Prerušenie vyučovania

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že školské vyučovanie sa prerušuje od 16.12.2020 do 18.12.2020 na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteľov. 

Prerušenie školského vyučovania