Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín sa koná každý rok a aj tento rok sme si pripomenuli prednesom poézie a prózy tohto významného básnika.  Žiaci, ktorí zvíťazili v triednych kolách sa stretli, aby predviedli svoje umenie. Všetky triedy si vypočuli svojich kamarátov – spolužiakov. Rozhodovanie bolo ťažké, ale napokon sme vybrali tých najlepších recitátorov.

Víťazmi sa stali:

1.miesto : Sofia Šutaríková   3.r

2.miesto : Rebeka Caránková 3.r

3.miesto : Ján Caránek  4.r

Všetkým zúčastneným sme zagratulovali a vyjadrili  veľkú pochvalu. Víťazi boli odmenení cenami a veľkým potleskom od spolužiakov.