Športovo – vedomostný deň

V piatok 14.2. sa na našej škole uskutočnil športovo vedomostný kvíz, kde súťažili žiaci rozdelení do družstiev. Najskôr sme si v triedach vyrobili Valentínku pre kamaráta a pripomenuli si sviatok Sv. Valentína. V telocvični sme si Valentínky rozdali. Na štyroch stanovištiach si skupinky vyskúšali svoju obratnosť, rýchlosť, presnosť, postreh, šikovnosť, matematickú zdatnosť, zručnosť, plnili rôzne zaujímavé úlohy. Na záver sme si vyhodnotili najlepšie družstvo, všetci žiaci boli odmenení sladkou medailou.

« 1 z 2 »