Pokyny k nástupu do školy šk.rok 2020/2021

Klik na link : Pokyny 

Zdravotný dotazník a vyhlásenie rodiča – prinesie žiak prvý deň nástupu do školy (musí ho mať vypísané a podpísané rodičom). Tlačivo nájdete tu:  klik : rodič – zdravotný dotazník a vyhlásenie   

Klik tu : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Ak doma nemáte tlačiareň, musíte prísť v prvý deň nástupu osobne so svojím dieťaťom. Pred školou dostanete zdravotný dotazník a vyhlásenie, ktoré vypíšete a podpíšete. Bez daného tlačiva nemôže žiak vstúpiť do školy!