Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Dovoľujem si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/