Slávnostné ukončenie šk. roka 2019/2020

Hurá na prázdniny. Školský rok 2019/2020 je úspešne za nami. Po príhovore pani riaditeľky, pána starostu a pána farára sme odmenili našich štvrtákov  za aktivity počas štyroch rokov strávených v našej škole. Žiaci si v triedach prevzali svoje vysvedčenia, na záver si  najstarší, štvrtáci posledný krát symbolicky zazvonili na školský zvonček. Prípravu na vyučovanie a školské povinnosti vystriedajú chvíle oddychu. Všetkým prajeme príjemné prázdniny a oddych venovaný načerpaniu nových síl. Dovidenia v septembri.

« 1 z 2 »