Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

Po dvojmesačnom oddychu sme opäť otvorili školskú bránu našej školy a začal sa nový školský rok. Pani riaditeľka Mária Levková všetkých privítala, najmä našich najmladších – prváčikov, ktorí sa do školy najviac tešili. Pani riaditeľka prváčikov pasovala „školskou pastelkou“ za riadnych žiakov našej školy. Všetkým žiakom prajeme, aby sa vo svojich triedach cítili spokojne a  vykročili pravou nohou do nového školského roka.