Zápis do 1.ročníka

V pondelok 8. apríla 2019 prebiehal v našej škole zápis budúcich prváčikov. Tréma ich opustila hneď pri vstupe do školy, kde ich privítali rozprávkové postavičky, ktoré ich sprevádzali počas plnenia úloh  v škole. Srdečne ich privítala aj  pani riaditeľka s pani učiteľkami. Žiakov čakali zaujímavé úlohy, ktoré bez problémov zvládli. Kreslili, recitovali, spievali a dokázali svojim budúcim p. učiteľkám, že z nich budú šikovní a usilovní žiaci. Všetci sa na prváčikov v novom školskom roku tešíme.

« 1 z 3 »