Informácie o nástupe žiakov do školy od 1.6.2020

Klik  : Informácie pre rodičov

Pri príchode do školy 1.6.2020 je potrebné, aby žiaci priniesli vyplnené a podpísané tlačivo(Vyhlásenie), ktoré si prosím vytlačte viď. príloha  klik: Vyhlásenie – príloha