Zápis do 1.ročníka

OZNAM

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v pondelok 8. apríla 2019 v čase od 13:30 – 16:00 hod. Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa predloží : občianský preukaz, rodný list dieťaťa, podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Tešíme sa na budúcich prváčikov 🙂