Výsadba okrasných drevín

Dňa 7.9. v piatok sa za pekného počasia zišli rodičia spolu s deťmi, aby skrášlili naše okolie školy a to výsadbou okrasných rastlín. Touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí si našli čas a pomohli  nám s úpravou areálu školy.

Fotu tu