Začiatok šk.roka

Školský rok 2018/2019 sme zahájili svätou omšou. Po jej skončení sme sa presunuli pred budovu školy. Slávnostným príhovorom nás srdečne privítala p. riaditeľka Mgr. Mária Levková spolu s pánom starostom Ing. Antonom Pláňavským. Tretí september bol veľkým dňom najmä pre prváčikov, ktorí v sprievode rodičov prvýkrát prekročili prah školy. Prváci boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy.

Foto tu