Výstavba multifunkčného športového ihriska

V areáli našej školy pribudlo nové multifunkčné ihrisko, z ktorého najväčšiu radosť majú žiaci a veľmi sa tešia, kedy si na ňom zašportujú. Vybudovanie ihriska škola získala v projekte KIA MOTORS SLOVAKIA. Škola vypracovala projekt „ Aj malá škola, vie vychovať talenty.“  Škole bola pridelená suma 4991 eur, za ktorú sa realizovala výstavba ihriska. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali pri stavbe, realizácií a úprave multifunkčného ihriska. Ďakujeme a veríme, že výstavbou ihriska sa skvalitni vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na škole.

« 1 z 2 »