Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, Ústredie 72, 013 53 Petrovice v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka ZŠ Petrovice a všetkým deťom Materskej školy Petrovice v dňoch  17. 9. 2020 (štvrtok), 22.9.202023.9.2020 (utorok a  streda) riaditeľské voľno z prevádzkových  dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.).

Všetci žiaci ZŠ a deti z MŠ  budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

 

Mgr. Mária Levková

september  2020