Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petrovice, Ústredie 72, 013 53 Petrovice v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka ZŠ Petrovice a všetkým deťom Materskej školy Petrovice dňa   13. 10. 2020 (utorok)  riaditeľské voľno z prevádzkových  dôvodov (prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.).

Všetci žiaci ZŠ a deti z MŠ  budú automaticky odhlásení zo stravy v školskej jedálni. Zamestnanci v tento deň čerpajú dovolenku.

 

Mgr. Mária Levková

október  2020