Oznam ohľadom plaveckého výcviku

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Petrovice  oznamuje, že mestská krytá plaváreň v Púchove je z preventívnych príčin až do odvolania uzatvorená!

 

Z toho dôvodu plavecký výcvik našich žiakov

( od 16.03. – do 20.03.2020 )

sa presúva na neurčito.

Ak pominú dôvody preventívnych opatrení, vedenie plavárne je ochotné (podľa možností) nám stanoviť náhradný termín.

O všetkých týchto veciach Vás budeme včas informovať.

V Petroviciach 10.03.2020                                  Mgr. Mária Levková

riaditeľka školy