Koľko lásky a zmestí do krabice od topánok ?

Zapojte sa spolu s nami do predvianočnej zbierky a potešme osamelých seniorov v domovoch dôchodcov na Slovensku vianočnými darčekmi. 

Naplnené krabičky (alebo ak nie celú krabičku, tak aspoň jednu vec) môžete nosiť vždy v pracovné dni 23.11. – 4.12.2020 v čase od 7:00 do 16:00 do košíka vo vestibule ZŠ s MŠ Petrovice. My krabičky/veci následne odovzdáme kontaktnej osobe.

Ďakujeme !

https://www.kolkolasky.sk/

https://www.kolkolasky.sk/pokyny/

https://www.kolkolasky.sk/skoly/

ČO NEDAŤ DO KRABIČKY