Dopravné ihrisko v Žiline

Dňa 27.6.2019 sme spolu so žiakmi navštívili dopravné ihrisko. Privítala nás pani policajtka, ktorá nás oboznámila s pravidlami cestnej premávky a bezpečnosťou jazdy na bicykli. Rozdelili sme sa na dve skupiny, prvá skupina boli chodci a druhá jazdila na kolobežkách a bicykloch. Potom sme sa vymenili a striedali. Jazdenie nás tešilo a bavilo. Na konci dňa nás pani policajtka pochválila, ako sme disciplinovane jazdili, ale vytkla a upozornila nás aj na drobné chyby, ktoré sme na ihrisku robili. Nakoniec sme boli odmenení sladkou lízankou.