Deň Zeme

Deň Zeme je deň, kedy si pripomíname aká dôležitá je pre nás planéta. Stalo sa tradíciou našej školy, že tento sviatok slávime rôznymi aktivitami. Tento rok prišli žiaci, pani učiteľky ale tiež rodičia pracovne oblečení, aby sme upravili okolie školy a to výsadbou stromov, kvetov, rastliniek pred školou. Vyhrnuli sme si rukávy, nasadili rukavice a dali sme sa do práce. Niektorí sadili rastlinky, zametali, zbierali odpadky,…..  Práca nám išla od ruky a tešili sme sa, že sme prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

Všetkým žiakom, učiteľom a hlavne rodičom ďakujeme za ich pozitívny prístup a snahu.