Mesiac úcty k starším

Október je jeden z mesiacov, ktorý nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka Mesiac úcty k starším. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí hrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich detí. Ďakujeme, že nás svojou návštevou poctili bývalé pani učiteľky.

Foto