Posedenie pri vianočnom stromčeku

Čarovné predvianočné obdobie v našej škole každý rok vrcholí milým vianočným posedením pri jedličke. Všetci sme sa 20.12.2019 stretli pri vianočnom stromčeku. Pani Holincová nám na klavíri zahrala rôzne vianočné piesne a koledy, ktoré sme si spolu s deťmi zaspievali. Zahrala nám aj Sofinka na husličkách a tiež nám žiaci zarecitovali krásne vianočné básne a vinše. Na záver nám pani riaditeľka popriala krásne a pokojné vianočné sviatky a tiež pekné prázdniny, na ktoré sa deti veľmi tešili.