Slávik Slovenska

 „ Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku….“

Ako každý rok, aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve Slávik Slovenska. Žiaci veľmi pekne zaspievali piesne a boli za to svojimi kamarátmi odmenení veľkým potleskom. Tí najlepší speváci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Víťazi školského kola :

  1. miesto : Klárka Ometáková 3. A
  2. miesto : Alexandra Labajová 3. A
  3. miesto : Natálka Kameniarová 1. A
« 1 z 2 »