OZNAM

OZNAM!

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu   –  oznamuje zriaďovateľ školy Obec Petrovice  a riaditeľka  školy ZŠ s MŠ Petrovice , že vyučovanie :

základnej školy je prerušené od 16.3.2020  do 27.03.2020

materskej školy je prerušené od 16.3.2020  do 27.03.2020.

 

Dôvodom sú opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19 v súvislosti s hrozbou koronavírusu.

Žiadame rodičov, aby spolu so žiakmi dôsledne dodržali karanténne opatrenia navrhnuté hlavným hygienikom Slovenskej republiky a sledovali správy v médiách.

Prosíme rodičov, aby pravidelne, každý deň sledovali webovú stránku školy, kde budeme zverejňovať všetky dôležité informácie , prostredníctvom ktorej  budú učitelia zadávať žiakom úlohy. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Vedenie školy