OZNAM

OZNAM : 

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Petroviciach oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019, a to nasledovne:

  • v MŠ začína prevádzka od 6 :15 hod.
  • pred začiatkom otvorenia školského roka bude o 7:45 hod. svätá omša v kostole
  • slávnosť začiatku školského roka v ZŠ začne po svätej omši o 8:30 hod. pred budovou školy
  • na prvý deň školského roka si žiaci 1. ročníka prinesú prezuvky a školské tašky, žiaci ostatných ročníkov prezuvky
  • všetky ostatné informácie a pokyny dostanú žiaci a rodičia priamo v škole v pondelok 2. septembra 2019