Október – mesiac úcty k starším

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.Človek je krásny vtedy, keď ho majú radi.

Dňa 5.11.2019 sme v našej škole privítali pani učiteľky dôchodkyne zo ZŠ a MŠ a bývalého pána riaditeľa Jána Križana. Žiaci im pri tejto milej príležitosti zaspievali, zahrali na heligónku, zatancovali a tiež ich potešili milým slovom v podobe básničiek. Ďakujeme za návštevu a tešíme na ďalšie stretnutie.