Čítajme si 2018

Tento rok sa naša škola už po tretí rok zúčastnila projektu ,,Čítajme si“. Jeho cieľom je ukázať deťom, že voľný čas možno tráviť aj inak než len prihlásený na sieti, s mobilom alebo tabletom v ruke. K tomu nám výborne poslúžila knižočka Ovce.sk, ktorá vtipným spôsobom opisuje život obyčajného baču a jeho moderného, na sieti vždy pripojeného pomocníka Jana. Žiaci postupne prekonali hanblivosť a zapojili sa všetci.

foto tu…