Návšteva výstavy v Sobášnom paláci

Dňa 20.6. za  krásneho slnečného počasia sme sa so žiakmi vybrali do sobášneho paláca v Bytči. Cestou sme sa zastavili na detskom ihrisku, kde si deti oddýchli, zahrali sa a dosýta vyšantili. V zámku na tému Ľudová kultúra sa deti dozvedeli všetko o ľudových krojoch, najviac ich zaujali odevy, ktoré tam boli vystavené. Deti sa naučili tancovať tanček, tiež sme si vypočuli krásne ľudové piesne. Na záver dňa sme sa osviežili zmrzlinou, ktorá určite všetkým chutila.

Foto tu