Hviezdoslavov Kubín

Každý rok sa v našej škole koná školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie a recitačné schopnosti tento rok (6. marca 2020) predviedli žiaci, ktorí reprezentovali svoju triedu. Recitátori tradične súťažili v prednese poézie a prózy. Žiaci príjemne prekvapili výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými pointami či prácou s publikom. Rozhodovanie o postupujúcich bolo pre porotu naozaj náročné. Napokon sa však dospelo k týmto výsledkom:

  1. Prednes poézie :
  2. miesto – Rebeka Caránková   4.A
  3. miesto – Sofia Šutaríková   4.A

                         Vanesa  Bugalová  4.A

  1. miesto –Kučáková Terézia 1.A

                   Kameniarová  Natália 2.A