení diplomom a sladkou dobrotou.

Foto tu