Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Informácie : Klik na link nižšie

Usmernenie a hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2019 2020